mandag, april 06, 2009

Økonomisk overlevelsesevne

Den økonomiske overlevelsesevnen i et land avhenger av mange faktorer, hovedsaklig bestemt av pålagt kvalitetsnivå og pris/lønnsnivå. En kan klare seg uten penger i et land der pålagt nivå er lavt, og der muligheten for selvberging er stor. Imidlertid er det slik at en i de fleste industrielle samfunn har bestemt en mal for hva som tillates av konsumentnivå.

Eksempelvis er det slik at man er pålagt å være knyttet til strøm/vann, betale kommunale avgifter, ha en standard på bolig som er i samsvar med gjeldende regelverk, osv.

I Norge er dette nivået høyere enn de fleste steder. Generellt høyt prisnivå, høye boligpriser og høye regressive skatter er hovedårsakene til at listen er satt oppsiktsvekkende høyt i et land der regjeringen påstår å ønske å fjerne fattigdommen.

Dette har konsekvenser. Det diskuteres om enslige skal få redusert skatt, og om dagpengene skal økes. I samme diskusjon bør en også ta med pensjoner. For problemstillingen bunner i at kostnadsnivået, slik det er definert som minimum av myndighetene, i virkeligheten i dette samfunnet nå er blitt så høyt at enslige, arbeidsledige og pensjonister både har - og i fremtiden vil få - problemer med å holde et anstendig økonomisk nivå. Økonomisk overlevelsesevne i Norge anno 2009 begynner å nærme seg et krav om å være i fullt arbeid og å leve i partnerskap. Dette er en farlig utvikling.

På den ene siden så skaper det økonomiske presset store problemer ved at marginale arbeidsplasser forsvinner. Kostnadsnivået i Norge krever skikkelig overskudd for bedrifter. Arbeidsplasser for en hel klasse mennesker forsvinner dermed i effektivitetsjaget, og man får press på trygdeordninger. Dette er en makroøkonomisk problemstilling, selv om de fleste fremstiller det som om vi har en klasse av "late" mennesker. Det er i virkeligheten de "vellykkede" økonomer og politikere som har skapt denne problemstillingen. De har ansvaret.

Økte levekostnader og høy inflasjon har også den negative effekt at man får et meget stort press på personlig effektivitet. Dette går ut over de fleste. Samfunnet blir kaldere, effektivitetsjaget større, lønnspresset øker, og i sum dreper dette mennesket som ikke er laget for å være arbeidsmaur. Høy materiell levestandard kompenserer overhodet ikke for en slik utvikling. Snarere tvert imot - jaget etter stadig mer forbruk og bedre TV og bil enn naboen dreper livet slik det burde være.

Mennesker i fattige land er ofte mer fornøyd og lever et fullere liv enn det vi ofte oppnår.

Samfunnet idag setter listen høyt. Det skaper tapere. Det dreper livsgnisten til mange. Det skaper sykdom og angst. Det prioriterer evig vekst og grådighet. Det er ikke et godt samfunn. Ingen flere oljemilliarder eller skatter til fordeling av "gratis" goder kan forandre på det.

9 kommentarer:

kurt sa...

Meget god analyse. Legg merke til at AP er imot høyere dagpengesatser fordi det ikke øker sysselsettingen. Målet er altså å legge press på arbeidsledige, ikke skape gode ordninger!

Alt er målt i økt økonomisk vekst og om det presser folk til å arbeide.

Admiral_Gringo sa...

Flott å se deg på Bloggrevyen igjen.
Kvaliteten stiger da ettpar hakk.

Ja vi får stadig større krav til å betale, og det blir verre og verre å følge opp.

Barnevernet er riset bak speilet, dersom noen vil kompensere med å slakke på kravene til matriell luksus.

Det er pokker ikke lett å leve.

Arve sa...

Og vi som har "frivillig" gjeldsordning og som er sykeligjort av samfunnets skjønnsbyråkrater er samfunnets søppel! Ektepar blir uføretrygdet og blir gjort avhengig av lua i handasøkandskøen! Er født med svakt syn så vi ser nok ikke hele bildet! Brillene gikk til helvete på onsdag og nye "billigbriller" til 7500 kroner uten herding og tynne glass får vi ikke trukket fra i dividenden! Ikke årsavgifta for en bil som jeg har fått godkjent fordi jeg har fått stadig dårligere helse fikk vi dekt inn på dividenden! Den måtte vi hoppe over på forrige lønning på grunn av for lite penger til mat og en ekstra høy strømregninge som vi ikke fikk trekke fra på dividenden! Ålesund ligger jo på et skjermet prisområde på strøm må vite til fordel for kraftselskapene! Derfor må jeg nå gå med noen 10 år gamle utslittE briller og håpe på at jeg klarer å løyse dem ut hvis jeg får igJen et par tusen på skatten?
I MELLOMTIDEN FÅR JEG MYSE MEG VIDERE Å HOLDE MEG TIL PROGRAM SOM IKKE ER TEKSTET og sitte stille slik at jeg ikke forbrenner så mye mat! Jaja nå skal jeg opprette en bankontor som jeg legger ut på nettet der folk kan kjøpe seg en fattigkvote slik at de kan feire påska på hytte med litt bedre samvittiget etter at de har kjøpt seg et par tonn med klimakvote til SUVen sin! Hele systemet er pill råttent og de snakkes stadig oftere om de verdige og uverdige i fattignorge! Vi har fått føle på kroppen hvem som er de verdige!

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Ja, økonomisk vekst er visst alfa og omega for Arbeidspartiet - som ikke er et parti FOR arbeidere - men for arbeid. Mye arbeid.

Gringo,

Takker.

Det med barnevernet tenkte jeg å nevne, men lot det være med å påpeke mer generelle krav. Ja, det er helt klart at barnevernet er riset bak speilet, og det er nok slik for mange at et liv i fattigdom også blir et liv "med" barnevernet.

Kravet om materielle goder er skyhøye i dagens samfunn. Å slakke av er nesten umulig. Valget for mange blir da kommunal bolig og oppgitthet. Da blir man nok "tatt vare på" - men er uselvstendig og har ofte fått en ubotelig knekk.

Mennesket er ikke skapt for slik trelldom.

Arve,

Gjeldsofre er et kapittel for seg i denne sørgelige stoda! Desverre er jo fattigdom påtvunget i en slik situasjon i Norge, da vi ikke har mulighet for skikkelig personlig konkurs, slik de har i alle siviliserte land.

Istedet skal gjeldsslaver tuktes! Som eksempel for alle andre? Man må jo lure på om dette også er "riset bak speilet"?

Uansett er pålagte "goder" ikke i samsvar med fattigdomsgrensene i Norge! Dette er en sannhet som ennå ikke har penetrert inn i hodene på "våre" folk på tinget.

Føler med deg Arve! Vi får fortsette å banke fornuft ut i eteren, så lytter kanskje noen...

Anonym sa...

Inflasjonen i norge er da tålelig lav? Hvordan kan du bruke det som en problemstilling?

Helge Samuelsen sa...

Nei, dette er en av de største bløffene i moderne historie. Inflasjonen i Norge er skyhøy, ofte over 10% per år!

Stortinget later som om økning i konsumprisindeksen er inflasjon. dette ville gitt strykkkarakter i økonomi, selv om vi har en statsminister som faktisk burde visst (og sikkert vet) bedre.

Inflasjon måles i økning i pengemengden! Den "korrigerte" inflasjonen holdes kunstig nede på grunn av billige varer fra utlandet, mens den "interne inflasjonen" i virkeligheten er ute av kontroll.

Dette er en av årsakene til at for eksempel landbruket i virkeligheten blir avhengige av subsidier - ikke fordi de er inneffektive, men fordi den interne økonomien i Norge ikke er i stand til å kompensere for den sårnorske inflasjonen. Prøv å fortelle dette til en stortingsmann, så himler han derimot med øynene. det er bedre å gi inntrykket av at det dreier seg om "milde gaver fra oven" istedet for en nødvendig kompensasjon på grunn av ødelagte rammevilkår!

De fleste vet dette. Bortsett fra FrP, som ikke skjønner økonomi i det hele tatt.

Inflasjonen (målt som veksten i pengemengden) var i Norge (ifølge Federal Reserve Bank of St. Louis - som burde være noenlunde nøytral):

2004 – 10,4%

2003 – 7,1%

2002 – 3,7%

2001 – 4,0%

2000 – 8,1%

1999 – 23,0%

Tallene for de siste årene har jeg ikke, men de er sannsynligvis enda mer begredelig lesning.

Legg tallene isammen over en tiårsperiode for eksempel, så ser du at forbruk egentlig er eneste fornuftige strategi i Norge. Forbruk, og for den som har råd til det - lån. Opplegget - "Scammen" - gir fordeler til de som har råd til å bruke penger en masse, men skrur vanlige folk.

PS. Ikke si dette til noen, for da kommer sikkert PST ;)

Helge Samuelsen sa...

Sårnorsk skal selvsagt være særnorskt - men opplegget gir forsåvidt sår på sjelen ;)

Anonym sa...

Dette med inflasjonen burde du tatt opp som eget emne, Helge. Hvis det er korrekt, er det jo meget interessant!

Helge Samuelsen sa...

Ja - det kommer. Som et av utallige innlegg jeg en dag "skal" skrive.

det er ikke bare interessant, men det er ikke engang et særnorskt fenomen. Det er hele bakgrunnen for finanskrisen, og det forklarer hvorfor det er langt verre å leve idag enn det var før.

Og selvsagt - det favoriserer pengemakta, staten, spekulasjon og vekst, fremfor nøysomhet og enkelthet.

Noe vil ha det slik vettu ;)