torsdag, april 16, 2009

NUF!

Som jeg har påpekt før, og som mange har opplevd, så finnes det nærmest livstidsstraff for å komme i økonomisk uføre i Norge. Det går spesiellt hardt ut over mennesker som søker å leve av personlige foretak. Man risikerer å plutselig være personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Gjeldsordninger finnes, men i mange tilfeller fungerer de ikke. Det vil si, de fungerer ikke i forhold til å gi verdige liv for de rammede. De fungerer heller ikke i forhold til samfunnsøkonomi, da hele opplegget med gjeldsansvar i Norge skaper umulige livsituasjoner som avler psykiske lidelser og utløser trygdeansvar.

Det er, ifølge norsk lov, støtende, om en ikke gjør opp for seg. Janteloven og beskyttelse av samfunnet veier altså tyngre enn medmenneskelighet og fornuftige økonomiske rammer.

Man er nok redd for konkursrytteri - men de egentlige konkursrytterne vet å bruke loven til egen fordel. Det er vanlige mennesker - ikke de slu, ikke de uærlige, som rammes. Morsomt nok har ikke land med humane konkursordninger større problemer med slikt enn Norge.

Samme problemstilling finnes i andre tilfeller der en kan komme i økonomisk vanføre i Norge. Ved skilsmisse, ved sykdom osv.

Poenget er at en - til tross for et meget annonsert
velferdssamfunn - ikke er sikret mot økonomisk ruin. Snarere tvert imot jobber systemet det det kan for å knuse folk med full tyngde når problemene inntreffer.

Det er IKKE humant å pålegge mennesker et system der gebyrene ved inkasso ofte over tid dobler den totale gjeld. Det er ikke humant å nekte ordinær konkurs for privatpersoner. Det er ikke humant å pålegge gjeldsordninger som reduserer en families inntekt til et absolutt eksistensminimum.

Heldigvis finnes det et motsvar. Den generelle regelen må være ALDRI å opprette et enkeltpersonforetak, ANS, eller DA i Norge. Med gjeldende regelverk er dette galskap. Man må alltid organisere et selskap med begrenset ansvar. I praksis et AS. Men terskelen for et AS i Norge er høy. Man må ha 100 000 i kapital og har revisorplikt. Dette forleder mange mindre foretak til å satse på enklere, men farligere selskapsformer. I Norge er det slik at bare den med mye kapital får alle fordelene.

Motsvaret er imidletid å danne et NUF. Dette er et selskap registrert i utlandet, med norsk underavdeling - ofte med hovedselskapet (det egentlige AS) sovende. I England for eksempel kan man registrere et AS (Ltd) for en symbolsk sum, 1£ - ca 10 Nkr med gjeldende kurs, og man har bare begrenset rapporteringsplikt ved å måtte sende inn årsregnskap i registreringslandet for moderselskapet. Årsregnskap må selvsagt også sendes inn i Norge, og man må registreres i merverdiregisteret som vanlig. Revisorplikt inntrer imidlertid ikke før omsetningen overstiger 5 millioner.

Man må teknisk sett også ha en "company secretary", og man må sette seg inn i registreringslandets regelverk. Det finnes flere selskaper som tilbyr slik hjelp til en billig penge, men kostnadene og innsatsen er ikke stor ved å gjøre det selv, og man må uansett se på dette som en forsikring mot total økonomisk ruin. Å drive mindre firma under norske regler er nemlig en risikosport.

Nå er det slik at norske myndigheter ikke liker NUF - det vil si, de aksepterer det for store utenlandske selskaper, men de liker ikke at enkeltpersoner i Norge sikrer seg gjennom organisasjonsformen. Dette selvsagt fordi det underminerer de særnorske kravene som ikke uventet er meget underlegne vanlig internasjonal standard. I Norge favoriserer man ikke å legge tilrette for småbedrifter, man favoriserer å pålegge krav og risiko.

Imidlertid er Norge pålagt gjennom EU å akseptere NUF registrert i land innenfor unionen, og det finnes rettskraftige dommer på dette.

Lurer man på å starte eget foretak, eller allerede driver et slikt som ikke har begrenset ansvar, anbefaler jeg sterkt å opprette et NUF. Jeg anbefaler å registrere moderselskapet i England, fordi forholdene der er gunstige, og fordi det finnes muligheter for en rimelig penge til å la et velrennomert engelsk advokatfirma ta seg av alt papirarbeidet, og garantere at alt går riktig for seg. Disse investeringene må anses som en billig forsikring mot Norges kyniske og menneskefiendlige system.

På sikt ser jeg for meg at NUF også kan regulere usikkerheten ved andre økonomiske problemstillinger, som i Norge ofte utløser økonomisk ruin. Det er for eksempel ingenting i veien for å leie huset sitt av et Ltd som man selv eier. Regelverket i Norge fremtvinger snart at en vanlig familieøkonomi bør underlegges en fornuftig selskapsform som motsvar til samfunnets favorisering av kapitalkrefter og det stadige press på ordinære borgere.

23 kommentarer:

kurt sa...

Nok et gullkorn! Har nok ikke behov for å danne et slikt selskap, men om jeg noensinne får behovet, skal jeg ha dette i tankene. Bra folkeopplysning!

Anonym sa...

Takk for denne, Helge. Hyggelig å vite om siden jeg nå går mot å være ferdig med min utdannelse.

frr sa...

Et NUF blir billigere i drift, men når det gjelder sikkerheten behøver det ikke bli så stor forskjell. (Jeg har et norsk AS, men med synkende omsetning, og jeg har derfor vurdert et NUF en stund.)

Imidlertid: Dersom selskapet skal låne penger, eller få kreditt, vil ofte både bank og motpart kreve personlige garantier. Og da er man i prinsippet like langt, om vi da ser bort fra den økonomien i selve driften av selskapet.

Men ellers tror jeg du har rett i at mange med fordel burde valgt denne selskapsformen fremfor ansvarlig selskap.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Greit å vite, ikke sant :)

anonym,

Lykke til med å komme i jobb, da. Stikk innom når du vil. :)

Frr,

Jeg tror nok et AS i mange tilfeller er best, men bare over en viss omsetning. Mye av problemet er at mange har lite overskudd, og velger feil selskapsform ved å ta sjansen på at det går bra. Det er risikabelt.

Lån og kreditt er så sin sak, men også her kan man søke utelands. Hvis det er et risikoprosjekt kan et avslag på lån kanskje være det beste?

Uansett, jeg ser problemstillingen. Dog vil nok NUF bli mer kjent etterhvert, og stille mer på linje med AS. Kanskje... :)

Det viktigste er ihvertfall at man ikke går i ansvarsfella. Norge er et dårlig land å gjøre det i.

Arve sa...

Har aldri hørt om NUF før de siste åra og da i forbindelse med økokrim! Har jeg visst at livet mitt i 1988 skulle gå til helvete i 1992 så har jeg nok heller meldt meg arbeidsledig på Aetat enn å "hjelpe" firmaet jeg var ansatt i til å bli kvitt lastebilene sine!
Å være et positivt ja menneske kan være veldig negativt for den det gjelder! I dag er jeg bare skeptisk og negativ sier min sønn! Jaja jeg sier nå ja til alle jeg kan hjelpe enda da! NUF er sikkert bra Helge men jeg regner med at dette fikser de rødgrønne slik at de får full kontroll igjen!

Helge Samuelsen sa...

Vel, selv de rødgrønne kan få problemer med EU. Men jeg vet de aldeles ikke liker NUF, Arve.

Problemet er at i alle siviliserte land er det langt tryggere å drive liten bedrift enn i Norge. Derfor er jeg enig med deg - ofte er det best å gjøre minst mulig. Men dette er selvsagt ikke slik det burde være!

Rally og Musikk sa...

Har lest litt på siden din nå og jeg må lære meg å formulere meg som deg! En bra side med mange gode innlegg!

Sier takk for støtten på siden til Amos. Men jeg skjønner jo at du ikke støttet meg som person! MEn selve grunnideen om å la alle kommentere uten sensur. :-)

Jeg må få si at når han skrive 10 innlegg, så var de flest ekopier av det forrige, der jeg håpet han ville la det stå og kommentere. OG jeg skrev nok et innlegg jeg ikke burde, var nok litt lettere irritert! Må legge til at AMos nå har skrevet et langt bedre innlegg, som jeg ikke er enig i alt, men som er bra skrevet med ok argumenter!

Uansett, flott blogg og flotte meninger rundt pirat kopiering.

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Rally og Musikk.

Vel, jeg liker å tenke at når man er mot sensur, så er man også for enkeltmennesker :) Nå er ikke dette første sak jeg er uenig med Amos Keppler i, og jeg synes det er helt greit å være uenige i sak, men jeg kan ikke akseptere disse tendensene til sensur.

Spesiellt ikke når Amos selv er ganske så krass i sine meninger og synspunkter.

Morsomt nok har Amos vært imot sensur tidligere, men altså ikke når han selv får sensurere. Det synes jeg er dobbeltmoralistisk. Og livet er for kort til å bruke tid på dobbeltmoralister, slik jeg ser det.

Anonym sa...

På sikt ser jeg for meg at NUF også kan regulere usikkerheten ved andre økonomiske problemstillinger, som i Norge ofte utløser økonomisk ruin.

Hvordan ser du for deg dette? Du nevner skilsmisse, sykdom, osv. Jeg ser ikke at dette kan hjelpe.

Helge Samuelsen sa...

Helt ærlig har jeg ingen direkte oppskrift på dette.

Tanken er imidlertid at det ikke er noe i veien for å både leie ut sin arbeidskraft, eie sitt hus og bil, etc gjennom et privateid firma.

Dette for å omgå de stadig større restriksjoner som pålegges mennesker i dette sosialistlandet som favoriserer kapitalister. En skjermer bedrifter på mange måter, men velger å melke privatpersoner for alt det er verdt.

Anonym sa...

Sitat: "Nå er det slik at norske myndigheter ikke liker NUF - det vil si, de aksepterer det for store utenlandske selskaper, men de liker ikke at enkeltpersoner i Norge sikrer seg gjennom organisasjonsformen. Dette selvsagt fordi det underminerer de særnorske kravene som ikke uventet er meget underlegne vanlig internasjonal standard. I Norge favoriserer man ikke å legge tilrette for småbedrifter, man favoriserer å pålegge krav og risiko".

Jeg startet et AS for mange år siden, men etterhvert så fikk jeg nok av de store revisjonsutgiftene (2-30 tusen i året) og bestemte meg derfor for å starte et NUF slik at jeg slapp revisjonsutgiftene. Jeg hadde så et møte med skatteetaten angånde mitt nedlagte AS og ble møtt med latter da jeg forklarte grunnen til et AS`et var "byttet" ut med NUF. Etter at jeg hadde spurt dama fra skatteetaten til veggs så viste hun faktisk ikke mye om NUF, hun trodde bla at ikke NUF trengte å føre regnskap og at bankkonto var i utlandet. Jeg spurte henne om hun hadde hørt om IF forsikring, det hadde hun, de er et NUF selskap forklarte jeg til henne. Enden på historia er hun ble rimelig taus.

Jeg har som sagt drevet NUF en del år nå og er meget fornøyf med fordelene selskapsformen gir meg.

Helge Samuelsen sa...

Kjempeflott, anonym. Bra at denne selskapsformen fungerer i praksis. Det er faktisk flere banker som driver på denne måten, og når de velger dette, må det jo gi fordeler ;)

Kent sa...

Slik jeg ser det så er NUF det beste fra ENK og AS samlet i en fornuftig orgform som er smart for grundere som skal drive en frisørsaalong eller for en enslig snekker med hammern i hånda.

Helge Samuelsen sa...

Takk for lenke og kommentar.

Ja, jeg tror det er mange småbedrifter som med stor fordel kan velge NUF. Og hvis norske myndigheter ikke liker det kan de jo redusere inngangsbiletten eller risikoen på andre selskapsformer.

For svært mange enmannsforetak vil nok den største fordelen være at det er en garanti imot å sitte igjen med "svarteper".

Knut Andre sa...

Jeg har et NUF, var regnskapsbyrået mitt som anbefalte dette. Jeg har taxiløyve og driver derfor eget firma. Kjekt å kunne ta ut akjseytbytte isteden for å bli skattet til "konkurs" som i et ENK

Helge Samuelsen sa...

Flott å få flere tilbakemeldinger på at NUF fungerer bra! Som du sier er økonomien viktig - men går det galt er sikkerheten også et viktig moment.

La ikke staten overkjøre flere enn nødvendig ;)

Anonym sa...

Hvor lett/vanskelig er det å få lån og annen startkapital med denne selskapsformen?
Virker det ikke mer seriøst med et AS?

Helge Samuelsen sa...

Hvis du kan vise til sikkerhet bør det ikke være vanskeligere å få lån. Spesiellt ikke hvis du forklarer at selskapsformen er valgt nettopp for at den er den ideelle for ditt selskap.

Dog anser jeg at AS nok ennå gir mer prestisje, og har du planer om å drive en større bedrift kan det være et godt alternativ.

Hovedfordelen med NUF er slik jeg kan se det at det gir små enmannsbedrifter (og dem er det mange av) muligheter for en selskapsform som garanterer mot personlig ruin i fall det går galt. AS vil i en situasjon der inntektene er usikre eller små bare være en ekstra stor utgift.

Slikt pleier bankfolk å forstå :)

Det viktigste for å få lån er å overbevise om at bedriften er basert på en sunn forretningside. En bank vil ikke gi lån til et AS heller om de ikke har tro på prosjektet.

Et NUF kan gjerne "oppgraderes" til AS senere hvis det skulle vise seg relevant. Det viktigste er å IKKE drive uten sikkerhet og buffer mot personlig økonomi i et land som straffer personlig gjeld så hardt som Norge. Tenk på utgiftene til NUF (som er langt mindre enn AS) som forsikring.

Anonym sa...

har opprettet et nuf, men bankene vil ikke hjelpe meg med å opprette bedriftskonto...(vært i 2 banker)dette er deres nye policy....

dette er lite gøy....tror jeg slutter å jobbe. det er jo det staten vil!

hilsen frustrert

Helge Samuelsen sa...

Hei, frustrert... Ja det blir man lett i et så næringsfientlig land som Norge.

Så man prøver å tette igjen "smutthullene"? Beklagelig, og jeg forstår din frustrasjon.

NUF er 100% lovlig og del av EØS avtalen. Det kan imidlertid se ut som om man her i Norge VIL at privatpersoner skal utsette seg for unødig økonomisk risiko. Det er visst enklere å være sosialklient enn å drive selv i dette landet.

Kanskje får du hjelp her:

http://www.firmahjelp.no/

(jeg har ingen interesser i dette firmaet)

Eventuellt, hadde du med:

-Informasjon om samtlige eieres navn, adresse og eierandel i selskapet som NUF’et er en del av.
-Notarialbekreftet firmaattest for ”morselskapet”, eller
-Utskrift av firmaattest hvor advokat bekrefter riktigheten av innholdet.

Dette kreves ofte, men bankene "gidder" ikke alltid si det.

De vurderer ofte NUF som useriøse, og du må kanskje overbevise dem at du er seriøs?

Ta kontakt med bedriftsavdelingen i banker direkte, og avtal møte. Ikke gi deg, og lykke til!

Anonym sa...

Kanskje greit folk setter seg litt mer inn i hva NUF er, fant en bra guide her

Anonym sa...

Kanskje greit folk setter seg litt mer inn i hva NUF er, fant en bra guide her http://nuf.faktaportalen.com

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt må folk sette seg inn i dette, og hovedfordelene er oppsummert bra på faktaportalen som du lenker til

* Du hefter ikke for personlig gjeld
* Du slipper aksjekapital på NOK 100.000
* Du kan ansettes i ditt eget selskap
* Du har rett til 100% sykepenger
* Du har rett til dagpenger ved ledighet
* Du har rett til dagpenger ved permisjon
* Du sparer pensjonspoeng som ansatt
* Du har mulighet for å ta ut utbytte
* Du har mulighet for kapitalbeskatning
* Du har begrenset regnskapsplikt
* Du trenger ikke ha utgifter til revisor
* Du har rett til reisegodtgjørelse
* Du har rett til bilgodtgjørelse


Hovedfordelene går på at man slipper å gamble med egen økonomi slik mange med mindre foretak faktisk gjør idag. Regelverket i Norge er ikke akkurat i favør av små bedrifter.