mandag, mars 05, 2007

På an igjen

Etter et opphold i Bergen er jeg tilbake på Tau. Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland kunne foreløpig konstatere at det er "svært sannsynlig" at mine lungeplager skyldes det støv som jeg har blitt utsatt for i tidligere yrke som fører av sopemaskiner. Som om jeg ikke allerede visste det.

Mer interessant var det for så vidt å få vite at det fantes dokumentasjon på at dette arbeidet var farlig ti års tid før jeg arbeidet i Stavanger kommune. Selv om det under HMS møter ble klaget fra de ansattes side, ble det alltid hevdet fra ledelsen at målinger viste at støvnivå var "ok". Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland hadde liten forståelse for hvordan saken ble vurdert slik.

Slikt faller uheldigvis inn i en rekke slike saker. Slik fungerer systemet i Norge. Uheldigvis. Ingen advarer, arbeidere er forbruksvare, og ingen kompensasjon gis. Ihvertfall ikke frivillig. Slikt tar årevis og millioner i advokatutgifter.

Er det rart det finnes mange trygdede? Systemet fungerer som en oppbevaringsplass slik at bedrifter slipper å ta ansvar.

Så er det på an igjen. Jeg blir ikke i "trygdeland" lenger enn nødvendig!

Ingen kommentarer: