lørdag, august 05, 2006

Velkommen etter


Regjeringen har nå fått øynene opp for at kraftbransjen med fullt overlegg har eksportert strøm i størrelsesorden 1,5 terrawattimer i første halvår 2006 (Det totale forbruket til oppvarming for boliger i Norge er til sammenlikning ca 20 TWh per år). Dette til tross for at det har vært kjent lenge at snømengdene i år var mindre enn normalt. Jeg har tidligere påvist at magasinene ble sluppet ned til langt under gjennomsnittet allerede før snøsmeltingen satte inn.

At svenskene i tillegg har måttet stenge usikre atomkraftverk, kommer nok som en strek i regningen, og viser hvor usikker energi-situasjonen vår har blitt.

Vi går mot en styrt krise med mulig strømrasjonering. Konsekvensene kan i verste fall bli et tap i mangemilliardersklassen for norsk næringsliv. I tillegg vil "grisedyre" strøm-priser i vinter ramme mange svært hardt. Hvor mange må gå fra hus og hjem? Hvor mange må fryse i vinter? Noen burde stilles til ansvar for en slik situasjon, men vi vet jo altfor godt at de ansvarlige istedet har fyllt bankontoene sine til bristepunktet.

Eksperimentet med et "fritt" strøm-marked har vært totalt mislykket.

I et intervju med Norge Idag, bekrefter NVE langt på vei at økt strømsparing i Norge IKKE vil gi lavere priser på strøm (selv om Norge Idag alikevel gjør det de kan for å reklamere for varmepumper med direkte misvisende tall). NVE uttaler: "Betydelige forbruksreduksjoner i Norden vil teoretisk sett kunne føre til at det hadde vært tilstrekkelig med vannkraftproduksjon og kjernekraftproduksjon for å dekke forbruket og en kunne sett vesentlig lavere priser. Da hadde det sannsynligvis vært en høy krafteksport ut av Norden - økt etterspørsel, eller «forbruk» som måtte hensyntas."

Å "hensynta" økt etterspørsel eller "forbruk" ved "vesentlig" lavere innenlands forbruk, gir med andre ord en høy krafteksport ut av Norden. Noe som i klartekst betyr at alt som kan selges, blir solgt, og hver kilowattime vi sparer går i lommene på kraftselskapene. Med andre ord, ikke spar strøm! La nå for all del krisen komme. DET er eneste mulighet til å kvitte oss med dette monopolistiske systemet.

Det er nå det gjelder!

Oppdatering:

The Scotsman melder om et økende antall personlige konkurser i Storbritania. Matt Henderson i Johnston Carmichael mener mye av skylden er økte energi-priser koblet til høye lån.

Situasjonen minner med andre ord om vår egen.

Det er på tide at konkurs-lovene i Norge også gir mennesker mulighet for å reise seg igjen etter en konkurs, alternativt at vi alle registrerer oss i et AS. Storebror gjør jo sitt beste for å ta knekken på oss.

Ingen kommentarer: