fredag, februar 09, 2007

Governator for President!


Arnold Schwartzenegger er selvsagt ikke aktuell som presidentkandidat i USA i denne omgang. For det første er han ikke med i racet, for det andre er han ikke opprinnelig amerikansk statsborger og dermed ikke kvalifisert.

Men det siste hinderet har han tro på at vil forsvinne hvis sukseen hans som Guvernør i California fortsetter. Hva er så denne sukseen i stor grad tuftet på? Tro det eller ei, Governatoren satser på miljøvern. Det stilles selvsagt spørsmålstegn om motivene til Schwartzenegger i den forbindelse. Og demokratene mener selvsagt han har stjålet deres ideer. Strengt tatt kan vel ingen påberope seg copyright på miljøvern! Slik jeg ser det er det viktigste at han virkelig GJØR noe.

I motsetning til for eksempel norske politikere. Som er rævvediltere av EU, og "selvsagt" skal være like gode som dem. Uten å ha noen helhetlig strategi. Uten å ville ta kostnader med det. Som heller vil tjene på det, og som mener veien ut av uføret er å bygge gasskraftverk med gassrensing til astronomiske beløp, samt å skatte seg bort fra det. Med andre ord. Du betaler.

Virkelighetens verden fungerer ikke slik. Look to California!

Ikke bare har California under Schwartzenegger påtatt seg å følge Kyoto-protokollen, noe Norge ikke er i nærheten av å kunne oppnå med det første...California BYGGER seg ut av problemene. De satser på nye teknologier. Deres satsing på hydrogendrevne biler viser i PRAKSIS veien å gå. Her i Norge skryter vi på oss at vi er opptatt av å gjøre noe. Men har overhodet ingen effektiv strategi. Hvor mange kan tanke miljødiesel eller hydrogen i Norge idag? Hvor er tankstasjonene? Hvor er satsingen?

Satsingen i Norge er tiltenkt privatpersoner. Betal ut av hvitøyet. Bli tvunget til å gjøre noe. Så kommer infrastrukturen etter når det blir lønnsomt for staten.

Psykologisk sett er dette det pureste idioti. Slikt skaper aversjon mot miljøvern snarere enn entusiasme. Tvang er forbundet med ufrihet og negativitet. Dugnadsånd er det vi trenger, men det forutsetter en mer positiv instilling fra alle parter. Avgifter uten at de er parret med reelle alternativer (uten avgifter) virker mot sin hensikt. Tilrettelegging og evne fra myndighetenes side til å satse gir grunnlag for en positiv trend og skaper entusiasme.

For mye forlangt å forstå her oppe i skatte-flaggellasjonens høyborg?

Effekten har mye til felles med teorien om sosial kapital. Mens frukten av våre anstrengelser er at vi legger om til forurensende dieselbiler for å få ned CO2 utslippene, er det i California blitt trendy å satse på null-utslipps hydrogenbiler.

Trendy! Smak på
den Helen Bjørnøy og Co.

Bytt ut lederskapet! Arnold som president i Norge!

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Arnold er en som tar hånd om ting (noe helt ukjent i norge). Han ER den personen han spiller i filmene. Han har alltid satt seg klare mål og handlet deretter. Ja, jeg er helt enig: Arnold som norsk President. Da hadde vi blitt kvitt kongehuset samtidig, noe som hadde ført til i det minste LITT mindre kvalme i hverdagen.

Helge Samuelsen sa...

Og kanskje litt mindre for Se og Hør å skrive om også... :O)

Uansett, i denne situasjonen vi er i nå trenger vi visjoner og fast lederskap. Nå trenger de sikkert Arnold bedre i USA...og selsagt er det ikke realistisk at han setter seg så små mål at han er interessert i Norge :O) Men vi trenger virkelig en "last action hero" for å røske skikkelig opp i systemet. LOL