mandag, mars 22, 2010

Vonnegut om fremtiden

Klimarealistene sprer ennå desinformasjon om CO2s egenskaper som drivhusgass. Sitat Per Engene: Målingar viser at det er nok med 200 ppm CO2 for at CO2 skal gje så godt som full absorpsjon av alle varmestrålar i sitt spekter. I dag skal det vera 380 ppm CO2 i lufta. Dei ekstra 180 ppm CO2 som kjem i tillegg til 200 ppm yter ingen praktisk effekt til temperaturen, fordi det er ingen fleire varmestrålar å absorbere.

Nå er CO2 konsentrasjonen allerede 388,3 ppm - opp 10 ppm på bare de siste fem år - men pytt, hvem trenger å være oppdatert? Og selvsagt - det er en konspirasjon som ligger bak det at ingen andre vil innrømme disse "fysiske fakta" som Klimarealistene er alene om å forstå. Indeed.

Dessverre for oss er virkeligheten noe annerledes. CO2s virkemåte som drivhusgass er nok lite forstått av hvermansen, men denne forklaringen viser hvordan energi blir absorbert og reabsorbert av CO2 molekyler, og det skal ikke mye hjerneaktivitet til å forstå at hvert eneste molekyl av drivhusgassen bidrar - absorbsjonsspektrum eller ikke.

Målingene som Klimarealistene snakker om er målinger av rent CO2 som absorberer infrarød stråling nær 100% i et to meter langt rør. Slik er ikke atmosfæren, men det er visstnok irrelevant...

Som jeg skriver: ...det blir da lettere å forstå at CO2 vil holde på varmeenergi i atmosfæren ved at det reemitterer denne tilbake. Vi får derfor en kaskade-effekt som avhenger av konsentrasjonen av CO2, altså hvor sannsynlig det er for energien å bli absorbert flere ganger. Et CO2 molekyl vil absorbere energi og bryr seg ikke om et annet molekyl har absorbert samme energi før. Energien holdes dermed lengre i atmosfæren, til den tilslutt ender med å bli emittert ut i verdensrommet. Klimarealistenes forståelse av absorbsjonsspekteret er med andre ord feil.

Grunnleggende feil. Uten at jeg har illusjoner om at fakta skal fortrenge disse politiserte/religiøst betingede misoppfatninger hos de troende. Det er jo Al Gore som har lurt verden. Indeed.

Nåja. Det er uansett for sent å gjøre noe med situasjonen foruten å redde siste rest av menneskets troverdighet som tenkende art - nemlig å ihvertfall innse realitetene, og å gjøre en innsats for syns skyld for å dempe skadene. Dessverre har det lenge vært kjent at ikke engang det makter vi.

Transkript fra et intervju med Kurt Vonnegut i nyhetsmagasinet "NOW" på PBS 7. oktober 2005 - dengang vi hadde 380 ppm CO2.

KURT VONNEGUT:...I think we ought to stop reproducing. But since we're not going to do that, I think the planet's immune system is trying to get rid of us.

DAVID BRANCACCIO: The planet is sort of trying to shed us as if we are some sort of toxin.

KURT VONNEGUT: Look, I'll tell you. It's one thing that no cabinet had ever had, is a Secretary Of The Future. And there are no plans at all for my grandchildren and my great grandchildren.

DAVID BRANCACCIO: That's a great idea. In other words a Cabinet post--

KURT VONNEGUT: Well, it's too late! Look, the game is over! The game is over. We've killed the planet, the life support system. And, and it's so damaged that there's no recovery from that. And we're very soon going to run out of petroleum which powered everything that's modern razzmatazz about America. And, and it was very shallow people who imagined that we could keep this up indefinitely. But when I tell others, they say; Well, look there's-- you said hydrogen fuel. Nobody's working on it.

DAVID BRANCACCIO: No one is working seriously on it is what you're saying.

KURT VONNEGUT: That's right. And, and what, our energy people, presidents of our companies, energy companies never think. All they wanna do is make a lot of money right now...

Welcome to the monkey house...!

6 kommentarer:

Jassmonsteret sa...

Mhm, faktisk er det synd, det her. Jeg pleide å bruke det argumentet selv. Jaja.

"det blir da lettere å forstå at CO2 vil holde på varmeenergi i atmosfæren ved at det reemitterer denne tilbake."

Det som skjer helt nøyaktig, er at med flere drivhussgassmolekyler i troposfæren, er det mindre IR-stråling fra jorda som slipper uhemmet ut i verdensrommet. Det betyr ikke at all IR-strålingen sendes tilbake til jorda, men at mer blir absorbert og slik stiger temperaturen i drivhuslaget. Temperaturen i stratosfæren, derimot, synker pga. det samme, og disse to tingene er med på å påvirke klimaet (det har noe med skyer å gjøre). Etterhvert så sender drivhusgassene stråling, vilkårlig i alle retninger. Når mer drivhusgass kan absorbere mer stråling, vil også mer sendes i alle retninger, deriblant til jorda.

Hadde et sterkt ønske om å forklare det.

"We've killed the planet, the life support system."
Men villsvinet sprer seg vestover.

Helge Samuelsen sa...

Ja, nå er vel heller ikke din forklaring helt korrekt, men det nærmer seg :)

Statistisk sett er det slik at ca 50% av gangene energien reemitteres så skjer det nedover. Men energien vil selvsagt treffe drivhusgassmolekyler mange ganger og bevege seg tilfeldig i en lang runddans i atmosfæren.

Temperaturen i stratosfæren synker imidlertid mest på grunn av at det der nå er mindre ozon, men også på grunn av at mer energi blir absorbert i lavere lag i atmosfæren.

Også mesosfæren blir kaldere på grunn av drivhusgasser.

Skyer har vist seg å ha lite med dette å gjøre. Selve effekten med nedkjøling høyt oppe i atmosfæren ble brukt av klimaskeptikerene tidligere for å påstå at global oppvarming ikke skjer, men er faktisk et meget godt bevis på at vi har global oppvarming, og at det skyldes utslipp av drivhusgasser.

Alt dette er faktisk egentlig mer komplisert enn det høres ut, men jeg prøver å holde det enkelt :)

Jassmonsteret sa...

"Skyer har vist seg å ha lite med dette å gjøre."
Misforståelse - det jeg mente var at dette påvirket skydannelse (aerosol/nedbrytning av ozon). husker ikke helt, hm, tja, jo: http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_stratospheric_cloud

50% i én retning? Såvidt jeg husker fra den fysikken jeg har hatt, var det helt tilfeldig, hvilken retning et molekyl vil emittere i? Men det ender vel nedover uansett til slutt...

Helge Samuelsen sa...

Misforståelse igjen :) Det er tilfeldig i hvilken retning molekylet emitterer, der har du rett, men statistisk sett havner alikevel energien ca 50% av tiden nedover i atmosfæren.

Det er forenklet, men prinsippet er korrekt.

kurt sa...

Vonnegut, Lovelock og en hel rekke andre visjonære så skriften på veggen lenge før andre.

Dessverre hadde de nok rett!

Helge Samuelsen sa...

Dessverre, ja. Og dessverre må politikere forstå at virkelighet ikke vedtas.