tirsdag, mai 27, 2008

Plastposemiljø


Plastposen har lenge blitt sett på som et problem. Og mye kreativitet har gått inn i å utpønske plastposer som nedbrytes og slikt. Siste utspill er at SV går inn for å forby plastposer. Ihvertfall i Sarpsborg.

Dette minnet meg om en historie min mor fortalte. I sin iver etter å være miljøvennlig - for det er jo in om dagen, hadde hun kjøpt handlenett. Og det fungerte jo greit. Helt til husholdningen gikk tom for plastposer.

Renovasjonsverket krever nemlig at avfall skal kildesorteres i plastposer! Og restavfall går i vrengte handleposer.

Så valget stod mellom å begynne å kjøpe plastposer eller å gi opp handlenettet. Valget var enkelt.

PS: Denne problemstilling er velkjent i min husholdning også. Her på Tau blir nemlig bosset hentet en gang hver blå måned - sikkert på grunn av miljø eller økonomi. Og alt blir sortert i plastposer. Men dunken ( i entall) går selvsagt full lenge før hentetid. Noe som medfører at jeg må pakke ting - i plastposer - og kjøre det inn til bossplassen.

Jo - systemet er dyrt og ineffektivt. Og slik går no dagan...

8 kommentarer:

Arves meninger sa...

Sv ønsker å gå over til papirposer som ar avgiftsbelagt med 1 krone! I agder må restavfallet pakkes i papirposer! I noen agder kommuner henter de riktig nok de forskellige posene eter røde. grønne og blå uker og ikke måneder heldighvis! Dette medfører at posene blir våt og revner! Dette medfører at renvasjonsbilen nekter å ta med seg posene! Dette medfører mindre avfall i disse kommunene! Nå begynner folk å grave ned restavfallet i hagen! Dette går jo flott i sommerhalvåret! LOL! SV har ikke mye annet å drive med for tiden hvis vi ser bort i fra alt barnehagestyret!

Nemo sa...

Hehe - nei, SV har lite å gjøre om dagene ser det ut til. Problemet med felesløsninger er at de er styrt av politikkens vinder. Vurderer å måtte brenne boss i hagen snart.

Anonym sa...

Nå må du ikke gjøre ting vanskeligere enn de er, da. Det går an å kjøpe ruller med tynne avfallsposer, så mange som man trenger for avfallet. Det er ikke noe problem. Da unngår man at plastposer hoper seg opp i husholdnignene og til slutt blir kastet. Plastforbruket blir uansett mindre fordi disse plastposene er tynnere enn bæreposene.

Nemo sa...

Anders A,

Nei, problemet er et av de mindre i verden, det skal jeg innrømme. Men hvor er disse avfallsposene? Ikke i mitt lokalmiljø ihvertfall.

I RYMIs (lokal renovasjon) informasjonshefte står det uansett som påbudt pose til restavfall: Lys, vrengd handlepose(vanleg handlepose som du har sjølve)

Dette blir optisk sortert, og vi har da tre sorter poser, to som blir utlevert, og en som er basert på vanlig handlepose. Dette er standard, og jeg er sikker på at kommer det inn andre typer poser, så går hele sorteringen i stå. Hovedpoenget er uansett at posene må holde sammen for at systemet skal virke, så det er noe begrenset hvor tynne posene kan være. Posene for organisk avfall og papir er IKKE tynnere enn vanlige handleposer. (snarere tvert imot) Muligens nettopp av denne årsak.

Men nå er det jo uansett slik at det ikke bare er plastens tykkelse som bestemmer "miljøvennligheten" (I den grad plastikk er miljøvennlig i det hele tatt). Masseproduksjon av en standard pose kan lett være mindre energikrevende enn et utall av spesialposer. Som et eksempel.

Nemo sa...

Nå kan også nevnes at plastposer i seg selv gjerne kan gjenbrukes. Istedet for å kastes. Det enkleste er å ta dem med til butikken igjen og bruke dem så lenge de holder sammen - eller i praksis - til en behøver nye poser til bosset.

Det forekommer meg mer miljøvennlig enn nye produkter, spesialposer.

Anonym sa...

En fornuftig artikkel vedrørende dette spørsmålet:

http://www.moss-avis.no/article/20080429/FORBRUKER/559876186/1137

Nemo sa...

Takk for tips Lillian.

Desverre er det nok slik at det på grunn av våre myndigheters politikk er slik at all olje skal opp av nordsjøen alikevel. Det samme gjelder for alle andre oljeproduserende land.

Å forbruke mindre olje er derfor totalt irrelevant i dagens stuasjon.

Og - som jeg påpeker - så lenge renovasjons-systemet påbyr bruk av plastposer alikevel, er det jo svært lite å hente ved å bruke bærenett. Da må man jo kjøpe poser uansett.

En plastpose som blir gjenbrukt har derfor akkurat samme miljøeffekt som et bærenett.

Liksom-miljøvern er noe av det jeg er imot. Det får oss til å tro vi faktisk bidrar i positiv retning. Vår infrastruktur og politikk er her avgjørende, ikke symbolhandlinger.

Nemo sa...

Altså, for å presisere. Jeg sier IKKE at plastposer i seg selv er miljøvennlige. Jeg sier at i oljeøkonomoen er det irrelevant om vi bruker dem eller ei.

Jeg er for gradvis kutt og stans i oljeproduksjonen. Da forsvinner plastposen av seg selv.

Miljøvern som gir overfladiske effekter er farligere enn det meste. Fordi det umuliggjør de store paradigmeskifter.