mandag, februar 26, 2007

Jens Saugstad informerer

Professor Jens Saugstad har i forbindelse med mitt innlegg "Etikkens nytale - genetikkens dilemma" presisert i kommentarfeltet at flere av de meninger han ble tillagt i media, også på Kompromissløse meninger, er feil. Vi er fremdeles langt ifra enige, men rett skal være rett. Saugstad er for å tillate bruk av fornybart vev, men altså ikke organer som sådan. Mine reservasjoner er uansett først og fremst knyttet til fremtidig utvikling på feltet, men eksempelet med nyredonasjon er uansett irrelevant i forhold til Saugstads standpunkt.

For videre informasjon om Saugstads tanker og arbeid henvises til hans hjemmeside.

Ingen kommentarer: