onsdag, mai 03, 2006

Skandaløst CO2 marked


Etter en sterkt neddysset skandale der det er kommet frem at de fleste europeiske land i utgangspunktet overrapporterte sitt CO2 utslipp for å lettere kunne "redusere" dette, er prisen på elektrisk strøm sterkt fallende i europa.

Ord som "regnefeil" og "bom" ble brukt om denne skandalen, selv om enhver med gjennomsnitts intelligens forstår at her er det den internasjonale kraftmafiaen som slår til igjen med sine bedrag. Ved å overrapportere utslipp blir det plutselig en masse CO2 kvoter til overs som kan selges. Dette er i virkeligheten ingen regnefeil, men økonomisk kriminalitet på høyeste plan. At kraft lobbyen står sterkt bevises ved at denne typen kriminalitet, der det er snakk om svindel for milliardbeløp, ikke blir grundigere gransket, og foreløpig er ikke engang tanken tenkt i forhold til tiltale.

Ikke så rart. Europas politikere er for tungt inne i denne saken.

Saken er den at CO2 kvoter er et perfekt eksempel på det "liksom miljøvern" som føres i dagens politiske system. Et system basert på direkte løgn og bedrag, der det er profitt som teller, og miljøvern blir brukt som gissel for å maksimere profitten. Blant annet har det etter innføringen av kvotesystemet blitt
mer lønnsomt å drive sterkt forurensende kullkraftverk, ikke mindre.

Mitt aksiom gjennom lengre tid har da også vært at det motsatte av hva politikerne sier vil skje. Det holder altså stikk også i denne saken.

Og hva skjer så i Norge? Vel, stø kurs, kan en kanskje si. Strømprisene faller minst her til lands. Ikke overraskende. Vårt monopolistiske system gir jo spesielt gode muligheter for å ta ut avanse. Og strømleverandørene her gir ikke akkurat ved dørene.

Mens strømprisene i andre land synker med ti prosent, synker prisene her med fem. Lite snø og dårlig overføringskapasitet brukes som argument.

Selv om fakta er at vannmagasinene var på topp for få uker siden, og overføringskapasiteten tydeligvis har vært stor nok til å selge denne kraften til utlandet nesten i sin helhet. Vi har en menneskapt kraftkrise! Været har ingenting med saken å gjøre.

Selv om kraftselskapene ikke tør å si det, vet alle det.

Hele markedet er korrupt, og milliardene ruller inn. For alle tenkende mennesker burde det nå være klart at hele det europeiske kraftmarkedet er en eneste stor korrupt pengemaskin.

At de respektive lands politikere enten er maktesløse, eller
velger å være det, gjør ikke saken bedre.

Ingen kommentarer: