onsdag, april 29, 2009

Statoil drypp

StatoilHydro dropper renseanlegget ved oljesandprosjektet i Canada.

"Alle må gjøre litt. StatoilHydro må tjene litt mer penger".

Hva synes du?

10 kommentarer:

kurt sa...

"Vi må gjøre mer for å stoppe StatoilHydro..."?

Helge Samuelsen sa...

Enig :) Men ikke spesiellt sannsynlig at vil skje fordi de har jo blankofullmakt til å lyve like meget som regjeringen.

Admiral_Gringo sa...

Stem Kystpartiet ;)

Helge Samuelsen sa...

Kystpartiet er et bedre valg enn alle andre per idag. Dog ønsker jeg meg et enda mer ekte folkestyre enn det kystpartiet står for...

Men jeg blir jo aldri fornøyd :)

Audacityofpope sa...

Vi kan jo starte et rent folke-styre parti. Kalle det demokratene eller no sånt.

Helge Samuelsen sa...

Når jeg sier folkestyre mener jeg basert på mer lokaldemokrati - mindre stat. Demokratene er vel bare "folkelige" hvis det gir mening for et så lite parti?

;)

Audacityofpope sa...

Kunne vært et interessant eksperiment å sette opp en alternativ styringsform for Norge.

Helge Samuelsen sa...

Det kunne det virkelig. Jeg har lenge hatt slike tanker. Min ide går ut på å tilnærme seg en sveitsisk modell. Altså et mer direkte demokrati med mer selvstendige primærenheter (i praksis kommuner) istedet for vårt indirekte demokrati.

Dette ville betydd at den enkelte kommune vil kunne bruke sine ressurser på det folket der ønsker, istedet for hva noen ønsker sentralt. Dette skaper ulikheter, men det ser jeg på som av det gode. Kommunene må da konkurrere med hverandre på en helt annen måte.

Ulikheter finnes det jo faktisk også idag, fordi noen områder får mer av fellespotten enn andre.

Noen vil tro at en slik ordning med mer desentralisering vil gi mindre effektivitet, fordi man må ha større byrakrati, men det er ikke sant, Sveits har 116 per 1000 offentlig ansatte mot Norges 173!

En slik ordning vil gjøre slutt på mange absurditeter, som at Stortinget ønsker kommunesammenslåinger for å spare nasjonale ressurser. Istedet får man naturlige tilpasninger i størrelse og satsing på næring alt etter de lokale forholdene.

Dessuten blir det vanskeligere å opprette en politisk overklasse, fordi makten ligger mer direkte hos folket.

Admiral_Gringo sa...

"Dessuten blir det vanskeligere å opprette en politisk overklasse, fordi makten ligger mer direkte hos folket."

Aye. Og derfor vil den politiske overklassen kjempe i mot denne utviklingen med nebb og klør og alle ufine midler i boka.

Helge Samuelsen sa...

Yes, dette er en meget sterk drivkraft bak systemet vi har idag. Som på papiret ser greit ut - alle fylker sender representanter. Men når det kommer til stykket, så jobber de for partiet, ikke for velgerne sine. Partimakten må svekkes for å oppnå virkelig demokrati.