torsdag, mai 11, 2006

Enda mer skatt (2)


Leder i kommuneorganisasjonen KS, Halvdan Skard, er fornøyd med forslaget om å utvide eiendomskatten.


Det er mange som bor i hytter og bruker kommunenes tjenester, for eksempel sosialtjenester, uten å betale skatt til felleskapet.

Sier Skard. Og er enten hjernevasket nok til å tro på det han sier, eller er en psykopat og flink til å bruke nytale.

Noen fakta:

*Det er ikke lov å bo fast i hytter

*Alle som har hytte betaler allerede kommunale avgifter til hyttekommunen

*Infrastrukturen til hyttefelt betales av hytteeierne, direkte eller indirekte (gjennom utbygger)

*Mange hyttefelt eller enkeltstående hytter har private veier der alt vedlikehold påkostes av private eiere. Her snylter kommunen i fall det ilegges full eiendomsskatt!

*Vi betaler alle skatt av vår inntekt og vårt forbruk til felleskapet, uavhengig av om vi har hytte

*Hytteeiere legger uansett igjen penger i hyttekommunen

*Kommunene står selv på for å legge tilrette for hyttefelt (Hadde det skjedd hvis det går i tap?)

*Hvor mange ganger skal penger skattlegges? Alle penger som går til hyttebygging er skattlagt fra før!

Det kan også legges til at det siste jeg tenkte på sist jeg var på hytta var å bruke hyttekommunens sosialtjenester. Hytter brukes da vitterlig mest i helger og ferier...ikke som base for ens behov for sosiale tjenester.


Alt i Skards utsagn er feil. Det er ikke mange som
bor i hytter. Det er ikke mange som bor i hytter og samtidig bruker sosialtjenestene i hyttekommunen. Alle som bor lovlig i Norge betaler også skatt til felleskapet, uavhengig om en har hytte.

Legg også merke til hvordan han bruker ordene "sosialtjenester" og "felleskapet" for å assosiere kommunen til noe mykt og koselig og bra. Legg merke til at han skaper et skremselsbilde av hytteeiere som "brukere" i motsetning til "ytere"...de er altså noen egoistiske snyltere som bor ulovlig, og ikke betaler skatt.

Noe som er totalt usant.

KS ligger med dette godt an til å få nytaleprisen 2006!

Legg også merke til at regjeringen fraskriver seg ansvaret for den utvidede eiendomsskatten ved å gjøre den valgfri for kommunene.

De rød-grønne ligger også godt an til å få nytaleprisen 2006!

Igjen ser vi at en beskatning innføres, ikke for utførte tjenester, men for å saldere budsjettet.

Ingen kommentarer: