onsdag, mars 18, 2009

Aspartam?

4 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Jeg lurer alltid på hva som motiverer sånne som «fit», om det er ren godtroenhet eller om de har betalt henne.

Helge Samuelsen sa...

Jeg er nesten sikker på at det er en overlevelsesstrategi. Å akseptere at det eksisterer mennesker som med vitende og vilje kan lyve og skade andre uten samvittighet er vanskelig å forstå.

Sannheten er rett og slett for skremmende, tror jeg.

Men at slikt kan forekomme vet vi jo - det finnes mange eksempler på det, melkeskandalen i Kina er ett eksempel. Å blande gift i melk som en måtte vite ville drepe spebarn er absolutt på høyde med nazistenes ondskap. I denne saken finnes ingen tvil. Når det gjelder Aspartam så har man jo myndighetenes "ord" på at det er trygt.

Rom for tvil med andre ord. Og når man må velge mellom å tvile eller gi opp hele sitt verdensbilde, er det lett å la tvilen komme tiltalte tilgode.

Tiltalte i bokstavelig betydning, fordi Monsanto har hatt og vil få flere saker mot seg.

Bare en liten kikk på Monsantos forretningsetikk burde være nok til å ane ugler i mosen.

Amos Keppler sa...

Ja, det er komplett bevisstløshet hos henne, en manglende evne til å se en sak i sammenheng eller så er hun delatig i bedraget, eller som alltid: begge deler.

Helge Samuelsen sa...

En heller vanlig oppfatning, desverre. Det verste er at folk tyller i seg hva som helst fordi en stoler på myndighetene.