lørdag, mars 17, 2007

Vi blir sykere i en syk verden


Mens vi her i Norge er redde for å bruke vår overflod på syke og stadig sutrer om det, er det andre som forsker. Og, tro det eller ei. Vi ER blitt sykere enn vi var før. Det er ikke velferdsystemene som produserer syke, slik enkelte i sin virkelighetsfjerne egotripp tror. Det er heller ikke slik at ny forskning finner stadig flere sykdommer, og gjør oss sykere. Vi er aldri syke fordi noen kaller oss det!

Poenget er uansett at vi ER blitt sykere. Og, you better believe it, vi har alle et ansvar for dette.

Jeg skal illustrere dette med ett eksempel. Diabetes I har økt med 500 prosent i Europa de siste 20 år.

Fra The Scotsman: "The increase is too steep to be put down to genetic factors, so it must be due to changes in our environment. This could either mean that we are being exposed to something new, or that we now have reduced exposure to something that was previously controlling our immune responses." - Prof Polly Bingley

Forandringer i miljøet... Man spekulerer i et virus. I mange år har det blitt hevdet at diabetes er en livsstilsykdom, sannheten er at en ikke aner hva som forårsaker det. Det kan like godt være kjemisk påvirkning fra de tusenvis av forskjellige giftene vi omgir oss med i den moderne verden.

200 000 mennesker har diabetes i Norge. På verdensbasis er det 194 milioner. Antallet forventes å dobles innen 2025. Og diabetes er bare en av mange "nye" sykdommer som er på fremmarsj.

Astma er en annen folkesykdom i moderne tid. Og her er korrelasjonen til forurensing, først og fremst kjemikalier brukt i hjemmet, definitivt tilstede. Alikevel arbeides det i hovedsak IKKE med å redusere bruk av skadelige kjemikalier, istedet forskes det på vaksiner!

Sannheten er at den moderne verden er effektiv og ganske så bling-bling. Men den er ikke menneskevennlig. Noen som sa at vi hadde kontroll?

Her er poenget: Menneskekroppen er et holistisk system, som alle andre maskiner. En feil et sted forplanter seg gjennom hele systemet, og skaper symptomer som legevitenskapen kaller sykdommer. I virkeligheten skyldes sykdommer i de fleste tilfeller feil i cellenes kjemiske balanse. Slike feil kan ha mange årsaker, men ytre kjemisk påvirkning er definitivt en av de vanligste, ifølge Gary L. Tunsky.

Tunskys ideer er langtfra aksepterte av legevitenskapen. Hvorfor skulle de innrømme at de i virkeligheten er spesialiserte til å oppdage symptomer istedet for årsaker! Og hvorfor skulle den etablerte maktstrukturen innrømme at vi har kjørt oss inn i en situasjon der millioner av mennesker blir sakte forgiftet hver eneste dag? Selv lekfolk kan imidlertid forstå at visse kjemikalier er skadelige selv i små mengder. Det kreves ikke stor intelligens til å forstå at mange kjemikalier samlet opp i kroppen over tid har potensiale til å påvirke helsetilstanden. Samtidig finnes det faktisk forskning som viser at moderne mennesker sliter med nettopp dette problemet.

Sitat Randall Fitzgerald i intervju med News Target: "The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, starting in 1999, began testing the blood of thousands of Americans to determine what synthetic chemicals are being carried in their blood, their body fat and their body organs. The results of these tests -- more than 10,000 people have been tested so far -- is that every single person tested was found to carry hundreds of these synthetic chemicals."

Hele intervjuet er verd å lese her. Fitzgerald tar for seg kjemiske tilsetninger i mat i hovedsak, koble dette til en verden der andre kjemikalier, alt fra industriutslipp til hydrokarbonbaserte brennprodukter slippes ut til miljøet vi alle lever i - og du har oppskriften på en menneskeskapt katastrofe av dimensjoner langt større enn global oppvarming.

MCS (multiple chemical sensitivities) er for eksempel en lite kjent sykdom som ikke ennå er anerkjent i det etablerte helsevesenet. Forskning får ikke penger fordi forståelsen av sykdommen er vag, forståelsen av sykdommen er vag fordi forskning på sykdommen ikke får penger. Catch-22.

Vi lever i en syk verden.

Tillegg:

Menn i kjemisk ubalanse

Les mer om hele problemstillingen her.


17 kommentarer:

Tormod sa...

Interessant. Den store konspirasjonsteorien om legeindustrien går jo ut på at de tjener på at folk går syke for å få behandling for kroniske plager. Man tjener lite på å helbrede folk, og industrien prøver å umyndiggjøre alternativ behandling selv om de vet at den kan være effektiv.

Jeg vet ikke om det ligger så mye i teorien, men indisier kan si at det er noe i det.

Personlig tror jeg at man blir sykere fordi immunforsvaret er mye svakere hos dagens mennesker. Vi har et nærmest manisk fokus på renhet sammenliknet med de før oss. Litt "skittenhet" kan gjøre underverker for å motvirke allergier og astma, for eksempel.

Helge Samuelsen sa...

Vel, jeg har direkte erfaring med at mange leger faktisk er mer interesserte i å skrive ut dyre legemidler enn å gjøre pasientene friske!

Om det er en konspirasjon bak dette eller ei, vet jeg ikke, men lobbyvirksomhet fra legemiddelindustrien samt vektleggingen av behandling av SYMPTOMER, ikke sykdommer, i legeutdanningen må ta sin del av skylden.

Tanken om renslighet satt opp mot allergi og astma trodde jeg også på før. Og det kan være noe i det. Samtidig så er korrelasjonen ikke entydig, fordi renslighet idag er synonymt med å bruke kjemikalier. Og de "moderne" land er jo nettopp de land der mest kjemikalier finnes i miljøet. (dessuten hører vi ikke så mye om "mindre alvorlige" plager fra underutviklede land)

Mange får for eksempel allergi eller utslett av hygieneprodukter. Dette skyldes kjemien. Ikke bare bruker vi mer slike produkter enn før, men vi bruker de jo også oftere, og det henger nettopp sammen med hygiene.

Jeg tror immunforsvaret sliter på to fronter, først så blir det ikke stimulert nok mot "naturlige" irritanter, dernest blir det overstimulert av "ikke naturlige" (dvs kjemiske) irritanter.

En interessant sak er at antallet med pollenallergi for eksempel øker. Det KAN være tegn på at noe annet overbelaster systemet. Fordi pollen har det ikke blitt mer av i naturen.

Et komplekst problem uansett, og et som legevitenskapen, slik jeg ser det, burde takle med litt mer ydmykhet.

Genese sa...

Vi lever også i en vag verden, fordi det er mange uklare "syndromer" i dette. Men du har et meget godt poeng. Det har jo ikke vært noen omvendt bevisbyrde når det gjelder kjemikalier (de må først dokumenteres skadelige, før de etter lang tid blir ulovlige).

Vi er opptatt av legenes uvettige bruk av antibiotitika, fordi det utvikles stadig motstandskraft mot de forskjellige typene. Det folk ikke er klar over, er at legene i liten grad er skyldige. Det meste skyldes bruk av antibiotika i matvareproduksjonen. Det følger maten (fisk, kjøtt, annet), i så små mengder at baktereiene vi har i kroppen ikke drepes, men får tid og mulighet til å utvikle resistensen. En antibiotikakur dreper i de fleste tilfeller bakterien, slik at resistens ikke kan utvikles.
Du berører et svært viktig tema, som det er alt for lite fokus på. Og blir det fokus på det, blir det gjelrne i form at krigstyper, som ikke skaper debatt, men bare skaper frykt.

Beate sa...

Dette leser jeg gjerne mer om.

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Jeg er enig i at antibiotika i matvareproduksjon er et langt større problem enn legers bruk av antibiotika. Det er også skummelt med antibiotika i tannkremer, oppvaskmidler osv. Følgene på sikt kan lett bli store.

Jeg er imidlertid opptatt av at legestanden som sådan viser liten forståelse for at andre typer kjemikalier også kan være skadelige. Nå mener jeg ikke de almennpraktiserende legene kan gjøre så mye med dette foreløpig, problemet ligger vel heller i en mangel på forskning.

Holdninger er også viktige, og her har vi en gedigen systemfeil, slik jeg ser det. Det vektlegges mer å skjule sympomer enn å finne årsakssammenhenger. Det kan nok kanskje henge sammen med legemiddelindustrien som tjener mest penger på at folk bruker medisin, ikke på å gjøre folk friske, som Tormod var inne på.

Jeg tror ikke det finnes noen konspirasjon, men all industri vil produsere det produkt den kan tjene mest på. Og det er i ytterste konsekvens legestanden (representert også ved medisinsk forskning) som har det moralske ansvaret til å anbefale løsninger, på tvers av legemiddelindustriens ønsker om det er til beste for pasientene.

Idag går behandling stort sett ut på pilletrilling, uheldigvis.

Det verste er at det i økende grad eksisterer tanker som: "bruker du ikke medisin, er du heller ikke særlig syk".

Helge Samuelsen sa...

Beate,

Jeg anbefaler å lese:

Multiple Chemical Sensitivity:
Causes, Mechanisms and Treatment


Multiple Chemical Sensitivity: Enzyme Related Toxic Overdose

For litt mer om "kjemisk" sykdom... MCS er anerkjent i USA av blant annet The Social Security Administration, the Department of Housing and Urban Development, og the Americans with Disability Act.

Kongressen har der vært dypt involvert i spørsmålet, og en antar at "gulf syndromet" skyldes nettopp eksponering av en coctail av kjemikalier brukt av det amerikanske forsvaret til forskjellige formål, alt fra smøreoljer til anti-gassangrep kjemikalier.

Hvis dette er et reelt syndrom - altså at en kan bli alvorlig syk av eksponering mot en rekke forskjellige kjemiske substanser - så bør varselklokkene ringe. Mindre alvorlige sykdommer kan dermed også skyldes slik eksponering.

Eller for den saks skyld, alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft.

At denne sykdommen - eller syndromet - ikke engang snakkes om i Norge (etter det jeg kjenner til), er det kanskje på tide vi tar tak i det :O)

Amos Keppler sa...

Dette er den største truselen mot livet på jorden hvis man eksluderer sivilisajonen selv (noe man ikke bør gjøre fordi den fører til alt det andre). Kjemikaliesamfunnet, sjøen av kunstige kjemikalier vi bader i. Men som sagt: sivilisasjonen fører til en lang rekke trusler og de bare øker i omfang og giftighet. Ingenting - jeg gjentar - ingenting blir gjort for a stoppe det.

Den menneskeskapte globale oppvarmingen er bare en truselen mot sivilisasjonen. Alt det andre truer alt liv unntatt visse insekter, som kan overleve praktisk alt. VI kan ikke det.

Denne truselen er så enorm at omtrent alt annet blir fullstendig meningløst.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Ikke bare er det en enorm trussel, det er også en sak som har potensiale til å skape mer lidelse enn samtlige tidligere kriger.

Forskning som per idag pågår i Canada viser til sammenheng mellom kjemisk påvirkning og kreft, og spår at om få år får 40% av befolkningen kreft på grunn av dette.

Kinesisk forskning viser samtidig til sammenhenger mellom innånding av bensindamp og eksos og kreft.

Hele teknologien vår er på villspor. Vår generasjon vil bli sett på enten som totalt idioter eller stakkarer som ikke visste bedre i fremtiden.

AIDS, kugalskap og global oppvarming er peanuts i forhold til dette!

Amos Keppler sa...

Jeg er helt enig og vil gå enda lenger (som du vet). Selve sivilisasjonen er kollektivt selvmord, og det vi ser nå er utelukkende de første små tegnene på det som kommer, hvis sinnssykdommen vi kaller sivilisasjonen får lov til å fortsette.

Helge Samuelsen sa...

Ugress forgår ikke så lett ;O)

Anonym sa...

Synes du skal se denne artikkel
Tvangsindlagt allergiker: - Som at være med i en dårlig film
En i forvejen besværlig hverdag blev pludselig til et rent mareridt for den 33-årige MCS-ramte Ditte Petersen fra Ærø
FYN: - De må da finde ud af, at det er en fejltagelse at tvangsindlægge mig.

Sådan tænkte Ditte Petersen, 33 år, i timerne efter, hun for to uger siden en tidlig morgen blev vækket og overmandet af to betjente og en praktiserende læge i sit hjem på Ærø.

Men frihedsberøvelsen kom til at vare knap to uger.

Ifølge Ditte Petersen og hendes patientjournaler mener læger på den lukkede afdeling fra Psykiatricenter Øst, Svendborg, fortsat, at hun er sindsyg.

At hun på grund af sin MCS-lidelse (Multiple Chemical Sensitivity/duft- og kemikalieoverfølsomhed) bruger mange kræfter på at undgå parfumepåvirkninger og andre dufte fra mennesker og det omgivende miljø, anser lægerne for tvangshandlinger, og fordi hun er skizofren paranoid.
Tilbudt medicin morgen og aften
Morgen og aften, siden tvangsindlæggelsen, torsdag 24. januar, har læger på psykiatricenter Øst, Svendborg, tilbudt Ditte Petersen antipsykotisk medicin. Medicin, som har en beroligende og antipsykostisk virkning uden at virke helbredende.

- Jeg sagde hver gang nej tak, fordi det, jeg fejler, er MCS, duft- og kemikalieoverfølsomhed. Men det vil de ikke høre tale om. De siger, at jeg bruger maske, fordi jeg er angst og vil gemme mig bag den. Og de første dage på afdelingen måtte jeg heller ikke komme ud i frisk luft, fordi de mente, det var en tvangshandling, fortæller Ditte Petersen.

Hun var fattet, da Fyns Amts Avis mødte hende i går, men også stadig påvirket af begivenhederne, der tog fart torsdag morgen den 24. januar lidt før klokken otte.

- Jeg lå i mit hus og sov, da jeg vågnede ved, at der blev hamret hårdt på døren. Jeg kiggede ud og så en betjent og tænkte: Hvad er der dog sket?

Ditte Petersen lukkede havedøren op.
Spændt fast
- Så væltede to betjente i uniform ind og holdt mig fast. De sagde, jeg skulle tvangsindlægges, og det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg bad om lov til at komme på toilettet og pakke nogle ting, men så greb de bare fat i mig i hver sin arm.

- Jeg bed den ene i hånden. I journalen står der, at jeg bed ham i fingeren helt ind til benet. Det har jeg nu svært ved at tro. Helt ærligt!? Det næste jeg husker er, at lægen dukkede op og gav mig en sprøjte stesolid.

Ditte Petersen fortæller, at hun blev spændt fast i en Falck-bil.

- På færgen fra Ærøskøbing til Svendborg spurgte jeg om lov til at komme ud af bilen, så jeg kunne få luft. Jeg fortalte om min duft- og kemikalieoverfølsomhed, og falckredderen sørgede for, at jeg kom ud på bildækket og hen i enden, hvor der kommer frisk luft ind.

- Jeg husker den behandling, jeg fik, som om jeg var en stor mand på 150 kilo, der lige havde stukket naboen ned.

Ditte Petersen, der er omkring 165 cm høj og vejer godt 50 kilo, blev indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling på sygehuset i Svendborg.

- De første dage fik jeg ikke lov til at komme ud i frisk luft i afdelingens lille lukkede gårdhave, da lægerne mente, at det var en af mine tvangshandlinger, at jeg ønskede frisk luft.
Alt tolket som vanvid
- Jeg fortalte lægerne, at de kunne kontakte min psykolog, som jeg har gået hos, da jeg fik konstateret MCS. Hun har sendt en lægeerklæring til afdelingen og det psykiatriske patientklagenævn. De ved også, at jeg har fået en lægefaglig diagnose på MCS. Desuden har jeg fortalt dem, at jeg, før jeg fik konstateret MCS, gennem en test fik konstateret allergi for blandt andet en lang række fødevarer. Men uanset, hvad jeg har sagt, så har jeg haft oplevelsen af, at de tolker alt, som om jeg er fuldstændig vanvittig, og de har jo også sagt og skrevet, at jeg er psykotisk, siger hun.

Mens Ditte Petersen har været indlagt på den lukkede afdeling, har hun løbende bedt om og fået indsigt i sine patientjournaler. Journaler som Fyns Amts Avis også har fået indsigt i.

Af journalen fremgår det, at den privatpraktiserende læge har henvist til tvangsindlæggelse, fordi hun mener, Ditte Petersen er psykisk syg. Lægen erklærer samtidig, at hun anser Ditte Petersen for sindsyg eller i en tilstand, der kan sidestilles.

- Jeg har ikke ord for det her. Det er uhyggeligt. Jeg har det som om, jeg er med i en dårlig film, siger Ditte Petersen.

I morgen eftermiddag mødes det psykiatriske patientklagenævn på Psykiatricenter Øst, Svendborg, hvor de skal behandle Ditte Petersens klage over hendes frihedsberøvelse fra 24. januar til i går, den 11. februar, hvor hun blev udskrevet.

Selv er hun nu hjemme i sit hus på Ærø. Hendes inderligste ønske er at forlade øen, så snart hun har fundet en egnet bolig på Sjælland, hvor hun er tættere på gode venner.

Kilde http://www.faa.dk/article/34592

Anonym sa...

Allergiker behandlet som sindssyg


Af Grete Kronborg Grete Kronborg
33-årig ærøsk kvinde tvangsindlagt på lukket afdeling i Svendborg
SVENDBORG: Torsdag morgen 24. januar blev Ditte Petersen fra Ærø tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Hun lider af sygdommen MCS - en ekstrem overfølsomhed over for dufte og kemikalier. Men læger mener, hun er sindssyg.

Ditte Petersen er blot én blandt flere tusinde danskere, som lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Ifølge Miljøministeriet og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed på Gentofte Sygehus er 25.000-50.000 danskere ramt af MCS.

- Der er mange forskellige meninger om MCS, men de, der alene fastlår, at det er en psykisk og ikke en fysisk lidelse, har ingen viden eller erfaring med sygdommen, siger overlæge Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet.

Ny sygdom
MCS (Multiple Chemical Sensitivity) er en ny sygdom, og sundhedsvæsenet har indtil videre ingen behandlinger for den. Miljøministeriet udgav i 2002 en rapport om sygdommen, og i 2006 fik et nyt Videncenter for duft- og kemikalier på Gentofte sygehus tre års bevillinger til at forske i lidelsen.

Mange praktiserende læger og sygehuslæger opfatter fortsat MCS som en psykisk lidelse.

- Men det er et overfladisk synspunkt og udtryk for total manglende viden og erfaring med sygdommen, siger Søren Vesterhauge.

- Jeg har set rigtig mange patienter med lidelsen, og min erfaring er, at der er tale om mennesker med vidt forskellig personlighed. Deres fælles problem er, at de som MCS-patienter i vores duftbelastede samfund skal bruge ufattelig mange kræfter døgnet rundt på at undgå påvirkninger af parfumestoffer, kemikalier og andre dufte. Påvirkninger, som giver sig udslag i voldsomme og invaliderende fysiske reaktioner, tilføjer han.

Ingen behandlingsmuligheder
I vide lægekredse behandles MCS-patienter som neurotiske og med en udtalt social fobi - angst for at være sammen med andre mennesker.

- Da adfærden hos MCS-patienterne er styret af, at de skal undgå duft- og kemikaliepåvirkninger, opfattes de derfor af uvidende personer som eksempelvis neurotiske, og socialt angstfyldte. Det er helt forkert. Det er klart, at mennesker bliver påvirket psykisk af sygdommen, men jeg har altså mødt både seje vestjyder og følsomme københavnere med lidelsen, og ens for dem alle er, at de hellere ville have været fri for den, siger Søren Vesterhauge.

Svært påvirket
Ditte Petersen har de seneste to år været svært påvirket af MCS. Hun blev tvangsindlagt for to uger siden på den lukkede afdeling i Svendborg på foranledning af en praktiserende læge på Ærø og Psykiatricenter Øst.

Ifølge Ditte Petersens patientjournal blev hun tvangsindlagt på gule papirer »til observation og behandling for skizofreni og paranoia«.

Efter Fyns Amts Avis var begyndt at interessere sig for sagen, blev Ditte Petersen i går formiddags udskrevet, fordi hun ikke ville lade sig behandle med medicin mod skizofreni. I morgen eftermiddag bliver hendes klage over tvangsindlæggelsen behandlet i det psykiatriske patientklagenævn.

Mødet foregår på Psykiatricenter Øst, Svendborg.http://www.faa.dk/article/34595

Helge Samuelsen sa...

Flott eksempel på galskapen i den moderne legevitenskap koplet opp mot kjemikaliesamfunnet! Menneskelige tragedier skapes på samlebånd uten at samfunnet bryr seg.

Personlig har jeg blitt overømfindlig for en rekke kjemikalier og luftforurensning på grunn av en arbeidsskade som omfattet både støv og diesel/hydraulikk belastning. Foreløpig har ingen lege hatt nevneverdig interesse for disse lidelser. Det er nærmest et ikke-tema.

Interessante artikler, takk for dem!

Anonym sa...

Hei igen.. glemte at skrive mitt navn under de 2 foregående indlegg.

Jeg har ikke noen identitet her så jeg valgte den anonyme modell.

Jeg er kjempeglad for at ha fundet ditt blogg..

Vi er mange i danmark som pensler oss inn på de samme meninger som du har .. bare at i danmark
heter det noe nemlig TERM-MODELLEN.

Jeg er redd for at mange leger i norge allerede er introdusert til modellen..

Kikk her hvis du har lyst til å se hva det dreier seg om:

http://www.overgangsalderen.net/forum/forumdisplay.php?f=420

mvh Webbelin
http://webbelin.spaces.live.com/

Ps! må jeg linke til ditt blogg??

Helge Samuelsen sa...

Igjen, takk for lenker. Jeg skal nok lage en sak på dette tema snart igjen. Jeg poster den sannsynligvis også på iNorden.

Jeg ser den reaksjon som helsevesenet kommer med som et uttrykk for at de - som finansiert av staten - går statens ærend med å undertrykke informasjon og demme opp for at sannheten skal komme frem. Det er en strategi bevisst brukt i andre saker tidligere.

Eksempler fra Norge:

Støv som ødela lungene for steinhuggere på 70 tallet.

Tannlegeassistenter som ble ødelagt av kvikksølv.

Nordsjøarbeidere som ble utsatt for oljedamp.

Nordsjødykkere som ble syke av eksperimentelle dykk.

Ingen av disse sakene ble understøttet av helsevesenet eller staten før bevismengden ble for stor år etter problemstiøøingen først var aktuell. Enorme menneskelige tragedier hadde selvsagt allerede da skjedd. Moralen må være at systemet ikke er vår venn...

les også:

http://tripletau.blogspot.com/2007/06/bjarne-slr-knock-out-p-alle.html

Bare hyggelig om du vil lenke til min blogg :O)

Anonym sa...

Det har jeg hermed gjort

Har lagt ditt link ind på et meget kompetent forum i DK kaldt K10
lenket kommer her:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=21722&posted=1#post21722

webbelin:O)

Helge Samuelsen sa...

Flott forum som jeg kommer til å følge med på :O)