tirsdag, mai 27, 2008

Og slik går no dagan...


Nå skal vanskeligstilte, slik som de som kommer ut fra fengsel eller har avsluttet rusmisbruk og innvandrere, få økt boligtilskuddet fra 20 til 40 prosent. Prisverdig, men hva med alle de som sliter for å komme inn på boligmarkedet, sliter som gjeldsslave eller rett og slett på grunn av elendige trygder ved sykdom?

Staten skal nok en gang blande seg inn i markedet - som per definisjon nødvendigvis skaper forskjellsbehandling.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier:

–Bo-oppfølging vil være et nødvendig krav. Det vil si at det ikke bare er snakk om enkeltpersoner som trenger en bolig, men personer som har behov for et visst hjelpeapparat i tillegg.

Rådet til vanskeligstilte blir igjen å ha en intermediær kriminell karriere. Så stiller sosionomene opp. Å være snill og grei gir deg bare helvete i kontakt med hjelpetiltak. Da er du ussel, og kan bare skylde på deg selv. Ubyråkratiske tiltak som garantert borgerlønn og liknende tiltak er utelukket. Politikerne må få lov til å forfordele og drive sitt spill. Da kan utallige sosionomer holdes i arbeid, og makta sikres. Tror de...

Slik jeg tolker det legger dette spillet alt opp i hendene på Fremskrittspartiet.

I flere land blir det nå demonstrert mot avgifter på drivstoff. Franskmennene er jo ofte tidlig ute med å brenne bildekk og liknende fritidssysler. Et annet eksempel er noe mer sedate Storbritannia, der Labour med rette sliter med et image som skatteparti, og får sterke protester mot å øke drivstoffavgiftene i en situasjon der oljeprisen er stadig økende.

Slikt kjenner vi også fra hjemlige trakter. Klassesamfunnet øker, inflasjonen går i taket for lavtlønnede, og staten har overhodet ingen plan for hvordan en skal løse grunnleggende problemer med infrastrukturen, som per idag er svært avhengig av bil og forurensende energibruk. Tvert imot, alle statlige planer ser ut til å innebære videre rovdrift på naturen for å hente opp mer olje og fete opp statens oljefond, mens folk flest får høre hvor jævlig de forurenser og hvor mye avgifter de bør betale.

Sannheten er selvsagt at svært mange får slike utgifter dekket ved lønnstillegg, og at ingen reell forandring skjer i forbruksmønster utenom en tilspissing av sosiale forskjeller og en generell mistro og resignasjon overfor systemet.

Igjen - jeg kan ikke konkludere med annet enn at en legger alt opp i hendene på Fremskrittspartiet.

Demokratiet kan uansett ikke løse problemer ved avgifter uten samtidig å komme med alternativer. Uten alternativer er resultatet kun ren inflasjon.

Og i praksis - når strikken er strukket langt nok - er resultatet revolusjon.

Og det er ofte en bra ting.

2 kommentarer:

Arves meninger sa...

For å få litt "action" så hjelper det å være litt sinnsyk å bruke litt kriminelle metoder! Det er eneste måten du kan få litt hjelp på! Stå aldri med lua i handa å si ja til alt ovenfor hjelperne! Vær vanskelig og umulig i møte med hjelperne! Dette har jeg erfart! I 18 år med sykehistorier prøvde jeg å være et hyggelig ja menneske! Dette førte bare til elendighet, rasert økonomi og en totalt ødelagt psyke! Først nå så har jeg funnet nøkkelen! Bruke din psykiske sykdom mot hjelperne! Det er eneste løsningen for å få hjelp! Å brenne noen bildekk utenfor hjelpekontoret eller velte noen bord og stoler inne på kontoret funker som fan! Ikke prøv å være hyggelig ihvert fall!

Nemo sa...

Ja, det er trist at det er slik systemet (ikke) fungerer. Sosionomene er desverre ikke interessert i stilleste gutt på sovesal en!