onsdag, mai 03, 2006

Statsrådenes firmabiler


Stoltenberg, Enoksen og Haga
leverer tilbake firmabilene sine.

"Diskusjonen rundt denne ordningen har trukket fokus vekk fra vårt viktige politiske arbeid, og skapt unødig uklarhet." sier Jens.

Oversatt fra nytale betyr det at "grådigheten tok overhånd, og vi leverer tilbake bilene i håp om at folk glemmer denne saken hurtigst mulig".

Det var jo aldri noen uklarhet. Saken var klar som dagen. Sett bukken til å passe havresekken, og havresekken blir fort tom.

Fokuset ble heller aldri trukket vekk fra det viktige politiske arbeidet. Som kjent består dette blant annet i å be folk om å vise moderasjon, satse på miljøvennlige biler, samt å avskaffe fattigdom. Ved å gjøre det stikk motsatte av hva en prediker, får en jo faktisk nettopp oppmerksomhet omkring saker. Og bilsaken kunne lett være en del av fattigdomsbekjempelsen...biler er som kjent svindyre. Her valgte en simpelthen å gi subsidier til toppen istedet for på bunn.

Et sted må man jo som kjent begynne.

Ingen kommentarer: