mandag, mai 26, 2008

Åpne skattelister fører til mobbing


I sin iver etter å "henge ut" de superrike, lar vanen tro Arbeiderpartiet de svakeste ta støyten. Det er blitt sport blant ungene å sjekke foreldrenes inntekt. Mobbing av lavtlønnede er en realitet i "verdens beste land".

Argumentasjonen er at det skal være åpenhet omkring hva en betaler i skatt, slik at en skal stole på skattesystemet. Argumentasjonen må i beste fall oppleves som latterlig all den tid det stort sett kommer frem i dagen uansett at de aller rikeste ofte er nullskatteytere. I min verden gir dette mindre tiltro til skattesystemet, ikke mer.

En må anta at tilgang til data basert på en enkel søknad kan gi for eksempel media tilgang til slike data uansett. Men ryggmargsrefleksen til Ap er ennå at det er bedre å henge ut alle for å "ta" de rike - på samme måte som "alle" skal flås for å "ta" de rike.

Sannheten er uansett at kikkermentaliteten i samfunnet nok er slik at folk flest er mer interesserte i hva naboen tjener enn hva de "doktorerte" tallene til de rikeste er. Dette skaper et usunnt samfunn der penger og prestisje blir viktigere enn det meste. I bakvendtlandet akkurat det en kan forvente av fokus fra et "arbeiderparti".

Brød og sirkus - vi er jammen ikke vanskelige - vi borgere av mobben.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Du får sagt det du Helge. Glimrende som alltid.

Arves meninger sa...

Har fått spørsmålet selv de siste 10 åra fra enkelte nære kjente! Hvordan kan dere gå oppreist med deres samlede inntekt (smuler)? Hvordan kan du vita hva vi har i inntekt spurte jeg! Det står no på SMP.no er svaret! Prøver fortsatt å gå oppreist!

Nemo sa...

Kurt,

Takk. Kurt W?

Arve,

Ja, kikkermentaliteten er absolutt tilstede, og slikt er midt i blinken for snokere.

Bare gå oppreist du, Arve. Livet har aldri vært rettferdig, som det heter i visa, men skammen tilhører andre!

Anonym sa...

Men det spesielle er at skattelistene i liten grad er informative i det hele tatt. Det avspeiler bare bildet etter at skattbar inntekt er fastslått, men det i forkant av dette jo har foregått en prosess som skattelistene ikke forteller noenting om. Vi får ikke vite noe om inntekt, men kun om skattbar inntekt.

Nemo sa...

Fred Rune,

Helt korrekt, og et viktig poeng. Spesiellt vil jeg tro dette gjelder mest for de rikeste, fordi de har mer mulighet for "doktorering" (som jeg kalte det) enn de fleste andre.

Dette forsterker selvsagt problemstillingen. Se bare på meg selv som eksempel. 100 000 i inntekt? Kan ikke leve på det. Men dette er som sagt skattbar inntekt, ikke reell inntekt.

Med andre ord legger listene opp til spekulasjon snarere enn å være informative.

Amos Keppler sa...

Dog er ikke det at at det kan føre til mobbing noen grunn i seg selv til å ikke offentliggjøre dem.

Og folk bør kunne tåle såpass. Hvis noen hadde prøvd å mobbe emg fordi jeg var lavtlønnet så hadde jeg ledd dem opp i trynet.

Og å eventuelt ikke offentligjøre listene gjør ingenting med mobbingen i seg selv. Den bare leter etter andre unnskyldninger, slik den alltid gjør. Mobbing er kvalmende, men det har egentlig ingenting å gjøre med denne saken, akkurat som feks vold i samfunnet ikke kan forbindes med "voldelige" filmer ol.

Nemo sa...

Amos,

I prinsippet har du ikke feil, men heller ikke rett. Det er nå engang slik at selve prinsippet om å legge så stor vekt på inntekt i seg selv er et problem. Denne praksis er nesten unik for Norge, Jantelovens høyborg, og i dagens samfunn en god erstatter for middelalderens gapestokk.

Og poenget er at mobbingen eksisterer uavhengig av hva du måtte mene om det.

Som vanlig setter du din egen oppfatning av saken foran hensynet til andre. Du bryr deg ikke - derfor bør heller ikke andre bry seg. Virkeligheten i skolen blant barn idag er desverre langt fra dine normer. Og dette får en ikke bukt med ved å la maktapparatets undertrykkelsesmekanismer få fritt spillerom.

Amos Keppler sa...

Vel, jeg kjenner faktisk godt til mobbing, da jeg faktisk ble ganske hardt mobbbet på skolen og jeg ser faktisk på meg selv som ekspert på området. Det første jeg lærte om det er det viktigste: at det spiller ingen rolle hvilket tema man velger. Hønene eller hanene eller hakkekyllingene velger som sagt det tema som passer best i øyeblikket.

Det kan være skattelister, at folk er høye, lave eller rent faktisk hva som helst. Med andre ord, Helge: du er helt på jordet her, rett og slett.

Så det er du som mangler erfaring her, og den kommentaren om at jeg ikke bryr meg er som du nå bør forstå nå helt misplassert.

Makan.

Man kan ha en prinsipiell diskusjon om det er rett eller galt å legge ut skattelister, men det har ingenting med mobbing å gjøre. Det er bare enda en ytre omstendighet

Amos Keppler sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Amos Keppler sa...

Jeg skjønte jo til slutt at det ikke var meg det var noe i veien med, men de som mobber. Den beste måten å bekjempe mobbing på er simpelthen å fortelle dem det, både de som mobber og de som blir mobbet.

Nemo sa...

Ja, her har jeg ingen problemer med å være enig med deg, Amos! På ingen måte. Skattelistene har ikke noe med grunnproblemet - mobbing. Og dette problemet blir på ingen måte løst ved å stanse offentliggjøring av skattelister. Det er klart.

Men isolert sett er det ikke dermed sagt at forhold som gjør mobbing lettere bør fortsette. Hva med for eksempel om skolene skulle henge ut elever med dårlige karakterer i offentlige lister? Slikt ville så absolutt legge forholdene til rette for mobbing.

Da ville jeg sagt at en slik praksis burde opphøre. I seg selv stanser heller ikke dette problemet med mobbing, men det stanser en offentlig del av tilretteleggelse for mobbing, og en elitistisk utvikling.

Å stanse offentligjøring av skattelister betyr heller ikke at de grunnleggende årsakene til mobbing forsvinner. Slikt må bekjempes på andre måter, og jeg anerkjenner din metode uten problemer.

Poenget mitt er at det å legge ut skattelistene har skapt en enorm interesse for hva folk tjener. Dette er selvsagt irrelevant for alle frie tenkere og skikkelige mennesker. Du er så absolutt blant dem. Jeg håper jeg også er det.

Imidlertid er det nok av folk som kaster seg på denne statsautoriserte kikkermentaliteten. Et godt nok poeng til å avslutte denne usunne praksisen.

Et argument som faktisk blir brukt er at listene åpner for mer kontroll - mer angiveri. Hele tankegangen er feil. Nettoinntekten til kapitalflyttere gir i liten grad informasjon om reell lønn eller formue, de eneste som eksponeres er vanlige arbeidere som ikke bedriver skattetriksing.

Og da er vi, selv om dette kanskje ikke var hensikten, tilbake til klassesamfunnet der sosial status (representert ved lønn) plutselig er viktig. Det er jo det vi ser i praksis.

Slikt er ikke viktig for meg - og ikke for deg - men for svært mange andre.

Da er vi i en situasjon der klasseforsjeller blir del av sosial status på skolen for eksempel. Det synes jeg er en kvalmende utvikling.

Din moralske rettskaffenhet i slike spørsmål er udiskutabel. Men det samme kan altså ikke sies om mange andre.

Det er på en måte mitt hovedproblem med mange av dine scenarier. Hadde alle vært Amos Keppler, ville verden sikkert klart seg bra. Slik er det dog ikke.

Amos Keppler sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Amos Keppler sa...

Takk, tror jeg...

Jeg har blandete følelser ovenfor skattelsitene. Du har rett i at de ikke fungerer etter den hevdete hensikten, men mer oppmuntrer til kikkermentalitet, i hvert fall hos en del av befolkningen.

Og rikdom og rike blir jo sett opp til i dag, istedenfor å bli behandlet med den forakten de generelt sett fortjener.

Så det er, i hvert fall til en viss grad slik du sier. Listene blir en hederspris for de kvalmende rike og en skammekrok for de fattige.

Nemo sa...

Det som det skulle vært mer diskusjon omkring er de stadig økende forskjellene blant folk, og en større kontroll av alle frynsegoder, pensjonsordninger og bonusordninger blant toppene - som i større grad enn før øker forsjellene. Slikt kommer ikke frem på nettoinntektene, og det er enda et argument for at dagens ordning i beste fall er en sovepute, i verste fall en bevisst feilinformasjon for at Ap (som er fremste tilhenger av ordningen - i seg selv suspekt) skal kunne påstå at skattesystemet er rettferdig - fordi det er "full åpenhet" omkring det.

Det er det jo så absolutt ikke, all den tid nettoinntekter i mange tilfeller skjuler et perverst forbruk og opphopning av kapital.

Takk for at du hørte på mine argumenter. Og det jeg sa om deg var så absolutt ment som et kompliment. Selv om vi er svært uenige i enkelte saker, har jeg alltid en absolutt respekt for din avvisning av status quo.

Når det gjelder mobbeproblematikken skal jeg forhåpentligvis ta den opp på et senere tidspunkt. Det har jo blitt slik at det ikke er bare enkeltindivider som mobber, men hele folkegrupper som idag blir mobbet av staten Norge AS.

Amos Keppler sa...

Samfunnet generelt mobber de som er annereledes, fordi samfunnet er smalt og ønsker å fortsette å være det. Et diktatur, som vi så absolutt lever i kan aldri akseptere fritt utløp for tanke, kreativitet og skaperevne fordi det uvegerlig underminerer dets makt over sine tjenere.

Og som Stephen Biko sa: tyranniets fremste tjenere vil alltid være de undertrykte.

Nemo sa...

Meget godt sagt.