tirsdag, mai 20, 2008

Hanssen fortjener stryk


Ja, nå klager vi igjen. Har vi ikke annet å skrive om? Har vi en personlig vendetta på gang mot Bjarne Håkon Hanssen? Er det et poeng å trekke ham frem i tide og utide?

Ja, det er det. Fordi kritikken går ikke på ham som person, men på hans utilstrekkelighet som statsråd og hans arketypiske yrkespolitiker-inkompetanse. Han symboliserer på en glimrende måte alt som er feil med dagens arbeiderparti og den generelle lavpannethet og idioti som gjennomsyrer overbetalte udugelige politikere uten visjoner eller handlekraft. Han symboliserer alt som skaper politikerforakt - og det er en viktig debatt.

Legg merke til at jeg ikke sier at Hanssen er lavpannet eller idiot. Kanskje er han det, kanskje er han bare fanget i et politisk spill der Peters' prinsipp står sterkt og der liksomløsninger og symbolpolitikk er viktigst på dagsagendaen. Hva vet vel jeg.

Jeg vil uansett analysere noen av Hanssens utspill angående asylpolitikken.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen tegner og forklarer regjeringens ståsted mellom Venstre og Fremskrittspartiet:

–Hvis jeg står her, midt på. Også står Trine Skei Grande til venstre og Per Willy Amundsen til høyre. Også går jeg litt mot høyre. Da mener Amundsen at jeg går i riktig retning. Men jeg står fortsatt nærmest Skei Grande.

Mitt spørsmål: Er det slik at asylpolitikken baseres på andres meninger, eller har Hanssen og Arbeiderpartiet en egen politikk basert på en gjennomtenkt PLAN? Jeg spør, fordi etter min erfaring er det slik at når en må forklare eget standpunkt ved å henvise til andres standpunkt, så er det et typisk tegn på at en egentlig ikke skjønner bæret. Er Hanssens politikk basert på gjennomtenkte prinsipp, eller bare en politisk posisjonering?

Saken er den at Norge får for mange asylsøkere. Nå kan en være vanskelig og si at dette sannsynligvis skyldes en tidligere dumsnillistisk holdning, og at en nå høster fruktene av tidligere tiders feilslåtte politikk. Men jeg nevner bare dette en passant. For det er ikke poenget. Poenget er om en i det hele tatt har kontroll. Intet tyder på det. Heller ikke det faktum at oljerike Norge ikke kan spikre sammen en brakkeby engang, men skal opp med teltleire for å ta imot asylsøkere. Dette blir for dårlig! Teltleire i kalde Norge? Hvordan går dette til vinteren? Og hvordan vil vi fremstå for omverdenen?

Nettopp. Som de kjipe overpriviligerte egoister vi er. Jo, vi er det. Med all tydelighet. Men dette er ikke hovedpoenget mitt. Å plassere asysløkere i flyktningeleire - opptil 300 mennesker per telt, er siste sort - men det er verre enn som så. Fordi man er ikke engang ærlig. Og i min verden er ærlighet viktig.

Hanssen understreker at forslaget om å la asylsøkere bo i teltleirer er noe han jobber på spreng for å unngå.

– Jeg ønsker like lite som alle andre en teltleir, men hvis det ikke er noe annet alternativ, så er det til å leve med.

Ikke noe annet alternativ? Her snakker en statsråd fra en flertallsregjering. Hvis han IKKE ønsker teltleire, men ikke finner andre alternativ, må en anta at hele regjeringen enten er inkompetent inntil det kriminelle, eller har vond vilje. Eller er handlingslammede, slik de er i andre saker som for eksempel i miljøspørsmålet. Det er vel derfor vi til tross for store ord ligger langt etter Kyoto forpliktelsene - fordi det ikke er noe annet alternativ i regjeringens meget begrensede arsenal.

Men for pokker - hvis en ikke finner alternativer, så får en si det da! Å snakke med fine ord og legge grandiose planer som en ikke aner hvordan en skal omsette i praksis er et hån mot demokratiet. Å si at en ønsker noe annet enn det en faktisk gjør er for billig! Uavhengig av faktisk asylpolitikk eller annet, så avslører dagens regjering en manglende evne til handling som er skremmende.

La oss for all del håpe ikke BHH blir satt til å jobbe på spreng for andre saker. For teltleiren som han vil ha, men egentlig er sterkt imot, er på vei. Godt jobba, Bjarne!

13 kommentarer:

Sigrun sa...

Godt innlegg og godt poeng, Helge Samuelsen!

Nemo sa...

Takker og bukker :)

Amos Keppler sa...

Jeg kan ikke erindre at Bettong Bjarne har gjort noe bra som statsråd, jeg. Han har sikkert gjort det, men det er hardt å få øye på det gjennom all skitten han spytter ut.

Han og alle de andre som støtter teltleirene bør tvinges til å bo der hele den kommende vinteren. Eller bedre de bør sendes til sydpolen til en teltleir der.

Som jeg har påpekt tidlgiere. Politikerne bør tvingers til å følge sine egne vedtak.

- De bør leve på minste sosialsats.
- De bør stille bakerst i køen på sykehusene.
- De bør bo rett nedenfor giftige fabrikker (som også eierne bør tvingest til).
- De og produsentene bør tvinges til å spise den giftigste maten på markedet.

osv

Arves meninger sa...

Flott innlegg i en rar hverdag for AID!Jeg synes at teltleir et flott bare det er billig og varmt! Nå tenker jeg ikke på de stakkars folk som er forfulgt! Jeg tenker først og fremst på meg selv og min familie! Vi kunne fått i oss sunnere og bedre mat med et billg varmt telt! Dette er ikke akseptabel bostandard for syke mennesker i kalde Ålesund! Men hvis det har gått an så har jeg fortrukket et varmt telt fremfor en flott leielighet som mangler varme og nok sunn mat! Det er ikke en selvfølge lenger at trygdede har mat hele måneden hvis medisinutgiftene er ekstra stor enkelte måneder! Hanssen sitter trygt uansett ser det ut som! Foss (H) skal overta den posten Hanssen har ved neste valg! Samme strategi!

Nemo sa...

Amos,

Du har oppskriften på det virkelige demokratiet. Helt seriøst. Ingen politiker kan representere uten å vite hvem han representerer. Og i sine elfenbenstårn og med sine lønninger er det meget lenge siden politikere forstod noe som helst av det virkelige liv!

Arve,

Ja, jeg kunne lett tatt med kampen mot de fattige som et av Herr Hanssens mest "vellykkede" prosjekter. Vellykket i den grad at han snart bekjemper fattigdommen ved å ta livet av de fattige. Og at Foss står klar til å ta over stafett-pinnen bekrefter bare at valgene er illusoriske.

Du får melde deg til teltleir med "mistet" pass. Alternativt serverer en jo varm mat og kabel-Tv i fengselet også har jeg hørt.

Nesten synd at du er for skikkelig til å ty til slikt. Hanssen og gjengen har imidlertid liten samvittighet, ser det ut til!

Laila sa...

Jeg sier det, jeg (så du slipper):

Kvalm fyr!

Sånn.
Ikke så saklig, kanskje, men til gjengjeld er det ikke ham som person jeg sikter til, men ting han sier og gjør som statsråd som gjør ham kvalmende. Som dette her. Æsj.

Nemo sa...

Jo, jeg synes det var saklig så det holder, Laila :)

Det er en kvalm politikk, og det må de tåle å høre.

Sigrun sa...

Jeg klarer ikke å la være å se dette som en grense som flyttes; en ny standard eller markør for hvordan man kan tillate seg å behandle "de andre".

Når det gjelder "svake grupper", bruker man jo ofte ikke ordet "hjem"; man snakker i stedet om "bosted" eller "tak over hodet".

Også i debatten om hvor barn skal bo etter skilsmisse snakker man om "bosted", ikke "hjem". Jeg tror ikke det er tilfeldig. Barn er jo også uproduktive vesener.

Nemo sa...

Godt poeng, Sigrun!

Det er i det hele tatt skremmende å se hvilken retorikk som brukes mot de svakeste i Norge. Jeg får nesten assosiasjoner til tidligere tiders jødehets og annet grums.

Det kan høres sterkt ut å si slikt, men jeg er redd vi er inne i en utvikling som på sikt vil gå svært mye lenger enn det vi ser nå.

Jeg hadde ikke blitt overrasket over å høre noen snakke om arbeidsleire for trygdede - for å si det slik. Det er jo en naturlig forlengelse av "arbeidslinja".

Snakker om velferdsstat!

Admiral_Gringo sa...

Arbeid for trygd er en selvmotsigelse.
Skal man jobbe, ja så skal man ha lønn, ikke trygd.
Sprø greier. Ohoi!
I praksis er arbeid for trygd det samme som å ta bort trygda.

Nemo sa...

Gringo,

Helt enig. Arbeid for trygd er perverst. Selvsagt skal en ha lønn når en arbeider.

Det er nok av "vernede bedrifter" der eiere tjener gode penger på å ansette psykisk eller fysisk utviklingshemmede samt syke mennesker og betale dem småpenger. Dette viser galskapen i systemet. Vi gjør svake grupper om til slavearbeidere for å tilfredstille et ideal om at arbeid er meningen med livet.

Det er IKKE et problem at svake grupper arbeider. Tvert om. Problemet er at systemet ikke åpner for ordinært arbeid for svake grupper. Næringsliv, stat og kommune setter først svake grupper utenfor arbeidslivet, og så skal en lage spesialløsninger for å "være snille".

Ord som "de må jo ha noe å gå til", osv er vanlig. La nå alle som jobber, selv om det er noe redusert, få vanlig industriarbeiderlønn. DET ville avskaffet fattigdom.

Vet ikke om jeg har nevnt dette eksempelet tidligere, tror det, men nevner det igjen. Vet om en spesifikk situasjon i Stavanger der trygdede jobber for 25 kroner i timen. SLikt burde være ulovlig, og de ansvarlige puttet bak murene noen år! Istedet er det et opplegg støttet av både stat og kommune.

En bekjent tjener 33 kroner timen, og er i bedriften dermed høytlønnet. Eierne av bedriften er millionærer. De ansatte tjener knapt nok til å betale reis frem og tilbake til arbeid pluss andre utgifter. Dette prosjektet blir sett på som en suksess, en sysselsetter jo de stakkarne ihvertfall.

Synet på fattige og metodene en benytter for å ydmyke dem har fått nye navn, men er de samme som for hundre år siden.

Arbeidslinja burde gå på å presse bedriftene til å ansette mennesker som er mindre enn 110% arbeidsføre på skikkelige vilkår. Istedet hetser man de svake. Det er lettest slik. Og når man har feige politikere som Bettong-Hanssen, så får man ikke annet enn feig politikk.

Sigrun sa...

Nå skal Hanssen bli helseminister. Da blir vel universalmedisinen å stå opp om morran, da?

Nemo sa...

Haha! :)

Ja, du skal se...