torsdag, januar 13, 2011

Maria Amelie saken

Maria Amelie blir nok sendt ut av landet. Og hovedargumentet som brukes er at det må være likhet for loven.

Alikevel reagerer svært mange mennesker negativt på denne arrestasjonen. Og like mange om ikke flere, mener at hvis hun skal utvises, bør ihvertfall Mullah Krekar også utvises.

Dette er en klar indikasjon på at regelverket er i strid med den almenne oppfatning av rett og galt.

Og problemet er at regelverket må endres.

FEIL!

Problemet er at regelverket er tuftet på prinsippet om statlig overmakt over mennesket. Systemet er basert på flertallsdiktaturet. Nå betyr ikke dette at flertallet alltid får det som de vil - det betyr i vårt system at det meget lille mindretall av yrkespolitikere som får rent flertall eller flertall gjennom hestehandel med andre gis flertallets makt.

Dette er alikevel et flertallsdiktatur. Og hovedpoenget er at flertallet - uavhengig av hvordan det er definert - kan bestemme lover som de vil. Bare begrenset av hva det virkelige flertallet - folket - tillater. Og selv dette er en svak begrensing av makt, fordi folket både kan og vil villedes til å akseptere - om ikke nødvendigvis bifalle - umoralske og menneskefiendlige regler.

Alternativet er ikke anarkistisk kaos, men anarkistisk orden - nærmere bestemt libertariansk anarki. Et system der regelverket er basert etter ikke-voldsprinsippet, og der kriminalitet uten offer IKKE EKSISTERER - og viktigere - ikke får lov til å defineres som å eksistere.

Bare et slikt system er menneskevennlig istedet for menneskefiendtlig. Og det er også forenlig med menneskelig underbevisst moral.

For det er denne underbevisste moralen som får mennesker til å være menneskelige - å tale makten midt imot - å organisere motstand mot den sentrale føydalmakt.

Det er denne underbevisste moralen som forteller oss at noe er galt. Alikevel vil få tørre å feie bort myndighetenes makt og den illusjon av trygghet det gir i samfunnet.

Eneste grunn til at vi må utvise mennesker som klarer seg selv i samfunnet vårt er den forkvaklede holdning at det er staten som eier individer og landområder suverent. Slik makt kan vi utmerket klare oss uten.

Et libertariansk utgangspunkt er at alle som ikke utøver vold mot andre fritt bør kunne utfolde seg hvor som helst, og at alle forhold som begrenser slik frihet er voldelige og umoralske.

Et system som gir tilgang på sosiale goder, trygder, osv gratis (påstås det, i virkeligheten dreier det seg om påtvungen skatt og påtvungen administrasjon av disse ressursene) - er en del av slik undertrykkelse. Fordi det selvsagt innebærer automatisk eksklusjon av mange (flertallet i verden, faktisk) som prinsipp. Ellers kan det ikke ha bærekraft. Nok et argument for å utøve slike ordninger som et forsikringsprosjekt med en inngangsbillett kontra statlig veldedighet. Men la det være helt klart - slike ordninger har livets rett, fordi det er menneskelig å ønske trygghet. Og alle forsikringsordninger betales kollektivt, mens utbetalingene er ved behov. Slikt er moralsk.

Å gi bort andres ressurser gratis kan høres bra ut i politisk propaganda, men medfører altså i utgangspunktet garanterte og forhåndsbestemte eksklusjoner. Dessuten tanken om individet som leilending. Det er umoralsk.

Kun et libertariansk tankesett er i harmoni både med virkeligheten - ingenting er gratis og ressurser er ikke uendelige - og menneskelig iboende moral - et menneske som ikke gjør noen eller noe fortred bør eksempelvis aldri arresteres ...

At slikt skjer minner oss på at systemet er feil, dessverre er det på grunn av århundrer med inndoktrinering om føydalherredømmets fortreffelighet kun mindretallet som forstår hvorfor. Jeg finner det derfor rimelig å påpeke hvorfor vår manipulerte samvittighet opplever en dikotomi.

Tillegg: Regjeringen leter nå med lys og lykter for å finne en måte å forskjellsbehandle Maria på. I seg selv et absolutt bevis på at vi lever i et samfunn der loven er vilkårlig og bestemt av innfall og tilfeldigheter. Slik må det bli når loven i seg selv er umoralsk og makten er basert på flertallsdiktaturets rett.

At loven gir rom for tilbakevendelse for den som har fast jobb med inntekt over 500 000 viser at også klasseskillet lever i beste velgående.

Som vanlig er flertallet mer enn villige til å akseptere dette, så lenge det spesifikkt ikke går ut over dem selv. Og slik bygges det amoralske statskontrollerte samfunnet på ...

8 kommentarer:

kurt sa...

Er dette den beste oppsummering av libertarianske tanker noensinne?

Opplysende

rabiatius sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
rabiatius sa...

Kun én ting å si til dette: Amen!

Helge Samuelsen sa...

Fint at andre ser det slik :) Slike tanker går selvsagt stikk imot århundrer med indoktrinering. Bravo :)

Anonym sa...

Klare tanker i en ellers omtåket debatt. Jo, du har selvsagt rett. Men ikke forvent at regjering eller folk fatter det!

Helge Samuelsen sa...

Nei, jeg forventer at debatten handler om føleri og flertallsdiktaturisk politikk ;)

Arvid sa...

Hei! Har tillatt meg å henvise til bl.a. denne bloggpost i innlegg på egen blogg. Regner med det er OK!

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt, Arvid! Bare hyggelig.