mandag, mai 01, 2006

Unge Høyre og Samordna Opptak


En tid nå har jeg registrert at Unge Høyre er imot Samordna Opptak (SO). Jeg har latt den passere, fordi de jo nettopp er...unge. Hva kan man forvente av unge fremadstormende menn og kvinner...at de følger med på fakta?

Siden de ennå ikke har oppfattet at de bommer stygt (saken ligger fremdeles på deres hjemmeside), bør dette likevel kommenteres.

Punkt en: SO fungerer slik at en sender en søknad selv om en har flere alternativer

Punkt to: det er de forskjellige høyskolene og universitetene ved sine faginstitutter som foretar saksbehandlingen

Punkt tre: Således er det muligheter for hver skole å individuellt skjerpe kravene til studentene, om ønskelig, totalt uavhengig av SO

Punkt fire: Studentene konkurrerer uansett på karakterer

Å "stå oppreist og puste" er ikke nok til å komme inn på høyere utdanning.

Torbjørn Røe Isaksen på vegne av Unge Høyre skriver:
"Høyere utdanning i Norge er bra for det store flertallet, men er for dårlig til å ta hånd om de virkelig flinke. Noen benytter seg av skyttergravsretorikk og kaller en slik tenkning elitistisk, men i så fall er jeg for et eliteuniversitet."

Å være for et eliteuniversitet er greit nok. Da jeg gikk på universitetet (og det er rimelig nylig) måtte vi imidlertid ikke bare oppfylle studiekompetanse, men også konkurrere på karakterer. I andre sammenhenger er Høyre svært glad i karakterer som mål på kompetanse. Hvorfor ikke holde seg til det? En er liksom vant med det fra den kanten...

Uansett, mye kan sies om norske utdanningsinstitusjoner. Flinke studenter blir etter min oppfatning faktisk ikke tatt godt nok vare på. Det er en svakhet med alle systemer. Ikke alle bedrifter er heller gode nok til å ta vare på de flinkeste. Slik er virkeligheten. Ingenting er perfekt. Men skal noe sies i den anledning bør det gjenspeile fakta.

Torbjørn Røe Isaksen er ellers en meget oppegående kar, og har mange gode meninger og synspunkter. Bare så det er avklart.

10 kommentarer:

geirronimo sa...

Det er bortimot kun Norge som ikke tar vare på de flinkeste. Andre land har utarbeidet annen progresjon for slike- som bla. Finland, Sverige, og Danmark.

Se mer på www.skolenettet.no.

Helge Samuelsen sa...

Jeg er enig i at det bør legges bedre til rette for de flinkeste. Samtidig bør dette skje innenfor hver enkelt seminargruppe etter min mening. Dette fører til merarbeid for lærerene, men er svært god sammfunnsøkonomi.

Å skille ut de beste i egne eliteskoler skaper etter min mening mennesker som psykologisk sett har problemer med å forholde seg til virkelighetens verden.

Det er jo for eksempel ikke slik at høy IQ nødvendigvis gir gode egenskaper i arbeidslivet. Heller er det ikke slik at høy IQ nødvendigvis gir toppkarakterer.

En må uansett lære å samarbeide med andre.

Det er jo også en myte at elitistisk utdanning gir kreative mennesker. De fleste suksesshistorier fra næringslivet handler om gründere som IKKE har den beste relevante utdanning. Skoleflinke er ikke nødvendigvis overlegne det kreative geni.

Det må være plass til alle, og så får hver søke sin egen lykke. De beste må alikevel bli verdsatt i systemet, DET er et problem som det haster mer med å løse.

Eliteskoler kan tildels løse problemene for de få, men ikke alle. Jeg er opptatt av helheten. Faktisk er jo en skole som ikke tar individuelle hensyn også dårlig for de svakeste. Å få dem opp på best mulig nivå er jo også sammfunnsøkonomisk viktig.

Når det er sagt preges mitt eget møte med Universitetet i Stavanger av det faktum at en tvinges til å løse og levere oppgaver med medstudenter i mer eller mindre tilfeldige basisgrupper, der evner, ambisjoner og kunnskapsnivå mildt sagt spriker.

Å karaktersette prestasjoner basert på basisgrupper er direkte menneskefiendtlig! Dette bør være et prioritert problem å løse.

Og det kan ganske enkelt løses ved å sortere ut basisgruppene i forhold til faglig nivå.

De beste blir her tatt vare på, og har muligheten til å få de karakterer de fortjener, ikke som i dagens system der en ofte er prisgitt andre.

I oppgaver basert på individuelle besvarelser er det allerede idag mulighet for de flinkeste å briljere. Ingen setter grenser for om en skal studere fagbøker også utenfor pensum for eksempel.

Det er faktisk mulighet innenfor systemet til å gå sine egne veier til en viss grad. Kanskje burde dette verdsettes i større grad av lærerne?

Jeg tror uansett mindre detaljplanlagte studier med større vekt på individet kan være retningen å gå.

CartoonistHenning sa...

Jeg er IKKE enig. SO er preget av den sosialistiske ideolgien som behandler mennesker som dritt istedenfor et verdifullt individ. Jeg ber dere å lese artikkelen min om SO på http://cartoonisthenning.blogspot.com

Helge Samuelsen sa...

Jeg leste ditt innlegg, på Mensa Rerum, og kan lett være enig i at ordningen ikke er uten feil. Det jeg hovedsakliog kommenterte her var Unge Høyres argumenter i media for en tid tilbake. De argumentene var dårlige etter min mening.

Når det gjelder dine argumenter synes jeg delvis de er svake. At det settes krav til søknadsfrist, etc kan neppe gjøre noe mer komplisert, snarere enklere. Klarer man ikke å forholde seg til en felles frist, klarer man neppe å forholde seg til et utall av ordninger styrt individuellt av hvert institutt. Min ID er et system de fleste bør være fortrolig med, eller bli det... Å kommunisere med det offentlige er en nødvendighet enten vi har en sosialistisk stat eller ikke.

At man kan norsk er vel et krav siden undervisningen foregår på norsk? Det synes som om du mener det er en rett å få utdannelse uten hindringer eller krav. Det er vel ikke slik at private skoler i andre land har mindre krav? Snarere tvert imot.

Flaks har lite med studieallokering slik jeg kan bedømme det, forutsatt at en holder seg til tidsfrister og er noenlunde tidlig ute. "Uflaks" er jo ofte ellers definert som ikke å ha nok penger ellers i verden. I prinsippet skal ihvertfall SO være basert på instituttenes krav til kompetanse. Om dette ikke fungerer er det i så fall basert på inkompetanse snarere enn grunntanken.

Felles ordninger og standardisering må ikke forveksles med sosialisme. Dog er jeg helt enig med deg i at med dagens system, kontrollert av nettopp AP & co, så er nok en slik slagside absolutt til stede.

SO er derimot neppe det verste utslaget av dette. Problemet ligger heller i selve organiseringen av de forskjellige instituttene og den sentrale styringskåthet.

Men igjen - dette er ikke et særlig sosialistisk problem. I Stavanger eksempelvis er det også høyrekreftene som favoriserer oljeindustriens direkte påvirkning og definisjonsmakt på Universitetet.

Ok, vi er ikke helt enige, men fortsett å være kritisk og fri i tanken, det er stor verdi i det ;)

Helge Samuelsen sa...

Tillegg: Stemmer det at SO har så store IT problemer, er jeg selvsagt enig i at de driter seg ut.

Her er det standard IT-skandale i regi staten, kan det synes som. Og du kan gjerne lure på hvor IT folka kommer fra. IT skandalene står jo i kø i Norge!

CartoonistHenning sa...

Hei, takk for at su leste mitt innlegg. Argumentene mine er sterke nok for å få bevist at SO ikke er det rette systemet å ta opp nye entusiastiske studenter. Men greit at du sier din mening.

Selvfølgelig skal skoler og institusjoner ha opptakskrav! Men institusjonene selv kan lage (mer) tid for hvert eneste individ. Hvis det ville oppstå problemer: intervju, eller noe sånt. SO saksbehandler for mange, som resulterer i enten-eller situasjoner, som vil skuffe mange.

I noen andre europeiske land, som hjemstedet mitt Flandern (Belgia), skjer opptaket hos institusjonene. Og der får nesten alle studieplass, unntatt de som søker uten vitnemål (selvfølgelig) og de som ikke kan snakke nederlandsk. Bare for legeutdanning er det begrenset plass, men det gjelder også overalt.

Flaks er riktige ordet. Første mann til mølla kaller jeg jo ikke for en garanti på studieplass.

SO roter bort mange entusiastiske studenter som har kvalifikasjonene, men likevel ikke kommer seg inn. Husk at per elev som venter ett år til med utdannelse, roter bort SO ett viktig år for næringslivet!

Sosialismen spiller nok en rolle i opptakssystemet. Arbeiderpartiet bl.a. har ivret for mest mulig sentralisering... Staten sparer mye på det, uten å tenke på konsekvensene for sine borgere.

Ikke rart at arbeidsgivere er så glade at det kommer unge utenlandske folk, som har hatt utdanning rett etter vgs. Statssekretær som kårer SO til verdens beste system, har tydeligvis ikke krysset grensa enda...

CartoonistHenning sa...

Jeg synes at Unge Høyre (jeg er ikke medlem) var modig å slå alarm om dette. Ufattelig at de får så mye kritikk, jeg synes at de har helt rett.

Nordmenn er for snille for å være uenige, så da synes jeg at jeg burde skrive noe om det her.

Jeg er ingen slapp person skjønner.

Helge Samuelsen sa...

Nei, enig - du er ingen slapp person :)

Jo, jeg begynner å se problemstillingen. SO fungerte greit på min tid - for å si det slik - men kanskje ikke lenger.

Dog er ikke PRINSIPPET SO er basert på nødvendigvis feil. Det er uansett styrt av Universitetet i Oslo, ikke "sosialistene".

Det Høyre ville var å opprette "eliteskoler" - noe som neppe lar seg gjøre innenfor et offentlig skolevesen. Disse må jo eventuellt stå utenfor som private. Og da kanskje også utenfor SO.

Og det har jeg ingenting imot.

Høyre vil også at hver utdanningsinstitusjon skal bestemme sine inntakskrav - og det har jeg heller ingenting imot. Men Høyre vil ha en felles database som erstatning for SO. Jeg ser ikke at den nødvendigvis vil fungere bedre!

Samordna opptak betyr at opptakene blir samordna (selvsagt) - det vil si at de koordineres mellom utdanningsinstitusjonene. Derfor sender en bare inn en søknad, selv om en har flere alternative ønsker. Det synes jeg er helt greit.

Høyskolene og Universitetene foretar selv saksbehandlingen. Poengberegningen skjer IKKE hos SO. Jeg ser ingen grunn til at de derfor ikke skal kunne få "spisse" sine inntakskrav innenfor rammene av SO.

Høyres opprinnelige påstand om at det holdt å "stå oppreist og puste" for å få studieplass synes jeg var tynn. Dette har i så fall ikke noe med SO å gjøre, men med instituttenes krav - eller mangel på sådanne.

Nå mener du kanskje at SO slik det fremstår idag ikke fungerer- Og DET har du sikkert helt rett i!

Og DET synes jeg det er bra at du tar opp.

Noen ulemper uten samordna opptak finnes imidlertid. For eksempel at hver søker får flere plasser, som betyr at flere må "avbestilles" - mer byråkrati og mer arbeid.

Og er systemet like dårlig som idag blir jo det ENDA flere bortkastede timer. Og iverste fall mange bortkastede kroner :)

På tampen kan nevnes at også barnehager har samordna opptak. Et flertall av både kommunale og private barnehager har rapportert fordeler, inkludert økonomiske besparelser, med ordningen.

Også England (og sikkert mange andre land) har Samordna
Opptak (UCAS) - dog antar jeg det fungerer bedre rent teknisk enn i Norge?

CartoonistHenning sa...

Å legge ned hele SO går kanskje for vidt, men jeg mener SO kan bli en slags hjelpemiddel for opptaksavdelingene i utdanningsinstitusjonene. Databasen var ingen dårlig ide, men da må den være offentlig for alle skoler, slik at de kan se umiddelbart om du er kvalifisert nok, når du stikker innom og søker. Jeg mener fortsatt at halvnorske og utenlandske studenter bør saksbehandlet løs fra SO. Istedet foretrekker jeg at disse søkere kommer til skolen selv, blir vurdert, og skriver seg inn personlig. Da hører de fra opptaket deg snakke (norsk godt nok), ser de papirene (bl.a. vitnemålet) som du har i hendene. Hvis de tviler: intervju eller inngangstest. Men sånt system unngår vi også sånne folk som ikke bryr seg og bare lar begå.

SO ser også ikke hvem som søker. Jeg mener personligheten (tar søkeren ting på alvor? Vil han få studieplass bare for å delta i studentlivet og ikke mer, osv...).

Jeg selv (halv norsk) har vært i en situasjon, hvor høgskolen ville ha meg etter en god samtale på konsulentbyrået og fortalte om dokumentene mine, men SO ville ikke gi meg studieplass pga. mangel av "norsk- og engelskkrav". De ville at jeg skulle gjøre en bestemt test i norsk som kan kun tas i Norge (er jeg ikke hele året i Norge, jeg) og at de 5 årene i engelsk ikke var godt nok (7 år var kravet...).

Min norske statsborgerskap hadde ingen betydning for dem, jeg ble behandlet som en fremmed. Men jeg forstår at de ser på utdanningsbakgrunnen og ikke nasjonalitet...

Hilsen en som har utdanning fra Europas navle, skrev jeg sint i en e-post, som naturligvis aldri ble besvart.

PS: Heldigvis så er Norge ikke England nei (og jeg tror ikke systemet går så mye bedre på overkanten). Der kaller det for et rensingssytem for å rense ut de mindre kompetente. I tillegg må man betale skyhøye kvartal/semesteravgifter som gjør at de mindre rike i deres samfunn ikke gidder å søke (slik danner man jo elite). Norge har hatt England lenge som forebilde, men jeg håper at Norge ikke tar over Englands måte ;-)

Helge Samuelsen sa...

Jo, men poenget er jo at det er instituttene selv som ønsker å se bort fra personlighet og andre kvalifikasjoner i Norge, IKKE SO.

Så mye av kritikken burde derfor gå på selve utdanningssystemet, ikke SO.

I de fleste land blir andre kvaliteter tatt hensyn til, og ikke bare karaktertelling.

SO er et forsøk på nettopp å luke ut "trynefaktoren" og favorisering av de rike.

Ellers re. England er jeg helt enig!