torsdag, mai 15, 2008

Asylpolitikk?


Bjarne Håkon Hanssen vil plassere asylsøkere i teltleir for å begrense asylstrømmen til Norge. Andre tiltak vurderes.

Jeg gnir meg i øynene. Er vi nå kommet så langt at vi skal bruke dårlige forhold som en slags tortur for å begrense asylsøkere? Hva blir det neste? Arbeidsleire? Leire med oransje drakter, bur og fysisk avstraffelse? Ukonvensjonelle avhør? Vanntortur? Umenneskeligheten og galskapen til dette regimet når stadig nye høyder.

Men Krekar lever i beste velstand. That figures...

5 kommentarer:

Anonym sa...

Rett asylpolitikk er ikke lett. Mange asylsøkere ler av oss så naive og dumsnille vi er. De utnytter vår velferd så godt de kan. Men så skal vi hjelpe de som trenger det,. Da må systemet arbeide så fort at i løpet av seneset 3 måneder skal alsylsøkeren ha svar og bli sendt ut umiddelbart om det er svaret. Vi kan ikke ha det sommelet som gjør at barn og noen voksne blir her i over 8 år for så å sendes ut`? Men Krekar kan de ikke gjøre noe med. Tull. Få opp farten!

Anonym sa...

Tja, innvandreres største problem her i Norge er at de ikke får jobb. Og når de får det, er det ofte jobber de er overkvalifisert til.

Man snakker varmt om integrering, men hvordan få innvandrerne inn i en jobb som kan gi dem en verdig tilværelse er det lite snakk om. Bedriftenes hellige rett til å nære sine fordommer må for all del ikke røres.

Nemo sa...

Må si meg enig med Henrik. Dessuten er de jo slik at det er vår egen skyld at vi tiltrekker oss snyltere i den grad vi gjør det. Systemet er ikke akkurat optimalt. Helt klart må saker avgjøres raskere, men vi må også bli flinkere til å stille krav.

At vi ikke får innvandrere i jobb er et problem. Og når det viser seg at vi her i landet ikke engang klarer å benytte oss av for eksempel høyt utdannede folk, så viser det bare så altfor klart at vi er på villspor.

Anonym sa...

Jeg tror også at "snylter"-problematikken er grovt overdrevet. Man viser til statistikken over antallet innvandrere som er på trygd, men det man ikke nevner er at mange av disse faktisk blir diskriminert av arbeidsgivere. Mange arbeidsgivere hiver søknader rett i søpla hvis navnet er "Muhammed" eller "Abdallah", noe som støttes av statistikker som viser at andelen innvandrere i norske bedrifter er blant de laveste på verdensbasis. Til og med USA er bedre enn oss her.

Jeg skjønner ikke folk som mener at innvandrere skal være mer fornøyd med å leve på trygd enn hva nordmenn er med å leve på trygd. Det at et menneskes selvverd henger sammen med vedkommendes opplevelse av at man gjør nytte for seg er ikke noe særnorsk eller sær-vestlig fenomen - jeg vil tro det er rimelig universalt for mennesket.

Nemo sa...

Ja, det norske næringslivet har lenge vært meget selektivt. Dette gjelder ikke bare innvandrere, men også handicappede og mennesker med redusert arbeidsevne.

Paradoksalt nok tror jeg det skyldes våre trygdeordninger. En er for eksempel blitt vandt til at når en skal ansette mennesker med fysiske eller psykise lyter, så SKAL det følge med økonomisk støtte.

Løsningen er igjen borgerlønn. Og det vil funke meget godt i praksis, selv om mange er redd for at mange da ikke gidder jobbe. Folk flest, inkludert innvandrere, handicappede og kronisk syke, VIL faktisk arbeide. Et ikke-stigmatiserende sikkerhetsnett er da en fordel. I tillegg til at ansvaret fordeles der det hører hjemme. Ansvaret for at det finnes arbeidsledighet (uansett årsak) er jo faktisk delt mellom staten, næringslivet, og enkeltindividet.

Da blir det feil at man skal legge all skam og byrde på enkeltindividet.