fredag, april 21, 2006

Norge til Salgs


Monopolistiske tendenser er alltid selvforsterkende. Makt avler mer makt. Penger styrer verden, ikke fornuft.

Det er bare et tidsspørsmål før Statkraft og andre store kraftselskaper forsvinner til utlandet. Utenlandske interesser har i lang tid presset på for å få kontroll over de norske kraft-gullgruvene. Delvis hemmelige samtaler har tydeligvis foregått i lang tid.

En internasjonalisering av det lukrative kraftmarkedet vil innebære at superkapitalismen har fått kontroll over den vare som vi alle må ha, uavhengig av pris, nemlig energi. Kynisk prispolitikk vil for all tid sikre milliardfortjenester.

Norges hjemfallsrett er også på vikende front.

Superkapitalismen rår, og anti-monopolist lovgivningen eksisterer tydeligvis ikke i Europa. Det er derfor bare en løsning. Private kraftselskaper må nasjonaliseres. Ingen annen løsning vil hindre oss i å bli økonomiske slaver av storkapitalen.

Å selge vannkraften er like galt som å selge landbruket, veier og annen infrastruktur. Havner slike ressurser på utenlandske hender, kan vi like godt selge hele landet.

Stortinget får de billig for meg.

2 kommentarer:

Bjarne sa...

Uten Stortinget får vi Anarki.

Helge Samuelsen sa...

Ok, jeg mente dagens storting, Bjarne. La oss håpe vi får et bedre engang...