mandag, mai 29, 2006

Kriminalpolitikk på ville veier


Norge er et land der kriminalitet i stor grad begås av vanekriminelle, uten at straffene ser ut til å avskrekke. Kanskje fordi straffene for kriminelle ikke svir nok. Strafferabatter, sakshenleggelse (ofte med kjent gjerningsmann), fritak fra fengselsopphold og/eller tidlig dimmitering (1/3 av straffen ettergis rutinemessig) på grunn av liten kapasitet, alt dette favoriserer forbryteren.

Oppklaringsprosenten rundt vinningsforbrytelser er historisk sett omkring i underkant av 20 prosent.

Her på berget har vi forlengst forstått at å straffe kriminelle ikke lønner seg i kroner og øre. Det er jo heller ikke penger å hente fra vanekriminelle. De har ofte ingen formue eller fast inntekt.

Det har imidlertid folk som holder seg på rett side av loven. Det er kanskje derfor det er her innsatsen forsterkes. Her er det penger å tjene! Kraftige bøter for alt fra trafikkforseelser til å vise rumpa bar!

To unge menn på henholdsvis 20 og 24 år ble nylig ilagt bøter på 10 000 kroner hver for å ha vist rumpa til politiet. Uanstendig oppførsel? Ok. Blotting? Teknisk sett ja, men hør her, det er forskjell på å vise rumpa til lakrismannen klokka halv fire på natta i brisen tilstand og blotting.

Tåler ikke onkel en spøk lenger? Seriøst, hva er problemet? Hadde disse guttene dradd til politiet i narkorus hadde saken sannsynligvis blitt henlagt.

En gang var det å vise rumpa til fienden anerkjent som en grei måte å vise ringeakt på. (eksempel, William Wallace, slaget ved Falkirk) Det er imidlertid forbundet med grove økonomiske konsekvenser nå...i en tid med lovlig porno og nok av spreke jenterumper på forsidene av magasiner på Narvesen.

Forstå det den som kan.

Et alternativ til å betale dyre bøter er jo å be om fengselstraff istedet. På den måten kan en ihvertfall få sin revansj ved å ligge samfunnet til byrde istedet for å subsidiere oljefondet. Strafferabatten slår fort inn ved statlige utlegg også...

Uansett ser det ut som om markedskreftene styrer bøtepolitikken. Penger hentes der det er penger å hente. Ta bøter for trafikkforseelser. Nivået i Sverige forteller litt om hvordan vi ligger an. I Sverige koster det inntil 2000 kroner å kjøre for fort. I Norge 7800. I Sverige koster det 1200 kroner å kjøre på rødt lys. I Norge 5200. I Sverige koster det 400 kroner å ikke gi forskriftsmessig tegn. I Norge 2000.

Enda både Norge og Sverige er like gode når det gjelder trafikksikkerhet, og var blant de beste i verden FØR det norske avgiftshoppet...

Uhell eller ubetenksomhet kan rett og slett føre en ut i ulykka. Noe Gaia Mathisen kan skrive under på. Hun ble kriminell fordi fisken bet.
"Og du får vel lengre straff for å fiske en laks enn å slå ned en mann i dette landet", oppsummerer den uføre bestemoren denne saken på en utmerket måte.

Slutt med det der, Ola og Kari! Slutt med disse rådyre overtredelsene. Slå ned folk istedet. Slå kona. Slå naboen. Knus ruter. Det er billigere.

(Til slutt: Kverulanten vil sikkert påpeke at gebyrer og forenklede forelegg ikke kommer innunder kriminalpolitikken, som annonsert i overskriften. Til det vil jeg si at det ikke nødvendigvis er overtredelsene som er kriminelle. Jeg siktet til størrelsen på bøtene...)

8 kommentarer:

Theo sa...

Et alternativ til å betale dyre bøter er jo å be om fengselstraff istedet. Hadde det enda vært så greit. Myndighetene strekker seg så langt de kan for å inndrive bøtene, fengsel er absolutt siste alternativ.

Det eneste problemet med å vise rævva til politiet er at det er ulovlig.

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Korrekt, og en forstår jo hvorfor. Det er imidlertid totalt frivillig å akseptere forenklede forelegg. Straffen står alikevel ikke i forhold til forbrytelsen her, som er mitt poeng.

Nettopp fordi det er penger å hente?

;o)

Theo sa...

Helt enig. Men jeg har problemer med å se hvordan dette foregår. Sitter virkelig Finansdep sammen med Justisdep og koker ihop et bøtenivå som kan ta vekk noe av presset i norsk økonomi? Når norske domstoler og Justisdeps Lovavdeling ikke har noen innvendinger på noe vi synes er helt urimelig, så må vi vel gå utifra at alt er på trygg juridisk grunn?

Helge Samuelsen sa...

Regjeringen hadde allerede varslet økte bøter, så føringen var lagt politisk før departementenes behandling.

Aftenpostens refererte følgende den 25. januar 2005, [...]"det var ikke Samferdselsdepartementet som sto bak forslaget som fører til kraftige økninger fra neste tirsdag. Det lå med andre ord ikke spesielle hensyn til trafikksikkerheten bak forslaget, som Finansdepartementet er drivkraften bak."


Finansdepartementet er drivkraften bak...???

Hvorfor er Finansdepartementet drivkraften bak en sak som burde ligge hos Samferdsel, eventuellt Justis?

I rest my case ;o)

Som du sier, theo, alt er nok alikevel på trygg juridisk grunn. Men alt som er juridisk i orden er ikke nødvendigvis klokt eller rettferdig!

Jørn Flatha i Politiets Fellesforbund gikk da også ut med følgende uttalelse(Hamar Dagblad den 19. januar 2005): [politiet] "reagerer spesielt på at satsene er for høye i forhold til andre forseelser som resulterer i bot. Det gjelder blant annet for ordensforstyrrelser, narkotikaforbrytelser og slåssing på grensen til legemsbeskadigelse."

Min påstand er at dagens satser, som ble økt 30 prosent fra '04 til '05 (generell prisstigning i perioden var 1,2 prosent), ble økt politisk av rent fiskale grunner.

Victoria sa...

Det er forbausende hvor effektivt systemet viser seg å kunne være, hver gang det gjelder avstraffelse av kriminalitet som genererer inntekt for staten.

At samferdselsdep ikke har noe med bøteøkningen å gjøre, er da ikke en garanti for at det ikke ligger vurderinger fra de kanter bak. Hvis de f.eks. har kommet frem til at det er en omvendt proposjonal sammenheng mellom fartsovertredelser og bøtenivå, er det da greit at finansdep utreder de økonomiske aspektene ved bøteøkningen. Men det virker suspekt, det kan jeg si meg enig i.

Kanskje vi skulle begynne med bøter til voldtektsmenn? Det hadde kanskje fått opp domsfellingsandelen fra 1% eller hva det ligger på nå for tiden....

-Vic

Victoria sa...

By the way: leste et sted at clickraten på AdSense er høyere når man har rammen i samme farge som bakgrunnen...

Helge Samuelsen sa...

Victoria,

Takk for tipset om ad-sense...tror ikke jeg tjener til livets opphold med dette uansett, men... ;o)

Det er helt korrekt at Samferdsel teoretisk sett kunne ha hatt gode argumenter for å øke bøtesatsene. Imidlertid var ikke dette signalet som kom fra de politiske miljøene i etterkant av saksbehandlingen.

Førstestatsadvokat Lasse Quigstad gikk også ut mot bøtenes størrelse i et brev til Riksadvokaten, og lanserte teorien om at enten var satsene fiskalt basert, eller så burde alle bøter ha blitt hevet til tilsvarende nivåer.

Viktigst av alt, alle internasjonale studier viser at bøtenes størrelse har liten betydning, det er hyppigheten av kontroller og politiets tilstedeværelse som har en effekt.

Mer kontroller og mer politi koster penger. Høyere bøtesatser gir mer penger i kassa med samme aktivitetsnivå. Tilfeldig at vi velger det siste?

Poenget er uansett at Norge ikke implementerer de tiltak som gir resultater, men de tiltak som gir mer klingende mynt.

Victoria, du tar også opp et viktig poeng når det gjelder voldtektssaker. Problemet her, slik jeg ser det (og jeg vet jeg ikke kan ikke bevise det) er at det i voldtektsaker finnes en bevisbyrde og at samfunnet rett og slett velger å ikke bruke ressurser på å etterforske slike forbrytelser på lik linje med det de tilsynelatende vurderer som mer "viktige" (mediafokuserte?) forbrytelser.

Dette er en absurd holdning, og viser et samfunn der økonomi er Gud, og rett og rettferdighet spiller andrefiolin!

Uheldigvis.

Anonym sa...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»