onsdag, februar 07, 2007

Frp driter på draget (igjen)


Av og til må man bare ta av seg hatten for dumhet. På Ørsta nektet ordføreren først å flagge for samene. Det er selvsagt smålig å ikke kunne markere denne nasjonaldagen.

For det er det det er. En nasjonaldag. Og norske samer er riktignok en mindretallsgruppe i samfunnet, men like fullt å betrakte som en del av Norge. Deres kultur og avstamning bør derfor respekteres som en selvfølge.

Men dette er ingen selvfølge for Frp. Frp er seg selv nærmest. De er representanter for en total egoistisk oss og dem kultur som selvsagt er både anakronistisk og farlig.

La oss se på argumentasjonen.

- Vi flagger jo ikke når Uganda har nasjonaldag heller

What? Que? Was? Uganda har da heller ingen offisiell flaggdag eller nasjonaldag i Norge? Ikke sist jeg sjekket kalenderen! Denne sammenlikningen er direkte morsom! På en avslørende måte.

Samtidig bommer leder i plenumsstaben ved Sametinget også hårfint med uttalelsen:

- Det vitner om uvitenhet om en nasjonal flaggdag for Norges urbefolkning (parafraset)

Det er riktig at samene er EN av norges urbefolkninger. Men vi stammer jo ALLE fra urbefolkninger som slo seg ned omtrent samtidig. Dette blir alikevel som en forsnakkelse å regne satt opp imot den totale dumhet i Frp. Saken går mye dypere enn flagging, må vite. I Finnmark er en redd for selve
begrepet samisk nasjonaldag. I et skriv på dårlig norsk forsøker Frp seg på definisjonen: "En nasjonaldag er en dag som feires av et lands befolkning hvert år til minne om en spesiell begivenhet, og har i de aller fleste tilfeller noe med landets selvstendighet – eller frigjøring – fra et annet land å gjøre". Frp stiller altså spørsmålstegn ved hele feiringen. Fordi samene ikke har frigjort seg fra Norge?

Per-Willy Amundsen, samepolitisk talsmann i Frp uttaler:

- Det finnes ingen samisk stat. Derfor synes jeg det er unaturlig at det flagges på denne dagen. At det er en offisiell flaggdag er med på å nøre opp under konflikter mellom samer og ikke-samer

Og det gjør ikke Frp's holdninger?

Jeg sier: LOL!

Tillegg: Nasjon brukes i denne sammenhengen om "en gruppe mennesker med felles kulturell og sosial identitet". Og har således ingenting med samisk statsdannelse å gjøre. Jevnfør gjerne for eksempel "Cherokee Nation", som brukes om Cherokee stammen i USA. Som heller selvsagt ikke har noen egen stat. "Indian nation" var før fellesbetegnelsen på indianer-befolkningen i USA, idag mer politisk korrekt omtalt som Native Americans, men ennå faktisk brukt av mange indianer nasjoner.

7 kommentarer:

Vegard sa...

Willy burde kanskje tatt opp igjen Nyere Historie på VGS så kunne han fått friska opp hva en nasjon er. Nå bruker jo FrP begrepene stat, land og nasjon om hverandre.

Helge Samuelsen sa...

Vegard,

Ja, det virker som om begrepsforvirringen er total :O)

Genese sa...

Dette er jo helt riktig. Begrepene brukes om hverandre, og derfor vet vi heller ikke hva som egentlig menes. Klart samene kan ha sitt flagg, de er et eget folk, men ingen egen nasjon. Selv den minste fotballklubb i Norge har sitt flagg, og det er innsnevrende å bruke begrepet "flagg" bare i forbindelse med nasjonalstater.

Amos Keppler sa...

frp driter konstant på draget.

Jeg har forøvrig utviklet min teori noe om hvorfor folk stemmer på dem. De har blitt fullstendig disillusjonerte (det er ikke nytt), OG frp representerer på en måte folks siste rest, skanse av verdighet, på mer enn en måte, og derfor forsvarer også deres velgerne dem til "døden".

Det blir da enda mer interessant å se hva som skjer NÅR frp kommer i regjering. Vil folk da endelig droppe dem eller vil de gå ned med det synkende skip???

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Selvsagt er vi enige, bare et lite pirk, en "nasjon" KAN ha en "nasjonalstat", men behøver det IKKE. Samene er per definisjon en "nasjon", akkurat som en amerikansk indianerstamme også er en "nasjon". Derfor kan selvsagt også et sameflagg kalles et nasjonalflagg og de kan ha en nasjonaldag. De er faktisk en egen "nasjon" internt i Norge, selv om de ikke har sin egen nasjonalstat.

Ja, det er litt forvirrende, fordi norsk akkurat på dette feltet er litt upresist, i motsetning til for eksempel engelsk.

Brittanica Encyclopedia definerer det slik: Nation; People whose common identity creates a psychological bond and a political community.

Altså ingen krav om nasjonalstat. Jeg skal innrømme at dette var litt ullent for meg også før jeg sjekket det opp!

:O)

Amos,

Jeg er 100% enig i din forklaringsmodell på hvorfor folk stemmer Frp. Vi har prøvd ut det meste uten hell, og Frp står faktisk for en holdning som er i opposisjon til det etablerte politiske miljø. Og mange har jo nettopp mistet illusjonen om at systemet fungerer.

Du har med andre ord funnet Frp koden ;O)

Jeg har en kamerat som sier kynisk: Det går til helvete uansett, men med Frp kan vi ihvertfall ha et lite party FØR det går til helvete.

Det spiller selvsagt på bruken av oljepenger, som IKKE kan redde oss på sikt, slik både han og jeg ser det.

Jiervva sa...

Egentlig burde man applaudert for hver gang FrP kommer med et utspill om samepolitikken. For hver gang blir dem utflirt og dem kommer med argumenter som i beste fall kan anses som "uheldige". Det er ikke FrP jeg frykter, men det er oppslutningen rundt de fordummende argumentene.

Helge Samuelsen sa...

Hei Jiervva!

Helt enig. Slik tankegang som Frp ofte står bak er skremmende! Derfor benytter jeg enhver sjanse til å påpeke idiotien (det blir nok flere poster i kategorien "Frp driter på draget")

;O)