onsdag, mars 31, 2010

Klimaforskere frikjent

Klimaforskere på East Anglia CRU er frikjent. Ingen straffbare forhold foreligger. I det hele tatt finnes det slik jeg vurderer det ingen kritikkverdige forhold overhodet.

For - selv om instituttet får refs i rapporten for å ikke ha vært villig til å dele vitenskapelig data og metodologi med andre - sier komiteen likevel at den kan sympatisere med direktør Jones' valg om å la være å dele.

- Professor Jones må ha funnet det frustrerende å behandle krav om utlevering av data som han visste var motivert utelukkende av et ønske om å underminere forskningen hans, skriver komiteen.

Komiteen fortsetter med at det var riktig av Jones å la være å dele dataene, ettersom det ikke er vanlig i klimaforskning å publisere råmaterial.

Og det er jammen på tide at noen begynner å fatte dette. Når et vitenskapelig arbeid foreligger, skal det selvsagt grundig dokumenteres, og kildene skal både være tilgjengelige og verifiserbare.

Men - fornekterleiren kan ikke få rett til å bombardere forskere med ønske om innsyn på et stadium der arbeider er under bearbeidelse. Det er unfair. Det skaper ikke bare utålelige mengder ekstra arbeid, men det gjør også at tidlige forskningsfaser må skjules og holdes privat. Man kan ikke ha en situasjon der forberedende kladd skal kunne kritiseres for slik å finne "feil" i vitenskapelige arbeider.

Publiserte arbeider er en annen sak. Problemet her er at noen ønsker at selv privat korrespondanse skal gjelde som publisert materiale. Det er urimelig.

Dog kan jo fornekterorganisasjonene gå foran med et godt eksempel hvis de ønsker å ha alt åpent for allmenheten. Så langt bedriver de istedet et hemmelighold som få andre. Wonder why?

Noen som tror fornekterne vil la seg stagge av denne rapporten? I så fall, tro om igjen. Etterhvert som argumentene blir skutt ned en etter en, og etterhvert som man sitter igjen med bare søppel-argumenter, så vil konspirasjonsteorier styrkes, ikke svekkes. For selvsagt er denne rapporten del av konspirasjonen i deres øyne. Det er jo nettopp mangelen på virkelighetssans og evne til å revurdere egne standpunkter som kjennetegner ville konspirasjonsteorier. Desto mer kritikk den alternative og fiktive virkeligheten utsettes for, desto større må jo konspirasjonen være? House of Commons er selvsagt med på konspirasjonen fordi de vil skremme verden - til hva....?

Jeg har nevnt det før, men nevner det gjerne igjen, skepsis er bra, men når skepsis blir til konspirasjonsteori, bør man sjekke hvor mange bein man har på jorden.

Når dette er sagt - de politiske motivene til den profesjonelle fornekterleiren er reelle. Det er en 100% bevisst strategi for å så tvil om vitenskapen for å skape nok handlingslammelse til at de tidligere oppdragsgiverne - oljeselskaper og annen industri - skal få fortsette som før lengst mulig.

Disse oppdragsgivere har imidlertid sett skriften på veggen. Blant annet har ExxonMobil trukket støtten til eksempelvis the Heartland Institute fordi det går ut over oljeselskapets kredibilitet å stille spørsmål ved global oppvarming.

Men fornekterleiren drives fremdeles fremover av rene politiske motiver. Det - og det faktum at det er svært vanskelig å avvennes med konspirasjonsteori når man først er blitt hektet - betyr at vi fremdeles vil høre om "Climategate" ad nauseum i tiden fremover.

Men vi trenger jo ikke ta det alvorlig.

Tillegg: Enkelte har vurdert det slik at "ikke vanlig å publisere råmaterial" betyr at dette beviser foul play. RealClimate (drevet av forskere) forklarer imidlertid:

From the date of the first FOI request to CRU (in 2007), it has been made abundantly clear that the main impediment to releasing the whole CRU archive is the small % of it that was given to CRU on the understanding it wouldn’t be passed on to third parties. Those restrictions are in place because of the originating organisations (the various National Met. Services) around the world and are not CRU’s to break. As of Nov 13, the response to the umpteenth FOI request for the same data met with exactly the same response. This is an unfortunate situation, and pressure should be brought to bear on the National Met Services to release CRU from that obligation. It is not however the fault of CRU. The vast majority of the data in the HadCRU records is publicly available from GHCN.

Og det er selvsagt korrekt, data som ikke er eid av andre er publisert her.

Hvis bare det hadde eksistert fornuft i kritikken mot HadCRU, så hadde selvsagt virkelige problem blitt adressert, ikke oppkonstruerte. Men som de fleste nok har forstått - det er jo ikke fornekterleirens mål å ta for seg virkelighetens verden.

8 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

"If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State."

Signert Goebbels, brukt av mange i etterkant. Kanskje er det rett, for klimaskeptikerne seiler i medvind.

Helge Samuelsen sa...

Desverre er nok dette prinsippet rett, et bevis er at det er brukt med hell og fremdeles blir brukt i skitten politikk. Les USA, men selvsagt ikke bare der.

Dessverre er det slik at klimaforskernes taktikk er feil. Jeg vet fra informert hold at taktikken er å ikke motsi "tullet" fra "skeptikerne" fordi det faller på egen urimelighet.

Det er ikke tilfelle fordi menneskelig psykologi ikke fungerer slik. De "snille gutta" får ingen bonus ved å ikke krangle med dillettantene med politiske mål.

Det er forøvrig bakgrunnen for mitt "korstog" mot Klimarealistene. De som burde tatt denne kampen, og som besitter langt mer kunnskap enn meg, vil ikke. De vil ikke "krangle".

Dessverre betyr dette at debatten preges av usannheter, misforståelser og direkte løgner fra skeptikersiden. En side sterkt støttet av ytterste høyre og oljeselskapene.

I tillegg kan nevnes at jeg tror norske politikeres tafatthet når det gjelder å handle overbeviser mange om at vi egentlig ikke har et problem.

Da skal vi huske på at så sent som åttende april 1940 mente det norske Storting at en invasjon fra Tyskland var helt utelukket.

Legg til at folk flest helst ikke ønsker at sivilisasjonen skal gå adundas i løpet av neste hundreår, og du har oppskriften på kollektiv fornektelse.

kurt sa...

Ingen røyk uten ild. Et absolutt feil ordtak selvsagt, fordi det er så lett å spre "falsk røyk". Uansett frifinnelse vil skeptikerne tro at noe er galt uansett.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er dilemmaet.

Hele denne saken belyser egentlig hvor lite hold det er i fornekternes sak, og hvor lett de slenger ut påstander uten dekning.

Og mens forskere avkreves "110%" bevisførsel, ser man lett igjennom fingrene med at fornekterne har blitt tatt i direkte løgner flere ganger enn man kan telle.

Men jeg er ikke overrasket. Snarere tvert imot. Jeg mener mennesket som art er kollektivt preget av galskap - hvis det defineres som irrasjonalitet - men jeg har ingen illusjoner om å bli populær med den påstanden!

;)

Anonym sa...

A Superstorm for Global Warming Research

Nu vel.

Jeg mener at disse nissene de facto har satt deres egne mål flere år tilbake. Hvilket sikrere argument for at klima ikke er et problem i vår tid enn at de ledende forskerne må ty til triksing for å få frem budskapet.

Jeg tror ikke at de har reddet omdømmet i akademiske kretser heller - om enn ting kanskje tar litt lengre tid der i gården.

Rent personlig føler jeg meg beroliget, og gleder meg over at jeg ikke trenger å gjøre noe spesielt på personlig plan.

Helge Samuelsen sa...

De facto er denne artikkelen full av feil og unøyaktigheter, og at den tas som sannhetsvitne sier litt om den inkompetanse som råder på fornektersiden.

Til opplysning "Jones" har ikke oppfunnet homogenisasjon. Det har blitt gjort med meterologiske data siden 1920 tallet uavhengig av klimaforskning.

"Jones" har ikke gjort homogeniseringen egenhåndig. Det er gjort av utallige institutter verden over og rådataene er for det meste offentlige. Til tross for det har skeptikersiden ikke evnet annet enn å komme med rent sprøyt istedet for å bevise sine ville feberfantasier.

Når det gjelder påstander om at rådata er slettet er dette latterlig. Riktignok slettet Hadley CRU data på åttitallet (ikke under Jones - men research er ikke nødvendig når man driver med en svertekampanje?) - men disse dataene finnes altså fremdeles der de kom fra - for eksempel hos NOAA.

En fordel er om en gidder å lese hva som er kommet frem under høringen. Men fakta teller selvsagt ikke, konspirasjonsteorier lever best uten, ikke sant?

Tenk nøye over dette - fornekterne gidder ikke "finne" disse dataene og gjøre egne analyser - rett og slett fordi de da avslører seg selv?

"Climategate" har ikke bevist annet enn at fornekterne ikke har annen ammunisjon enn å ta ting ut av sammenheng eller å forvrenge sannheten.

At noen ønsker å tro på dette så sterkt at de lar seg lure er forståelig, men baserer seg på en meget liten forståelse for de faktiske forhold. Man går rett og slett på den høyreekstreme propagandaen som er nøye kalkulert og et ledd i en politisk lobbyvirksomhet.

Til nå er "bevisene" imot global oppvarming rene røverhistorier. Og det synes nok mange er greit. Strutsepolitikk er nemlig det flertallet ønsker. Og det er akkurat det en får av de politiske miljøer uansett. Velbekomme.

Anonym sa...

Så det er feil at 2-gradersmålet først og fremst er et politisk mål?

Så det er feil at det er en ganske heftig uenighet om det meste - bortsett til at det kan se ut for at temperaturene stiger?

Så det er feil at det var en "tone" i de hackede e-postene som var egnet til å svekke saken - og at denne øksa var rigget av Jones selv?

Så det er feil at man har forsøkt å tie ihjel ting som enhver hederlig forskningsprosess burde hilst velkommen?

Så det er feil at klimaforskerne har holdt kjeft når andre forskere har levert bullshit, så lenge at man hatt global oppvarming som forklaring (jordskjelv, vinder) altså at tullingene har stått sammen?

Er det feil å si at katastrofemaksimeringen har vært totalt ute av proporsjoner?

La meg spørre deg om en ting: Er det noe i det hele tatt - sett i bakspeilet - som burde vært gjort annerledes? Jeg begynner nemlig å lure på at du faktisk mener at alt har vært såre vel.

Helge Samuelsen sa...

Nei, du har helt rett i at alt ikke har vært såre vel.

Men det gjelder begge sider. Og "skeptikerne" har større svin på skogen, blant annet ved å stadig trekke frem påstander som er direkte feilaktige.

MEN - jeg har vært kritisk til for eksempel IPCC før. Blant annet Pachauri.

http://tripletau.blogspot.com/2010/02/pachauri-forstar-lite.html

Det er helt soleklart at klimasaken har blitt politisert, og det er helt soleklart at det ligger strategisk tenkning bak for eksempel avgiftspolitikken og den generelle polemikk som anvendes politisk.

Kvotepolitikken er også avsindig slik den blir anvendt.

Det er mye å ta tak i.

Og jeg er 100% for at forskning ikke skal bli ensidig og ensporet.

Men slik saken står idag er det alikevel helt klart at det finnes meget sterke indisier på at vi har en menneskeskapt global oppvarming og at denne på lang sikt vil få meget store konsekvenser.

Husk på at forskjellen mellom en istid og dagens klima ikke er mer enn ca 4 grader! Effekten av høyere temperatur er nok også verre en de fleste ser for seg. Og vi ser ikke ut til å kunne nå togradersmålet engang innen 2100. Og togradersmålet er i og for seg ikke relevant, fordi hvis vi fortsetter i samme trend som før, så er vi oppe i kanskje seks grader i løpet av 2200.

Dette er ifølge de aller fleste forskere meget meget alvorlig, og vil føre til omfattende massedød, også for mennesket.

Dette er lange perspektiver, men det i seg selv er ikke noe argument.

Sett i langt perspektiv er altså "katastrofemaksimeringen" aldeles ikke ute av proporsjon. Nesten tvert imot.

Så langt jeg kan se er det ikke noe i "Climategate" som rokker ved noe av dette. Og jeg må være ærlig å si at med alle de ressurser som de forskjellige contrarian "tenketankene" besitter, så skulle det være relativt enkelt å avsløre på en ubestridelig måte og på en vitenskapelig måte om juks er forekommet. Uten å måtte vri og vrenge på utsagn tatt ut av sin sammenheng eller "misforstått".

At det finnes forskere som er uenige med mainstream er ikke problematisk. Det er jo slik vitenskap fungerer. Men uenighet er ikke noe mål på noe. Det må leveres solid forskning for å omvelte mainstream tenkning.

Slik er det på alle felter.

Bevisene for menneskeskapt global oppvarming er imidlertid overveldende og så vidt jeg vet er alle motargumenter så langt grundig tilbakevist.

CO2 nivået stiger, selv om noen påstår at det ikke "kan" det.

Økningen skyldes utslipp fra fossilenergi, fordi det er målt en økning i visse isotoper av CO2.

Jordens tilbakestråling til rommet er redusert på en måte som gir et "fingeravtrykk" av CO2.

etc.