onsdag, august 09, 2006

Resultater fra vann-markedet


Jeg har tidligere kommentert problemstillinger omkring privatisering av vannmarkedet. Forestillingen om at slik privatisering gir billigere løsninger, kan tilbakevises i tilfelle etter tilfelle.

I tråd med mitt aksiom om at infrastruktur ikke egner seg for privatisering, ser en nå at prisene fortsetter å stige i UK. Som et eksempel økte Anglian Water prisen med 7 prosent i fjor, og ytterligere prisstigning er på vei. Jeg er en sterk tilhenger av billig infrastruktur, fordi det demper det økonomiske presset både for private husholdninger og næringslivet.

Hadde privatisering fungert, hadde jeg vært den første til å applaudere. Men implisitt i forutsetningene for privatisering ligger uheldigvis også incentivene til å oppnå monopol og dermed å maksimere profitt.
Infrastruktur bør driftes av private, men eies 100 prosent av det offentlige. Ingen private selskap skulle drifte mer enn, la oss si, 30 prosent av det totale nettet, for å opprettholde konkurranse.

All empirisk erfaring tilsier at privatisering av infrastruktur har uheldige konsekvenser. Politiske ryggmargsreflekser bør derfor legges tilside, og virkelighetens verden legges til grunn for politiske veivalg.

Ingen kommentarer: