torsdag, mars 08, 2007

Lykkepiller i dass


Lykkepiller er det nye miljøproblemet. Prøver tatt i fjorden utenfor Tromsø viser at stoffene ikke bare finnes i store konsentrasjoner, men at de også er virksomme, etter å ha passert gjennom menneskekroppen.

Et samfunn som gjør mennesker syke betaler derfor i virkeligheten dobbelt opp. Ikke bare eksluderes en mengde mennesker fra et fullverdig liv, resultatet er også økt forurensing.

Tenk på det neste gang du spiser sjømat og føler deg litt vel happy... Tromsøværinger er selvsagt ikke de eneste som spiser lykkepiller. Dritten finnes sannsynligvis allerede i næringskjeden utenfor de største byene. Konsekvensen av dette er uvisst. Jeg setter gode penger på at effekten ihvertfall ikke er positiv.

12 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Den kjemiske foruresningen er det aller største fysiske problemet i samfunnet. Både alle pillene som folk spiser og biproduktene OG produktene fra industrien.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Vi lever i en kjemisk verden som er totalt uegnet for mennesket. Så, ja, det er det største fysiske problemet.

Det verste er at en ikke slipper unna noe sted lenger.

Genese sa...

Dette var overraskende for meg. Vet at det gjelder antibiotika, men ikke at det gjelder SSRIer. Trolig har det liten betydning for mennesker, men det som overrasker mest, er at det brukes i så store mengder at det kan true miljøet.
(Serotonin er jo et kjemisk stoffe det finnes mye av i hjerne fra før av)

Helge Samuelsen sa...

Ja, Genese, vi kan håpe at du har rett.

Imidlertid er det jo slik at stoffer som havner i næringskjeden har en tendens til å hope seg opp, slik at "top-predator", i dette tilfellet mennesket, ofte får store doser.

Selv om "lykkepiller" ikke er "farlige" i og med at de er laget for mennesker, er "farlig" et relativt begrep. Det finnes en mengde bivirkninger av forhøyet serotonin nivå, for eksempel. Og det blir stadig vanskeligere å forutsi virkningen av den kjemiske cocktail som vi daglig eksponeres for.

For ikke å snakke om det etiske dilemmaet ved å forurense vår lille planet som om det ikke fantes en morgendag!

Amos Keppler sa...

Unnskyld meg, Genese, men den uttalelsen er helt utrolig idiotisk. Det viser at du ikke har tenkt igjennom problematikken i det hele tatt. All fourensning har stor betydning for mennesker. All giften hoper seg opp i næringskjeden og den står vi stort sett på toppen av. Det betyr ganske enkelt, at vi får i oss gift fra alle dyrene og alle plantene vi spiser. Hvis det bare hadde vært ett enkelt kunstig giftstoff i naturen ville det ha vært en ting, men det er tusener og atter tusener. Ett til er allerede mange tusenere for mye og det er den "tankegangen" du demonstrerer som har ført til denne situasjonen.

Jeg har mistet tålmodigheten med slik TOTAL uvitenhet for mange år siden.

Amos Keppler sa...

Alt vi hiver ut i naturen kommer tilbake til oss, i forsterket form. Vi har skapt et enormt kunstig kjemisk laboratorium, og vi, i vår idioti tror vi ikke vil bli rammet av et slikt faktum.

Utrolig!!!

http://www.midnight-fire.net/truecurrentevents/cocktail.html

Helge Samuelsen sa...

Flott lenke, Amos

Selvsagt blir vi rammet. At vi ikke tror det er så farlig viser bare hvordan menneskeheten gjemmer seg for fakta. Alle kjemikere, alle leger, igrunnen alle tenkende mennesker burde egentlig forstå hvor galt det bærer hen.

Alikevel er det som om vi tror "noen" tenker på oss og at det derfor ikke KAN være så galt. Det er selvsagt feil. Ingen tenker på slikt, profitt er the name of the game, og hvis det innebærer å misbruke kjemiske substanser er det tilsynelatende ok.

Dobbeltmoralen er selvsagt at det er illegalt for enkeltindivider å bruke enkelte kjemiske substanser, mens det er helt greit å pøse ut andre i miljøet slik at alle blir påvirket enten en vil eller ei.

Bare bruken av fossile energikilder alene står for utslipp av utrolige mengder giftstoffer. CO2 blir i denne sammenhengen som ingenting å regne, selv om det er dette en fokuserer på.

Plastmaterialer er for eksempel overalt. Hele verdenshavene er nå forurenset av ørsmå plastbiter. Rett og slett fordi plast bruker lang tid å brytes ned. Mekanisk blir plasten imidlertid brutt ned til stadig mindre biter.

DDT blir ikke brutt ned. Etter over et halvt århundre er det spredt overalt. Riktignok i små konsentrasjoner, men det er der. En slipper ikke unna.

Kjernefysisk materiale har dramatisk økt bakgrunnstrålingen på jorden etter atombomber, prøvesprengninger og ulykker. Vi ser det ikke, men det er der. En kommer ikke unna.

Industrien har pøst millioner av tonn av gift ut i naturen. Noe brytes ned, noe blir værende i kretsløpet i tusenvis av år. En kommer ikke unna.

Hadde teknologien vår idag blitt pålagt avgifter i forhold til reelle kostnader ved å bruke den (for eksempel i forhold til hva det vil koste å rense jorden for dritten), ville ingenting av det vi gjør idag gå med overskudd.

Et eksempel: Hadde Statoil blitt pålagt å betale de reelle kostnadene ved å hente opp olje og gass (i form av forurensing og CO2 utslipp), ville de gå i minus. DET er realitetene. Men "ingen" ser det. Problemene kommer senere.

FEIL! Problemene er her allerede. Vi har forurenset vårt habitat i den grad at vi ikke lenger kan forutse skadevirkningene. Så vi fører strutsepolitikk istedet for å handle.

Theo sa...

Lykkepiller er nå en ting, glade lakser og alt det der. Men alle de kiloene med p-piller som daglig pisses ut i fjorder og vassdrag... det er det rett og slett ikke politisk korrekt å problematisere.

Helge Samuelsen sa...

Godt poeng, Theo,

Og jeg vil anta at hormonene i P-piller er potensiellt mer skadelige enn stoffene i lykkepiller, fordi hormoner selv i små mengder kan påvirke kroppen.

Nå er det etter det jeg kjenner til ingen forskning (ikke politisk korrekt?) som viser hvor mye vi eventuellt får i oss av disse stoffene, men alle slike fremmedstoffer i naturen er en potensiell fare.

Menneskekroppen er en kjemisk maskin, og det skal ikke mye til for å stikke kjepper i hjulene. Min egen, private mening, som slettes ikke kan underbygges, er at forskjellige typer kjemisk forurensing meget godt kan være årsaken til mange av de plager vi ser i dagens samfunn, også på helt unge individer. For eksempel ADHD eller andre adferdsproblemer.

Å bevise det, se det er en annen sak. Uansett, som du sier, det er mye som ikke er politisk korrekt å nevne, langt mindre forsøke å gjøre noe med!

Theo sa...

I USA (forbanna USA! Hvorfor må de bestandig være så arrogant i teten!) har enkelte vannrenseverk bygd opp reservoarer med renset spillvann, slik at eventuelt nedbrytbare stoffer (som piss-rester fra p-piller), kan få tid til, rent kjemisk eller under påvirking av bakterier, sola and whatnot, å bli nøytralisert før vannet slippes ut i naturen igjen. Vanskelig gjennomførbart i Norge selvsagt; vi er et lite land, vi har jo så liten plass for 'holding pools'. :)

Theo sa...

Nå er det etter det jeg kjenner til ingen forskning som viser hvor mye vi eventuellt får i oss av disse stoffene.
Vi kan slappe av. Kjøttet fra vannlevende dyr er sunt for oss ( men ikke spis levra eller noe annet).
Det er rekene, krabbene og torsken som får i seg disse hormonhermende stoffene vi må bekymre oss for.
Hvorfor har det blitt mindre fiskefangster i Oslo-fjorden? Pga kilovis med østrogenpiss eller over-fiske?
Det er det umulig å svare på fordi forskningen uvergelig måtte komme inn på "kvinners p-pillebruk", og da er vi inne på feministisk område; kvinners kontroll med egen reproduktivitet, og det er et minefelt!

Helge Samuelsen sa...

Nå er det jo uansett slik at det er vanskelig å bevise sammenheng med "medisinert" eller "kjemisk forurenset" sjømat og eventuelle skadevirkninger.

Vi har jo heller ikke tradisjon for å drive grensesprengende forskning i Norge, all den tid all forskning er avhengig av midler fra myndighetene. Var det noen som sa siste sovjetstat?

Renseanlegg er også noe vi aldri helt forstod. Hvorfor bruke penger på det når alt kunne gå rett i sjøen? Norges innsats på området kan under ingen omstendighet kalles banebrytende.

Jeg husker en episode ved en brygge på Hundvåg, en øy rett utenfor Stavanger sentrum. Fin sommerdag, båter på sjøen, fin utsikt fra brygga. Det vil si - om en ikke så ned i sjøen - der duppet det et hundretalls kondomer, presumptivt brukte - i vika. Kloakken gikk rett i sjøen.

Men nytt konserthus skulle de ha!