lørdag, mars 21, 2009

SV har en drøm

Skattepartiet SV har en drøm om å sløse bort enda mere penger i et økonomisk system som systematisk alltid er i pengetrøbbel. Istedet for å stoppe opp og lure på hvorfor det er slik, er det enklere å øke skattenivået. Som om en ikke burde kunne forvente at en stat med så stor pengestrøm som den norske kunne levere et noenlunde akseptabelt resultat i tjenesteyting.

Dengang ei. Nye muligheter for skattlegging utpønskes nesten daglig, noe som selvsagt går ut over dem med dårligst økonomi. Fordi når skattebyrden i samfunnet generellt går opp, går utgiftene generellt opp. Og den som har minst å betale med, lider. Å være så naiv å tro at ingen skatteøkning for de lavtlønnede skulle hjelpe dem, i en situasjon med generell skatteskjerpelse, er i beste fall naivt, i verste fall en bevisst løgn.

Leder i Fellesforbundet Arve Bakke uttaler i forhold til årets lønnsoppgjør: - Lønn er ikke viktig i årets oppgjør. Til det er situasjonen for den konkurranseutsatte industrien for alvorlig. Folk flest kan vente seg en krone mer i timen i lønn. En hel skinnende og blank krone som snart ikke er verd noe som helst.

Mens mange andre intelligente regjeringer har sett at det ikke bare nytter å drysse penger over banknæringen, men at skattelette kan bidra til å redusere presset i økonomiske krisetider, er man i SkattelandetTM overbevist om at MER skatt er både viktig og riktig.

SV kjører i kjent stil for tiden. Det livnar i lunder, for nå er det snart valg, og nye løfter om gull og grønne skoger er på sin plass. Partiet gir ingen skatteløfter, påstås det. Men det er jo nettopp det de gjør. De gir løfter om mer skatter. Sannsynligvis mye mer skatter. For statsmakten skal styrkes, og staten inn på alle områder. Du skal formes og kontrolleres fra vugge til grav.

SV vil la konjunkturene styre skattenivået. Mer skatt i gode tider, og mindre i dårlige. I og med at de ikke har tatt til orde for skattekutt i disse krisetider kan eneste logiske forklaring være at de vil øke skattene når tidene blir bedre. Istedet for utjevning vil en altså bremse oppgangstider for å skape kontinuerlige nedgangstider.

Det blir flott. Så kan de endelig ødelegge all næringsvirksomhet, og kan gå tilbake til føydalsamfunnet, der hovedtyngden av skattene bæres av fattigfolk.

12 kommentarer:

kurt sa...

Audun Lysbakken vil være alles pappa - for en tanke!

Helge Samuelsen sa...

Pappa? Nå ble jeg syk ;)

Montag sa...

".. når skattebyrden i samfunnet generellt går opp, går utgiftene generellt opp. Og den som har minst å betale med, lider. Å være så naiv å tro at ingen skatteøkning for de lavtlønnede skulle hjelpe dem, i en situasjon med generell skatteskjerpelse, er i beste fall naivt, i verste fall en bevisst løgn."

Hvorfor? Hva er det som trekker i negativ retning? De fattige vil dra nytte av bedre fellesskapsløsninger, det trekker i positiv retning.

Arve sa...

Og når SV har flyttet ut all lettmetallindustrien til land som vil satse? Da har de berget jorda? Joda disse folka her ønsker å sitte i regjering noen år til! Dette er bare svada, akkurat som kampen mot fattigdommen eller fattigdom som det heter i AP! Dette skulle fikses med et pennestrøk! Nå skal de fjerne alle fossilforbrennende biler innen 6 år! Latterlig! De vil øgså beskatte oss så mye de neste åra for å berg de svakeste at halve befolkningen må stå med lua i handa å søke om alt mulig for å overleve!

Anonym sa...

Montag-
I en situasjon der produksjon og leveranse av produkter og tjenester blir dyrere, vil kjøp av disse produkter og tjenester bli dyrere.
Dermed blir det dyrere for de fattige, såvel som alle andre, å leve. Dette er å trekke i negativ retning.

Du går i fella med disse punktene:
1. At økt skattebyrde betyr bedre fellesskapsløsninger.
2. At en dyr felleskapsløsning er synonymt med en god felleskapsløsning.
3. At fattige faktisk drar nytte av felleskapsløsninger.

Helge Samuelsen sa...

Montag,

Beklager at jeg er litt sen med svar, men var bortreist.

Jeg ser at Arve og Anonym igrunnen har gitt et fullgodt svar. De tenker akkurat i samme baner som meg selv.

I tillegg kan jeg si at på grunn av yrkesskade så har jeg desverre tidligere fått oppleve dette "Velferdssamfunnet" slik det fungerer i praksis, så jeg påstår å ha en viss praktisk erfaring. Problemet når en plutselig blir fattig er ikke at man ikke kan kutte ned på endel luksus, det er fullt ut mulig. Problemet er at alle ordinære utgifter er så dyre at man ikke har økonomi til å dekke basisbehov. Når man ikke lenger har råd til å holde juset varmt om vinteren, når man må telle på småpengene om man har råd til bussen... Da driter man faktisk i at det på papiret heter at man har et "velferdssamfunn".

Et samfunn med høye generelle levekostnader er verst å leve i for de med minst. Å tro at trygder kompenserer for dette er i beste fall naivt.De som har mye å gå på sørger som regel for å holde tritt med kostnadsnivået, mens de på bunn sjelden får samme mulighet. Istedet ser man en syting og en klaging fra myndighetenes side at det koster så mye med disse "velferdsgodene"!

I tillegg kan nevnes at en strategi med stadig dyrere kostnadsnivå reiser listen for hva som blir marginal virksomhet, noe som faktisk effektivt fjerner mye av jobbmulighetene for de som ikke kan velge på øverste hylle.

Sosialistisk tankegang funker rett og slett ikke i praksis, men selvsagt vil de som ikke opplever skyggesiden lett bli forført av alle de gode intensjonene.

Til slutt kan nevnes at jeg ikke er imot skattlegging som sådan. Det finnes ingen gratis lunsj. Men et virkelig bra samfunn for alle samfunnsgrupper er et samfunn som holder kostnader på BASISBEHOV nede.

Istedet har vi en tendens til å prøve å gjøre de så dyre som mulig her i "den siste sovjetstat".

Mamod Hamze sa...

For 6 dager siden døde en iransk blogger Omid Reza Mir-Siafi i det beryktede fengslet Evin. Omid hadde i ulike innlegg på blogget sin kritisert det iranske regimet, i særs den åndelige lederen khamenei. Dette medførte at Omid Reza ble satt inn i Evin og innlegget medførte til to års fengsels straff...

Helge Samuelsen sa...

Det er påfallende at regimer som fører en politikk som er så umenneskelig at den ikke tåler kritikk, er så moralsk svake at de må ty til slike uverdige metoder.

Flott at du tar opp slike saker. Skal følge med på bloggen din, Mamod.

Admiral_Gringo sa...

Og forøvrig så mener jeg at Stoltenbergalliansen må senkes ;)

Helge Samuelsen sa...

Det mener så absolutt jeg også. Jens Stoltenberg, som allerede i sine skoledager hadde en visjon for hvordan Norge skulle maksimere sin profitt fra oljen, men ikke hadde tanke hverken for økonomiske eller miljømessige konsekvenser, er ikke den statsminister vi trenger i denne situasjonen.

Forøvrig er resten av gjengen også det jeg vil karakterisere som den mest moralsk korrupte regjering vi noensinne har hatt.

Og det er ikke fordi vi ikke har hatt svært moralsk korrupte regjeringer før. Denne er bare "best".

;)

Montag sa...

Anonym

"I en situasjon der produksjon og leveranse av produkter og tjenester blir dyrere, vil kjøp av disse produkter og tjenester bli dyrere."

Jeg tar det poenget. Men jeg er ikke overbevist om at produkter og tjenester vil bli så veldig dyrere med økt skatt for de med svært høy inntekt.

Dine punkt 1 og 2 sier vel omtrent det samme. Jeg vil nå si at økt skattebyrde gir rom for (eller mulighet til å skape) bedre fellesskapsløsninger. I hvor stor grad forbedringen faktisk finner sted i praksis vil vel avhenge av mange forhold.

Punkt 3: Fattige drar nytte av fellesskapsløsninger. Fattige er, så vidt jeg vet, ikke forskånet fra å bli syke. De går på skole, har behov for trygghet fra politi, osv.

Helge

Men kan du forklare meg hvorfor man ikke kan løse sosiale problemer med tiltak rettet direkte mot de som trenger det? Det er ikke mangel på rikdom og ressurser i Norge. Fattigdomsproblemet er egentlig et fordelingsproblem, slik jeg ser det.

Helge Samuelsen sa...

Montag

Jeg kunne svart: Når man ikke har klart dette ennå, er det et bevis på at det ikke går. Men det kan jo tenkes at de rødgrønne er for inkompetente til å få det til ;)

Sosiale problemer løses ikke på magisk vis, selv om enkelte politikere ser ut til å tro det. I virkeligheten er det jo ikke så enkelt å løse fattigdomsproblemet, selv om - som du sier - vi har mer enn nok penger og ressurser i omløp i Norge.

Det er naivt å tro at SV her snakker om skattlegging bare av de aller rikeste. For det første er det ikke så mye penger å hente der som man skulle tro, for det andre viser all erfaring at generelle skatter og avgifter er mest populære hos de fleste politikere.

Som jeg allerede har nevnt er det et vesentlig problem at marginale arbeidsplasser forsvinner. Mye av problematikken forbundet med uføretrygding er knyttet opp til dette. Skattepolitikken i Norge gir lite rom for annet enn meget effektive bedrifter, noe som presser mange ut av arbeidslivet. Det ser ut som om Ap har forstått dette, men de har ikke verktøy for å gjøre noe med det. For verktøyet vil være å reversere egen politikk.

Dessuten: Er det et mål å gjøre fattige avhengige av tiltak? Hele den tankegangen er uverdig og burde være foreldet sosialistisk tankegods. At det ikke er det, sier litt.

Smak på denne tanken: Er det bedre å lage et samfunn der listen for å klare seg selv ligger lavt, eller er det bedre å lage et samfunn der listen for å klare seg legges meget høyt, slik at svært mange ikke når opp og må ha hjelp av en stat som i praksis alltid setter krav og driver overformynderi i slike situasjoner?

Tenk også over dette: Hvorfor er det svært høy andel av psykiske problemer blant fattige i Norge, mens det ikke er det i langt fattigere land?

Skattesystemet er i total ubalanse. At noe bør gjøres er jeg med på, men ikke mer av det samme gamle som ikke har fungert. Skatt gjerne de som tjener mye mer, men skatt og avgifter på basisbehov burde uansett reduseres. For eksempel verdens høyeste moms, som rammer svært usosialt. De fleste "tiltak" rettet mot fattige er allerede spist opp bare her!

Mindre generelle skatter og avgifter betyr høyere skatt på arbeid hvis man skal være noenlunde provenynøytral (Jeg mener man ikke behøver være det, fordi statsmakten både sløser og er altfor stor) - som et utgangspunkt og en forbedring ville det imidlertid være bedre å heve progressive skatter.

Nå gråter jo spesiellt høyresiden over slike tanker , fordi det ikke stimulerer til arbeid. Men dette er tull. Man kan jo ikke la vær å arbeide fordi man betaler mer skatt. Spesiellt ikke hvis dette mer eller mindre kompenseres av lavere kostnadsnivå. Høyere skatt på arbeid vil gå ut over overtid kanskje, men det avhenger av formelen for skattlegging. Det er ikke gitt at man må skatte mer av overtid.

En annen sak er at vi har altfor stor vekst og overforbruk i samfunnet, så tap av overtid er for meg ikke noe jeg ville miste søvn over.

Problemet her er imidlertid ikke først og fremst at SV vil ha skatt. Det vil de fleste ha, og de som ikke vil ha det (for eksempel enkelte libertarianere) mener uansett at man må betale kostnadene for de goder man forbruker. Problemet er at det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet. Hvis ikke SV kan drive en noenlunde fornuftig stat med de enorme summer som går igjennom systemet idag, vil de aldri kunne gjøre det. Så dette er et fata morgana.

Et annet problem er jo at de IKKE følger sin egen retorikk. Ifølge teorien skulle de jo ha redusert skatteinngangen nå i krisetider, for så å øke den igjen i bedre tider. Det skinner imidlertid klart igjennom at det de egentlig vil er å ha et argument for å øke skattenivået så snart krisen er avblåst.

Økonomisk vekst kan ikke fortsette i evighet. Men det kan ikke skattevekst heller. Kan ikke SV oppnå sine mål med dagens pengeflom er det lite som tyder på at de er kompetente til noe som helst. Eller at politikken rett og slett er umulig å gjennomføre i virkelighetens verden.

Sleng også inn i regnestykket Laffer-kurven - en økonomisk teori ingen sosialistisk regjering noensinne har forstått. Det er faktisk IKKE slik at mer skatter alltid gir mer inntekt. Man vil alltid komme til et punkt der en får motsatt effekt.

Husk også på at penger ikke er ressurser. Man kan kreve inn mer penger, men hvis pengene får mindre kjøpekraft, hjelper jo ikke det.