onsdag, februar 21, 2007

Aprilsnarr allerede!


Kristin Halvorsen er tidlig ute med aprilsnarr dette året. Det er jo koselig, men det koster deg dyrt.

Enda verre, det kan raskt komme til å koste de mest miljøvennlige dyrt. Stikk i strid med intensjonen. Ikke noe nytt fra løvebakken med andre ord. Bakvendtlandet er også i år i rute.

Seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF har kommet frem til det vi egentlig har visst lenge, den dårlige bilparken i Norge dreper. Finansdepartementet mener billigere "miljøvennlige" biler vil hjelpe på dette. Uten å ta hensyn til at skattepresset skal opprettholdes, og den økonomisk nedre middelklasse vil dermed i praksis ha like vanskelig som før til å ha råd til nye biler. Sannsynligvis er resultatet dårligere råd.

Vi er altså narret igjen.

Staten drar inn ca. 40 milliarder på forskjellige bilavgifter. I tillegg kommer bompenger og eventuell annen veiprising som er under planlegging i de største byene. Nye bilavgifter er som kjent kommet, og de skal tilsynelatende favorisere miljøvennlige valg.

Bruken av ordet tilsynelatende er ikke tilfeldig her. Keep that in mind. Kristin Halvorsen mener at ved å gjøre de mest miljøskadelige bilene dyrere og de minst miljøskadelige bilene billigere, kan hun stimulere folk til å være miljøvennlige. Og det kan godt være tilfelle. En stund. Men som alltid når staten blander seg for mye opp i markedet, utløses det rene skjære vannvidd over tid.

De rike kjører som før. De har råd til det. Du og jeg og Jørgen hattemaker sliter med å ha råd til nye biler, og skal vi ha det får vi sentralbanksjefen på nakken fordi vi låner for mye... Over tid er det selvsagt alikevel slik at det nye systemet dreier bilparken over i en mer miljøvennlig retning. Om en femten års tid eller så - med nåværende utskifting av bilparken. Hva så? Det er tanken som teller.

Nei, selvsagt er det ikke det. Fordi etterhvert som folk kjøper mer miljøvennlige alternativer synker automatisk statens inntekter. Og staten hadde ikke tenkt å tape inntekter ved å stimulere til miljøvennligere alternativ. Tenk, det ville være en latterlig tanke. Om så folk kjører tråbiler skal statens inntekter være provenynøytrale. Det vil med andre ord si: staten gir ikke slipp på en krone.

Dette betyr i praksis at det finnes tre alternativer.

1: Etterhvert som folk går over til mer miljøvennlige biler, så settes avgiftene gradvis opp igjen, slik at statens inntekter fra bilhold forblir "provenynøytrale".

2: Nye avgifter legges gradvis over på andre områder, slik at det kompenseres for svikt i inntektene fra bilhold.

3: En komposittløsning av alternativ 1 og 2.

Som du ser, vil du uansett IKKE tjene på å kjøre miljøvennlig. Det totale skattetrykket skal opprettholdes. Istedet risikerer de som for eksempel sykler eller kjører kollektivt at de igjennom andre avgifter må overta noe av byrden som per idag ligger fullt ut på biltrafikk. I "beste" fall kommer disse avgiftene bare som bompenger eller veiprising, og bilistene får totalt samme byrde som før. Minner det litt om strømprisene...? "Folk har spart strøm, så da går inntektene ned og da må prisene opp..."

Hvis skattebyrden blir den samme, er det ingen grunn til å tro at bilparken blir yngre. Ingen tar penger ut av luften. Bilparken kan nok bli mer bensingjerrig, men etterslepet fortsetter. Vi vil med andre ord være evig på etterkant av utviklingen, og dermed på etterslep med både sikkerhet og miljøvennlighet.

Hvis miljøvennlighet er målet, så er det bare å fjerne avgiftene totalt. Dette ville utløse et skred av nybilkjøp, og Norge ville ved å fornye bilparken oppnå samme eller bedre miljøgevinst som dette nye systemet på kortere tid. Det vil vi ikke. Fordi i denne dyrtiden trenger Norge alle de kronene de kan få inn i skatter og avgifter. Slik at lønns- og skattespiralen kan fortsette som før.

Fiskale avgifter er kjekke slik: det finnes bare en grunn til at de eksisterer, for å gi staten penger i kassen.

Kristin: det er bare EN måte å være miljøvennlig på. Skru igjen kranene i Nordsjøen og slutt å
leke miljøverner. Hvis ikke det er aktuellt, kan vi like godt fortsette som før. Du kan narre noen en stund, men du kan ikke narre alle hele tiden.

3 kommentarer:

Albert Hall sa...

Dette tror jeg faktisk var en riktig, men nokså deprimerende, analyse. :-(

Andreas sa...

Uff, ja, dette var depressiv lesning. Jeg har ingen stor kunnskapsmengde på dette området, men vil ikke landet tjene på å få flyttet CO2-utslipp fra bil over til industri? Disse pengene vil vel være en gevinst man KAN bruke til bilrabatter..?

Helge Samuelsen sa...

Albert og Andreas,

Ja, jeg synes også det er temmelig deprimerende. Det jeg prøver å formidle er at kun en systemforandring kan hjelpe. Det vil si, vi må gradvis fase ut fossile drivstoff. Men det forutsetter selvsagt at det tilrettelegges for andre alternativer. Eventuellt batteri- eller hydrogen biler. Som igjen forutsetter produksjon av mer energi for å erstatte olje og gass. Se mitt tidligere innlegg om Geotermisk varme.

Andreas,

Industrien steiler allerede ved tanke på å bli pålagt noen få milliarder i CO2 kvoter. Hva skjer hvis de må ta 40 milliarder fra tidligere bilavgifter? Konkurs eller utflagging.

Den økonomiske politikken har ikke hengt på greip i Norge de siste tretti åra. Desverre må vi betale prisen en eller annen gang. Olje-eventyret er desverre et tveegget sverd, og gevinsten er snart forbi. Avgiftene som velstanden har gjort oss i stand til å betale har lagt opp til en dyrtid uten like, og staten er idag en pengejunkie totalt avhengig av skyhøye avgifter!

Subutex for økonomisk avhengighet finnes desverre ikke ;O)