torsdag, mai 11, 2006

Enda mer skattRegjeringen går inn for nye
skatter. Ikke uventet, siden det lett kan dannes et inntrykk av at våre folkevalgte ikke bruker tiden på annet enn å finne på nye skatter og avgifter.

Det som er helt sikkert, er at Arbeiderpartiet bør skifte navn. De er direkte imot arbeidere. Utgangspunktet for deres politikk ser ut til å være å ville gjøre det mest mulig vanskelig å overleve på arbeiderlønninger.

Eller er det heller det at arbeidere rett og slett ikke skal ha mulighet til å ha slike goder som for eksempel hytter? Hva med egne hjem? (Nei, vent, det var jo Høyre som i sin tid var imot det... OK, tidene forandrer seg. Ikke alltid til det bedre)

Hytteskatt er genialt. Alle de arbeidere som har arbeidet, betalt sin skatt gjennom mange år, og realisert hyttedrømmen sin, kan nå få lov til å selge hyttene sine til overklassen. Så slipper en disse...middelklassemenneskene...på hotspot'ene. En sikrer også at lavtlønte, eller fattigfolk, fri oss bevare oss for dem, blir tvunget til å selge hytter de for eksempel arver. Hva skal de med hytter uansett? Sett folk på plass, Jens! Skattlegg mennesker til de griner.

Bokstavelig talt.

Jeg har et forslag...alle disse skattene koster sikkert mye å kreve inn, hvorfor ikke rasjonalisere? Hvorfor ikke ta
hele lønna, og heller dele ut rasjoneringskort på de "goder" en vil folk skal ha?

Dette hadde sikkert spart noen milliarder som kunne blitt puttet inn i oljefondet.

Det ser ut som om lønnsbeskatning er gammeldags, nå er trenden å beskatte eiendeler. Her er det uansett flere muligheter. Hva med å beskatte gressklippere? Paraplyer? Tannbørster? Nei, merk mine ord, en 100% beskatning er mer rasjonellt. Go for it, Jens.

Ingen kommentarer: