fredag, mars 23, 2007

Sannheten om avgifts- og miljøpolitikken, episode X


Ja, her er det ingen falsk beskjedenhet. Jeg vet alt om hvordan et moderne samfunn skal bli mer miljøvennlig. Og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at jeg går for en løsning diametralt motsatt av det bakvendtlandets politikere ønsker.

La meg bare kort oppsummere hva som er regjeringens miljøvernstrategi:


*Mer avgifter


*Enda mere avgifter


*Avgifter som svir


La meg kort oppsummere hvorfor dette ikke virker:


*Vi har noenlunde frie lønnsoppgjør her i landet, som stort sett kompenserer for økte leveomkostninger, bortsett fra for lavtlønnede og trygdede, som stadig sakker akterut. Avgiftsøkninger er derfor ineffektive, bortsett fra som et ledd i kampen med å ta livet av økonomisk svake.


*Altfor mange er så rike i dette landet at skal avgifter ha en effekt for dem, må de opp i femti - sekstitusenkronersklassen i året. Minst.


*Dette vil seriøst ødelegge økonomien for folk flest.
Mindre avgifter er bare et irritasjonsmoment, og har ingen effekt. Bortsett altså fra å gjøre livet vanskeligere for lavtlønnede og trygdede. For den som snur på hundrelappen hver måned er noen tusen ekstra i året i nye avgifter gift.

*Summen av avgifter bidrar uansett kraftig til inflasjon og prisstigning i landet, og ødelegger konkurranseevnen vår.


La meg minne på hvorfor "vi" ønsker høyere avgifter:


*Fordi det er så enkelt at selv trente apekatter kan finne på det, en slipper kompliserte politiske valg, og en kan istedet fokusere på hva en skal ha på seg på neste representasjon.


*Det gir penger i statskassen i en tid da vi vasser i penger, men på grunn av dyrtid (hovedsaklig skapt av avgifter og oljeøkonomi) har vi alikevel problemer med å få endene til å møtes. Altså trenger staten mer penger, enkleste løsning er avgifter.


*Fordi økt lønnsbeskatning betyr politisk motstand fra de økonomisk- og dermed politisk sterke, og det er kjekkere å tenke på hva en skal ha på seg på neste representasjon enn å ta kloke og rettferdige valg.


Min tolkning av situasjonen:


Enten er det terrorister som forsøker å ødelegge norsk økonomi ved å ha infiltrert Stortinget, eller så skyldes alt inkompetanse. Jeg setter penger på inkompetanse. Selv Al Qaida er ikke så sofistikerte i økonomisk terrorisme.


Min løsning:


Istedet for å legge avgifter på legitime transportbehov og energibruk må en innse at et moderne samfunn ikke fungerer uten transport og energibruk, følgende logiske konsekvens følger:


*Vi må erstatte mest mulig petroleumsbasert energibruk med energi produsert ved økologisk korrekte metoder (som eksluderer atomkraft); Vannkraft, Geotermisk kraft, Vindkraft eller Bølgekraft. Denne energien må være tilgjengelig og svært konkurransedyktig. Det oppnås bare hvis staten holder fingrene mest mulig fra fatet. Hydroelektrisk kraft koster 3 øre kilowatten å produsere, og problemet er IKKE at vi bruker slik forurensningsfri kraft, løsningen er at vi GJØR det!


*Vi må legge avgifter, hvis vi skal ha avgifter, på PRODUSENTENE av forurensende kraft. I Norge er det i første rekke STATEN som gjennom STATOILHYDRO står for et utslipp som er tusenvis av ganger større enn utslippet fra privatbiler. I tillegg ønsker de å opprette et marked for gasskraft. Skvis dem ut av markeded, slik at renere kraft kan få levedyktige kår! Opphev det statlige kraft/avgift-monopolet, eventuellt selg det til mafiaen.


*Legg gjerne avgifter på OVERFORBRUK, men la normalt ordinært forbruk i fred. Mennesker er enkle vesener...idet ny teknologi kommer på markedet, bruker vi den, uten større spørsmål. Sørg for at ny teknologi blir lagt til rette for UTEN å kvele mennesker økonomisk. Det kan tilogmed (muligens) avverge et totalt boligkrakk idet vanlige arbeidere snart går økonomisk konkurs på grunn av gallopperende leveomkostninger i oljealderens dyrtid.


*Økonomisk terror av egne statsborgere burde være tatt opp med menneskerettighets - domstolen. Norge driver terror mot lavtlønnede og trygdede. Det blir så mye kjekkere hvis dere lar være med det. Hører dere? (Ja, jeg snakker til deg, Navarsete)


Selv om jeg selvsagt forstår at det er kjekkere å lure på hva en skal ha på seg på neste representasjon, er det slik at vi bør forvente litt ærlig arbeid også av høytlønnede representanter. Sånn mellom slagene, altså.

PS: (Hvis mine forslag ikke blir tatt til etterretning anbefaler jeg at Norge igjen går i union med Danmark. Vi er tryggere da)

PPS: (
Hvis arbeiderpartiet har misforstått, og tror de får mer stemmer ved å skape fattige arbeidere igjen, tror jeg de tar feil. Bare et lite hint, Jens)

6 kommentarer:

Sebastian sa...

er enig med endel av det du sier, likevel forstår jeg ikke hvorfor du ekskluderer kjernekraft.

Helge Samuelsen sa...

Hei, Sebastian!

Jeg brukte med vilje ordet økologisk, som er uvanlig å bruke i denne sammenhengen, men som går på samspillet av organismer og naturen - i dette tilfellet er organismen mennesket.

Kjernekraft gir radioaktivt avfall, som må behandles med ytterste varsomhet. Standard kjernekraft har en uløselig problemstilling i og med at det per idag ikke finnes løsninger for å lagre avfallet i lengre tid, vi skyver med andre ord problemene foran oss, og det har både et miljø- og økonomisk perspektiv.

Thorium kraftverk gir også radioaktivt avfall, selv om halveringstiden er langt mindre. Avfallet fra Thoriumkraftverk vil alikevel være farlig i mange hundre år, og kan ikke sies å være økologisk nøytralt før radioaktiviteten nærmer seg bakgrunnstrålingen, og det er betraktelig lengre enn halveringstiden.

Alle typer kjernefysiske kraftverk er også kostbare i drift i og med at de er basert på høyteknologi med lite slingringsmonn for feil. Det jeg kaller økologiske løsninger gir ingen utslipp eller potensielle utslipp overhodet, selv med en "normal" feilprosent i form av ulykker.

Derfor har jeg stor tro på at virkelige økologiske løsninger vil være billigere, gi mindre potensiale for utslipp (i praksis null), og derfor være fremtidens løsninger.

Den eneste grunnen til at jeg kan se for meg at vi bygger Thoriumkraftverk er for å brenne opp annet kjernefysisk materiale - som er en nødvendig løsning på grunn av tidligere tiders feil, men ingen fremtidsrettet løsning i og for seg.

Skal vi utvinne Thorium i store mengder er det også et poeng at det koster store naturinngrep i form av gruvedrift. I tillegg kommer det faktum at støv fra berg med store konsentrasjoner av Thorium er farlig å puste inn, og at det uansett vil bli spredt i naturen ved gruvedrift. Vi ser med andre ord frem mot ennå en yrkesgruppe som kan bli ødelagt av arbeid for å sikre Norge energi, slik som nordsjødykkere og oljearbeidere.

Derfor eksluderes alle typer kjernekraftverk, inkludert Thoriumkraftverk, hvis vi i fremtiden setter krav om økologisk balanse.

CO2 spørsmålet er jo ikke det eneste miljømessige spørsmålet, selv om regjeringen ser ut til å mene det.

Genese sa...

Det kan virke som om dete er skrevet noe i affekt. Men du har gode poenger. Det er en vesentlig forskjelll på en politikk der å båndlegge er viktigere enn å stimulere, å straffe mer enn oppmuntre. Og det vi vet om adferd taler for at det siste er mest effektivt

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Neida, dette er ikke skrevet i affekt i det hele tatt, det er bare stilen jeg bevisst bruker som kontrapunkt til den "ansvarlige" politikk som blir ført og som etter min mening er så uansvarlig som det går an å bli!

At jeg har gode poenger til tross for at ingenting av det jeg skriver er del av offisiell politikk (snarere stikk motsatt), betyr bare at en må rope litt høyt for å bli hørt.

Nå kan en jo like eller ikke den måten jeg skriver på, men det blir nå slik det er :O)

Hoffnarren i illustrasjonen er meg, tradisjonen tro så kritiseres det med brodd og kanskje en smule...narrethet - av mangel på bedre ord...men likefullt et korrektiv til herskere som lett glemmer virkeligheten.

Genese sa...

#Helge
Fortsett i så fall med det. :-)

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Genese. :O)