mandag, februar 19, 2007

De utvalgte skrur deg daglig


Korrupsjonen i norske kommuner er høy. En spørreundersøkelse sendt til kommunetopper i 368 av landets kommuner avdekker dette. Det er grunn til å tro at dette bare er toppen av isberget. For det første dreier dette seg om en frivillig utspørring, for det andre kommer kun allerede avdekkede forhold frem i denne undersøkelsen.

Nå betyr selvsagt ikke dette at kommunene i seg selv er korrupte, men det KAN bety at systemene for å oppdage korrupsjon ikke avskrekker nok, dvs at de er for svake, og det KAN bety at "kompiskulturen" i kommunene er slik at mange føler utilstrekkelige sperrer for å utnytte systemet.


I det siste har det også blitt avdekket at for eksempel Statoil hadde langt mer gjeld enn det som var kjent. Et alvorlig problem som kan skyldes total inkompetanse på regnskapsiden, men som mer sannsynlig skyldes en "Enron-type" bokføring som bevisst skjuler fakta for å manipulere aksjekurser, bonuser og så videre.


De fleste har vel også fått med seg at også Hydro har funnet skjær i sjøen. Lekkasjen om dårligere resultat i fjerde kvartal enn forventet har potensiellt gitt flere aktører innside informasjon omkring aksjekurser. Man kan nå også lure på om forutsetningene for fusjonen av Hydros olje og gassdivisjon med Statoil i det hele tatt skjedde med åpne kort på bordet. Noen får uansett godteposer mens andre får sparken.


Selvsagt er alle feil og mangler avfeid med at "rutinene ikke er gode nok". Ingen tar, eller har, ansvar. "Rutinene" må finpusses.


Tine tar heller ikke selvkritikk.
Tvert imot. Etter å ha blitt bøtelagt 45 millioner av konkurransetilsynet for å ha forsøkt å skvise Synnøve Finden ut av butikkene, står Tine fremdeles steilt på at de ingenting galt har gjort. Med Tines egne ord: "konkurransetilsynet og Tine har en helt forskjellig virkelighetsoppfatning".

Kanskje det er der det hele ligger? Kanskje det rett og slett er slik at mange næringslivsmiljøer lever i en annen virkelighet? Altfor mange norske bedrifter eksisterer i kraft av de fordeler de engang har blitt tildelt av den Norske Stat. Kanskje det er derfor en tror en er guds utvalgte uten evne eller ønske til å ta selvkritikk?

Grådighetskulturen har nådd så langt at når en først blir avkledd, så er det i seg selv ikke lenger nok til at en våkner opp til virkeligheten. Uansett, det er ikke lenger mulig å avfeie korrupsjon som et resultat av utro tjenere og dårlige rutiner. Transparency International slår fast at korrupsjon skyldes dårlige ledere. Kanskje vi rett og slett betaler lederne for godt? Kanskje de bør bli sultnere på å levere gode resultater for bedriften, ikke bare for seg selv?

4 kommentarer:

Genese sa...

Det har på en måte blitt stuerent å være grådige i enkelte miljøer, og samtidig sette en prislapp på seg selv, og sine tjenester, som trolig mangler rot i virkeligheten.
Argumentet er at eller ville gode ledere forsvinne til utlandet. Holdbarheten i det siste argumentet er mer enn tvilsomt, svært få internasjonale selskaper ser mot Norge når de skal rekruttere.
Og når ledelsen er grådig, hvorfor kan ikke da alle andre også være det?

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Du peker på en viktig problemstilling, nemlig signaleffekten av grådigheten.

Korrupsjon er jo en ting, men på mange måter er det jo også slik at de moralske prinsippene bak enkeltes store bonusutbetalinger og så videre er et resultat av totalt urimelige forutsetninger. Ta for eksempel Telenor sjefens bonus. Og uttalelser om at han ikke ville yte maksimalt uten bonus. Skal slikt bety at vanlige arbeidere også skal yte kun hvis de får bonus? Hva er det en får lønn for?

Og stadig skylder en på "systemet". Telenor nektet å betale bonus til de ansatte fordi de ikke hadde "rutiner" for det. Maktelitens krav vil imidlertid snart filtrere ned i systemet, og da kommer de egentlige problemene. Vi har ikke råd til det.

Jeg er helt enig, internasjonale selskaper ser nok ikke mot Norge for å rekruttere sine ledere. Hvis en ser på hva som går bra her, er det stort sett selskaper med stats-gitte fordeler (Telenor, Statkraft, Statoil, Norske Skog, etc) Slikt fungerer ikke i verdensmarkedet.

Nå har jo imidlertid lederne oppfunnet et nytt argument for å tjene mer enn de fortjener...hvis de ikke gjør det, blir det ikke fristende for andre å søke lederskap!

Spør du meg, er det jo nettopp slike folk som tenker slik som selskaper bør sky som pesten! Egoister som kun tenker på penger og status kan knapt styre noe selskap til eiernes beste!

Amos Keppler sa...

Man kan vel også si at selv eierne ikke kan styre selskapene til selskapenes beste, i hvert fall ikke til samfunnet eller verden eller menneskenes beste...

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Nå er det jo slik at hele det økonomiske systemet utelater for eksempel miljøkostnader, slik at enhver styring er "skjev".