torsdag, januar 06, 2011

Hvem tar regningen?

Giske vil fjerne formueskatt, men innføre eiendomskatt.

Problemet er selvsagt at næringslivet i Norge er belemret med en skatt som gjør det vanskelig å drive bedrift. Man har en situasjon der driftsmidler må brukes på å betale skatt på formuen. Dette er spesiellt et problem for mindre og mellomstore voksende bedrifter.

Problemet er altså identifisert - og er 100% skapt av statens behov for stadig økende skatter. Vondt verre blir det av at få land har denne type formueskatt, og vi gir med andre ord våre egne bedrifter et gedigent handikapp.

Løsningen ifølge Ap, er ikke å kutte i offentlige utgifter - vi har en offentlig forvaltning i Norge som ikke står i forhold til folketallet, og dette truer både velferd og næringsliv - løsningen ifølge Ap er å pålegge denne børen andre. Deg og meg. Samtidig som skattene ifølge partiet ikke egentlig skal økes. De blir bare større?

Problemet er selvsagt at eiendomskatt allerede er innført i mange norske kommuner. Skal den økes? Skal også industri og næringsliv betale økt eiendomskatt til erstatning for formueskatt? Skal kommunene fratas inntekter? Skal ligningsverdien økes?

Svaret på det siste spørsmålet er ihvertfall ja. Det har det jo kommet signaler på. Man later som om det er mer rettferdig at bolig skattes med 100% av antatt salgsverdi - UTEN at prosentgrunnlaget for skatten senkes. Målet er altså en kraftig skatteskjerpelse på boliger. Skal dette gjelde også for industrieiendom, kan restene bare flagge ut. Vi har sikkert nok med statkraft og Statoil...

Denne eventuelle skatteskjerpelsen slår også inn i leiemarkedet. Kostnader ved å eie blir selvsagt kalkulert inn i leien, dette er almennt kjent, selv om mange skattepolitikere ikke liker å innrømme det. Det er de "rike" som skal tas. Og man er "rik" om man eier egen eiendom selv med eller under medianinntekt.

Vi har allerede en situasjon i Norge der:

* Enslige sliter med å få endene til å møtes

* Boligmarkedet er i sterk ubalanse med befolkningstilvekst på grunn av lite nybygging og sterkt press på boligmarkedet

* Kostnadene også ved pendling øker, sterkt hjulpet av avgifter

* Pålagt standard ved boligbygging er meget høy, noe som umuliggjør billige boliger

* Det generelle prisnivået bidrar også til høye bokostnader

* Unge lavtlønnede flytter allerede ut av byene fordi de ikke kan tåle levekostnadene

* Stadig flere blir avhengige av støtteordninger, for eksempel bostøtte

Hvor skal dette ende?

Svaret er gitt på forhånd, fordi alle imperier dør av samme årsak - for stor vekst i offentlige utgifter - og påfølgende økende beskatning ut over samfunnets bærekraft. Er det noe vi burde ha lært av historien er det dette, istedet settes vi til å pugge årstall og kriger og de "viktige" personene. Som regel de sosiopatiske med behov for makt over andre.

Økonomien er i grunnleggende ubalanse. Det har mange påpekt lenge. Svaret fra elfenbenstårnene er at det går så det suser - oljefondet vokser. Dog synker produksjonen av reelle verdier innenlands. Og statsgjelden øker også - på grunn av "kvantitative lettelser" som skal skjule ubalansen. At økonomien vokser på grunn av vekst i pengevolum er det bare indoktrinerte økonomer som anser som virkelig vekst. Sannheten er at vi produserer stadig mindre, men nekter å redusere konsumet. Og verst av alle er staten, som skal være "provenynøytral" om den så må skvise alle til siste dråpe. Og uten at staten innrømmer at det er politikken som skaper ubalansen og behovet for større beskatning i utgangspunktet. Og regjering og Storting driver propaganda for å få oss til å tro at det er folket som er problemet.

Fremtiden er klar. Vi vil måtte jobbe mer og lengre for stadig mindre, mens finansnæringene og andre snyltere skjermes. Plasserer du pengene dine i et nødvendig krypinn - eller forsåvidt leier, om det så bare er på femti - seksti kvadrat - skal du betale dyrt for at den som har kapital nok til å plassere mesteparten av formuen annet steds skal gå fri.

Eiendomskatt gir sikrere inntekter, fordi objektene har mindre mobilitet. Men uten store bunnfradrag, beskattes altså den høyest marginalt sett som må legge mesteparten av sin formue nettopp i bolig. Hvem er dette? Vi snakker om omvendt progressivitet selvsagt.

Hvis Giske ønsker at bedriftene skal betale mindre, må nødvendigvis andre betale mer. Og hvorfor ikke det norske folk? De bærer jo den ene stauren etter den andre, og den generasjon som skal betale for forrige generasjons festivitas uansett, tar nok enda en bør med et smil. Arbeta, jæklar - i graven skal ni hvila!

Og så kommer nok et kapittel ubønnhørlig i sagaen om livet som ble røvet av statskapitalismen.

Trodde noen at slaveri var avskaffet? Et eksempel på slaveri er strategien til appelsinjuiceprodusentene i Florida. De benytter seg av innhøstere fra mellomamerika, som bor i overvåkede leire, i små brakker med firemannsrom. En gang i uken får de handle i industriens egne butikker. Da er det lite igjen av lønna, og arbeidskraften er sikret for nok en måned.

Denne strategien er effektiv, og benyttes i større eller mindre grad av alle som ønsker å trellbinde andre. Graden av gjennomsiktighet varierer dog. Og når nordmenn finner ut at deres raison d'etre i virkeligheten er å holde hjulene i gang for føydaladelen, er det som regel for sent. Da er man allerede fanget. Fanget i forbrukssamfunnet som slavearbeider.

Og i Norge kan man ikke engang flytte ut i campingvognparker. Det er ulovlig. Man er tvunget til å ta regningen.

Ingen kommentarer: