torsdag, mai 15, 2008

Uten sosial kompetanse?

Frp har ikke kompetanse i sosialpolitikken. Og det synes. Kenneth Svendsen går ut med den gledelige nyheten at Frp vil tidsbegrense sosialstønad, men kommer samtidig med den avslørende uttalelsen: – Vi vil tvinge sosialklientene til å stå opp om morgenen for å gjøre en jobb. Da vil barna se at det ikke vil lønne seg å gå på sosialen, de kan like gjerne gå på jobb.

Å begrense sosialstønad er både klokt og nødvendig. Ap-regimet synes å være helt på villspor så lenge en anser sosialstønad å være et brukbart langtidstilbud. Det var aldri ment å være det. Og denne fattigdoms-politikken skaper mer sykdom, mer nød og elendighet og har i praksis ikke vist seg å løse noe som helst.

Selvsagt bør sosialhjelpen tidsbegrenses. Kudos til Fremskrittspartiet for å forstå det. Er en for syk til å jobbe skal man ha annen trygd, behøver en tilpasset arbeid, så må slikt skaffes. NAV må gjøre jobben sin, og klarer man ikke det, må man legge press på systemet, ikke brukeren. Det ER faktisk slik at det er mange som faller utenfor arbeidslivet av den ene eller andre grunn. Og det er aldeles ikke slik at vond vilje eller latskap er hovedårsak.

Sigruns blogg tar opp et slikt tilfelle på en glimrende måte. Og slik er det. Selv om hverken Bjarne Håkon Hanssen eller Kenneth Svendsen er klar over det i sitt elfenbenstårn. Eller er det heller slik at politisk taktikk går foran fornuft og menneskelighet?

Det som jeg lurer aller mest på er dette: Hvorfor er det nødvendig å sparke dem som ligger nede fra toppene våre? Er stemmene verdt det? Er vi blitt så kyniske i dette landet at slikt faktisk gir politisk gevinst? Eller er dette bare utslag av uvitenhet og inkompetanse? Og gir det istedet i virkeligheten økt politikerforakt?

Frp er jo godt på vei til å løse denne floken med fattigdomsfellen sosialhjelp. Hvorfor ødelegge det med uttalelser som viser at en i virkeligheten ikke ønsker å skape et sosialt sikkerhetsnett som fungerer, men istedet ønsker å spille på fordommer for å sanke stemmer? At målet er å få alle i arbeid er greit nok som målsetting, selv om det i praksis aldri vil la seg gjennomføre 100%. Men en får INGEN i arbeid ved først å bryte dem ned, sparke dem, spytte på dem. Det burde en ha oppdaget for lenge siden. Forutsatt at en virkelig ønsker et system som fungerer optimalt.

Istedet slår altså ryggmargsrefleksen inn. Latskap er hovedproblemet. En skal ha dårlig samvittighet overfor sine barn. Vi er tilbake til middelaldersk tenkning.

Slikt avslører bare en ting. En total mangel på kompetanse. Hvis dette er det beste vi kan oppdrive i Norge anno 2008, er vi sannelig ille ute!

I want a revolution...


7 kommentarer:

Anonym sa...

Tsk tsk, Helge... Du skjønner vel det at dronningmauren trenger ALLE maurene i arbeid. Maur som ikke arbeider er verdiløse, og blir fôr for de andre.

Vi trenger helt klart en revolusjon...

Nemo sa...

Ja, at jeg ikke skjønner det! Vi er selvsagt til for samfunnet. Ikke omvendt.

En god begynnelse til forandring vil være å begrense den politiske kontrollen over systemene. For eksempel NAV. Jeg er nemlig overbevist om at fagfolkene vet bedre enn politikerne hva som funker og hva som ikke funker.

Anonym sa...

Nasjonal administrasjon bør være så liten som overhodet mulig. Lokal bestemmelsesrett må styrkes kraftig. Og de som skaper verdiene bør være de som bestemmer - ikke de som forvalter og profitterer på dem.

Nemo sa...

Helt enig!

Amos Keppler sa...

slagordpoitikk dominerer og politikk er fraværende for å si det enkelt.

Ja, hvert enkelt menmeske eller grupper av mennesker bør oppmuntres til å være selvhjulpne, til å kunne overleve på egen hånd uten hjelp. I dag blir vi «oppmuntret» til å være sauer.

Frp og AP og alle de andre partiene har misforstått på hver sin måte.

Amos Keppler sa...

Det er ganske tragikomisk egentlig, hvordan de er slaver av sin egen herskerpolitikk og trang.

Nemo sa...

Så absolutt.

Jeg mener bestemt at maktsøkende mennesker bør lukes bort fra politikken. En god begynnelse kan være å redusere lønninger på stortinget.

Kompetansenivået vil ikke synke - fordi det er på lavmål allerede.