tirsdag, desember 28, 2010

WikileaksDette er gammelt nytt, men denne videoen gir endel kommentarer til saken. Og poengterer hvorfor Wikileaks og liknende er nødvendig i dagens verden.

USA's etterretning har lenge forsøkt å undergrave Wikileaks.Og det er gode grunner til å tro at mye av mainstream er kontrollert av myndighetene.Og til almenn opplysning - Reuters forsøkte i to år å få tilgang til videoen uten hell. "Lekkasjer" er altså eneste mulighet i praksis til å få tilgang til materiale som myndighetene bevisst holder tilbake.Det er ingen grunn til å la denne saken eller liknende gå over i historien ennå. For alt dette skjer per idag. EN sak er ikke problemet. Hvor forkvaklet løgnene er illustreres også her:Myndighetene snakker sitt eget språk og gir sine egne forklaringer ut i fra et ønske om å verne sin føydalistiske makt. Eneste motvekt er denne type journalistikk. Selvsagt vil USA i denne og liknende saker ønske å kontrollere sitt ansikt utad i media. Og like selvsagt er dette et alvorlig brudd på informasjonsplikt og ytringsfrihet.

Og ikke minst et kriminellt brudd på den amerikanske grunnlov.

"Liberty must at all hazards be supported. We have a right to it, derived from our Maker. But if we had not, our fathers have earned and bought it for us, at the expense of their ease, their estates, their pleasure, and their blood."
John Adams, 1765


"Fear is the foundation of most governments; but it is so sordid and brutal a passion, and renders men in whose breasts it predominates so stupid and miserable, that Americans will not be likely to approve of any political institution which is founded on it."
John Adams, Thoughts on Government, 1776

Dessverre tok John Adams feil, selv om det ikke er vanskelig å være enig med hans ord. Og til tross for alle "checks and balances", er det lenge siden folket hadde makten.

4 kommentarer:

Anonym sa...

"The CIA owns everyone of any significance in the major media."

;)

-k

Helge Samuelsen sa...

Om ikke annet, så legges det et stort press på media gjennom flere kanaler. Og beviselig prøver makta å fremstille saker til sin fordel. Dvs. ofte - når saken er betent - ved fortielse.

Demokrati og frihet er dermed tomme ord.

Canute sa...

Every bomb you make.
Every job you take.
Every heart you break.
Every irish wake.
I'll be watching you.

Every wall you build.
Every one youve killed.
Every grave youve filled.
All the blood youve spilled.
I'll be watching you.

Oh, can't you see?
You belong to me?
There'll be a bill to pay.
On your judgement day.

For every empty plate.
Every word of hate.
When you subjugate.
When you violate.
I'll be watching you.

Sting

Helge Samuelsen sa...

Og dog ... populus glemmer hva de ser ...