onsdag, mai 28, 2008

Rødgrønn giverglede

Så er trygdeoppgjøret i havn, med gledelige nyheter. Alle med G-regulert inntekt får en økning på 5,5 prosent, og de svakeste, unge uføre og minstepensjonistene, kan notere seg for henholdsvis 9 og nesten 14 prosents inntektsøkning.

Flau smak i munnen finnes det dog. Fjorårets oppgjør var ikke mye å glede seg over, og generell prisstigning spiser nok opp mye av tillegget. At en holder litt igjen og heller trør til før et valgår er imidlertid smart taktikk.

For smart?

19 kommentarer:

Amos Keppler sa...

folk bryr seg ikke. Det er stort sett de etablerte, med jobb som stemmer, og de rynker vel på nesen av dette.

Arves meninger sa...

Hallelujastemning blandt forhandlerne om trygdeoppgjøret? Ja slik er det når det er den arbeidende klasse som må betale for at vi skal bli mett på usunn mat! Her i huset er det ikke noen hallelujastemning! Enslige trygdede eller pensjonister som vi heter får en økning på G på 5,15%! Unge enslige og enslige minstepensjonister får mulignes 9% og 14% av veldig lite! Halleluja roper han Jens og han Bjarne! For de fleste av oss er tilleggene oppspist for lenge siden!

Nemo sa...

Amos,

Jeg tror nok du har rett i det. Folk bryr seg ikke. Men som propagandasak er dette midt i blinken. En later som om dette er en storsatsing.

Arve,

5,15% av svært lite er spist opp av inflasjonen for lenge siden, helt korrekt. Se mitt tidligere innlegg om hvordan inflasjonstallene slår ulik ut for ulike grupper. I beste fall er dette en liten forbedring, men det er ikke noen gavepakke - økningen er 100% nødvendig for å unngå totalt kollaps hos de svakeste.

Uansett er det på tide noen begynner å se på praksisen med prosent-tillegg. Det setter de svakeste i disfavør. Men det er vel bevisst.

Amos Keppler sa...

Det er utilstrekkelig, også på grunn av en skrikende mangel på andre "tiltak". dette villa ha vært en brukbar start, hvis det hadde vært en start på en offensive. Det er ganske betegnende at det blir betegnet som noe stort. Det er riktig som dere sier at det knapt holder tritt med prisstigningen.

Borgerlønn ville ha løst veldig mye i en fei, indeksregulert gjennomsnittslønn, som i dag er noe over 300000 kroner.

Det ville ha holdt i lange baner for meg. Hvordan noen kan trenge noe mer enn det ligger over min begripelse.

Nemo sa...

Så absolutt ville borgerlønn vært en god løsning - ikke minst fordi det tar bort avhengigheten til myndighetenes "gavmildhet", men også fordi en frigjør enormt mye arbeidskraft innen byråkratiet og ikke minst helsevesenet, som idag snart bruker mer ressurser på utredninger enn behandling.

300 000? Litt i overkant av hva jeg ser for meg - men du har rett i at ingen "egentlig" trenger mer. Alt over det er bare status.

Admiral_Gringo sa...

Hmm...borgerlønn ja.
Jeg vil si at kr 200 000,- i dagens penger er nok.
(Det tilsvarer cirka en assistentlønn på sykehjemmene, eller en stuepikelønn på ett av Petter Stordalens slavebyggede hoteller.)
Slik ville storkapitalen også blitt påkka nødt til å lønne folk anstendig, om kaksefaen da ville ha ett arbeid gjordt.

Amos Keppler sa...

300 000 ville nok nærmest vært velstand for meg, ja, spesielt uten skatt, men det er dagens gjennomsnittslønn og det er det borgerlønn bør ligge på, konstant.

Nemo sa...

Deler Admiralens tanker her. Borgerlønn bør ikke ligge på gjennomsnittslønn - 200 000 er mer enn nok til å leve et anstendig liv.

Husk på at hvis en ikke arbeider, har en heller ikke samme utgifter som den som må pendle, ha unger i barnehage osv. Det skal ikke være slik at borgerlønn skal være mer aktuellt enn å arbeide. Per definisjon vil da systemet kollapse.

Borgerlønn vil danne grunnlaget for minstelønn - ikke gjennomsnittslønn.

Amos Keppler sa...

Jeg mener at bare de som har så veldig lyst å arbeide bør arbeide jeg...

Men 200 000 skattefritt og uten behovsprøving er stort det.

Minstelønn kan det ikke være. Da blir det lett en annenrangs ordning, og da faller hele poenget med den bort.

Nemo sa...

Amos,

det vil per definisjon bli en minstelønn om det er 100 000 eller 500 000 - fordi arbeidere selvsagt vil la vær å arbeide med mindre en får mer enn borgerlønnen. Det vil presse lønningene opp til over denne summen uansett fordi en arbeidsgiver ellers ikke får arbeidskraft.

At det er en mindreverdig ordning ser jeg ikke. Forutsetter du det, verdsetter du en arbeidsinnsats til null, og det er jo ikke riktig.

Dessuten - din ordning vil kollapse innen få år, og da sitter du igjen med ingenting.

Nemo sa...

"Jeg mener at bare de som har så veldig lyst å arbeide bør arbeide jeg..."

Jeg forstår hva du mener - men i ditt alternative primitivistiske samfunn er det jo slik at du må arbeide (på ene eller andre måten) uansett, ellers så kreperer du.

Derfor ser jeg ikke helt konsekvent holdning her...

Amos Keppler sa...

Vel, det kommer an på definisjonen av arbeid, og forøvrig så forutsetter det ikke nødvendigvis et primitivistisk stammesamfunn heller.

Og lønn på arbeid må vel komme i tillegg til borgerlønn. Den er ikke behovsprøvet. Det vil si at man like mye borgerløønn uansett om man jobber eller ikke. Nå kan man godt sette et tak på det, men det må være høyt. La oss si at man må tjene dobbelt så mye osm borgerlønnen før man begynner å krympe den, bare som en introduksjon.

Jeg tror på borgerlønnen og tror ikke den vil kollapse etter noen få år, slik som dens motstandere sier. Jeg tror det på sikt vil gi HØYERE «verdiskapning», ikke lavere. Kreativitet og variasjon vil blomstre mer enn i dag og det vil også alt annet positivt.

Amos Keppler sa...

Lediggang er roten til alt godt.

Nemo sa...

Nå er jeg ikke så sikker på hva du mener, fordi borgerlønn aldri kan finansieres i et primitivistisk samfunn. Jeg forutsetter dagens virkelighet.

Hvordan en definerer arbeid er også uvesentlig synes jeg. Det er mye betalt arbeid idag som bare til nød kan kalles "arbeid".

Men det er ikke hovedpoenget. Problemet er at en først må forstå definisjonen av penger. Forutsatt at ingen arbeider og skaper "verdier" i samfunnet, så er pengeverdien bare verd papiret det er trykket på. Med andre ord greit som opptenningspapir, dasspapir, eller annet. Å ha 300 000 kroner i et system som ikke genererer verdier betyr at pengene i praksis er monopolpenger.

At en borgerlønn - som per definisjon vil fungere som minstelønn, fordi en må anta at bare noen få spesiellt intereserte vil arbeide uten å få kompensert for det utover dette - skulle være basert på et gjennomsnitt, betyr økonomisk kollaps per definisjon. Alle under kronebeløpet vil slutte å arbeide, noe som drar gjennomsnittslønnen oppover, helt til gjennomsnittet er lik topplønn. Og da gidder "ingen" arbeide - problemet er at lenge før det vil systemet ha kollapset, og en vil knapt få kjøpt hundemat for de 300 000.

Er du heldig, kollapser alt da til ditt primitivistiske samfunn, og du må arbeide for å overleve - sannsynligvis meget hardt, fordi det i en slik situasjon med dagens befolkning vil ta flere generasjoner før ditt "utopia" stabiliserer seg, og det vil være mange om beinet. Bokstavelig talt.

Nei, hvis utgangspunktet ditt er å ikke arbeide, bør du lovprise sivilisasjonen - som er eneste institusjon som kan gi deg den muligheten.

I teorien kan en (altså ikke du, fordi du ikke tilhører en generasjon der det er mulig) slippe unna med relativt lite arbeid i et primitivistisk samfunn. Men ikke her - ikke i Norge. Forholdene ligger ikke til rette for det. Men en skal også huske på at i en slik situasjon eksisterer intet sosialt sikkerhetsnett, og idet en står mellom valget å arbeide eller å gå i lediggagng, er valget i virkeligheten mellom å spise eller sulte.

Som er hele drivkraften bak sivilisasjonen i utgangspunktet.

Amos Keppler sa...

Når jeg snakker om borgerlønn snakker jeg utelukkende om det i et samfunn som ligner dagens...

Slevsagt. I et primtivistisk samfunn blir slike begreper meningløse.

Ah, du tror at jeg støtter borgerlønn for at samfunnet vil kollapse med en slik ordning? Hadde det enda vært så vel. Det krever nok litt mer en som så, dessverre.

Nå skjønner jeg dog heller ikke hva du mener. Er for for borgerlønn eller ikke? Det virker som om du mener at det vil føre til samfunnets undergang, fordi «ingen vil arbeide», hvilket er det samme argumentet som motstanderne bruker.

Forvirret Amos

Anonym sa...

Hva skal en si,
bedre enn før, men vi har mye å ta igjen.
Men jeg er heldig synes jeg. Lever og kan leve som jeg vil og har behov for.
Jeg har ikke behov for å være blant de rike, være med på den materielle karusellen.
Men å kunne leve et verdig liv i forhold til folk rundt deg er jo ok.

Nemo sa...

Amos,

Nei, jeg tror ikke du støtter borgerlønn fordi samfunnet vil kollapse :)

Jeg mener a)

at med din løsning med borgerlønn basert på gjennomsnittsinntekt, så VIL samfunnet kollapse. Dette vil ikke skje med borgerlønn basert som MINSTELØNN. Det blir to helt forskjellige verdener.

og b)

prinsippet om at du helst ikke vil jobbe er uforenlig med prinsippet om et primitivistisk samfunn, fordi da MÅ du jobbe - om enn for deg selv og sannsynligvis mindre timeantall - dog det er igjen relativt i forhold til hvordan en definerer arbeid. Personlig vil jeg definere arbeid som noe en MÅ gjøre, og ikke VELGER å gjøre. Å skaffe mat og husrom, klær osv, er noe en de fleste steder presumtivt MÅ gjøre.

Men jeg innser at du sannsynligvis ikke ønsker å jobbe i DETTE samfunnet, men teoretisk sett i et primitivistisk samfunn?

Graylady,

Ja, en behøver ikke ha mye for å være lykkelig eller å føle at en har "nok". Verdighet og anstendighet er dog svært viktig!

Jeg tror svært mange er for lite opptatt av å karre til seg mye i denne verden - det gjør dem ofte til det andre vil definere som "tapere", tror jeg. Sannheten er vel at en kan være rik uten stor bankkonto? Svært rik til og med!

Amos Keppler sa...

Vel, kanskje gjennomsnittslønn er litt mye, men jeg holder fast ved at minstelønn er for lite. Hele poenget med borgerlønn er at man skal ha fri til å gjøre det man måtte ønske innen de økonomiske rammene, altså at man ikke MÅ jobbe, altså ha arbeidsinntekt for å overleve. Jeg sier ikke at man skal ha det fett med borgerlønn, men man skal heller ikke leve på vann og brød, og minstelønn i dag er veldig mye smuler og brød, altså ikke noe alternativ i det hele tatt.

Nemo sa...

Ah, nå aner jeg misforståelsen mellom oss - du tror jeg mener minstelønn = dagens nivå av minstelønn.

Poenget mitt er at borgerlønn automatisk vil BLI den nye minstelønnstandarden - fordi ingen vil arbeide for mindre enn borgerlønnen.

Derfor vil borgerlønn definere minstelønn - ikke bli definert av gjennomsnittslønn.

Jeg er enig i at beløpet skal være såpass at en ikke BEHØVER å arbeide. Det er en selvfølge, fordi borgerlønnen ville være eneste lønn for trygdede og pensjonister. Den kan derfor per definisjon ikke være så lav at en ikke kan klare seg på en anstendig måte.