søndag, januar 09, 2011

Hvem tar regningen II

Tidligere kom jeg med påstanden om at staten ønsker å trellbinde folket som slaver - at folket selv i all sin overflod egentlig er eid av systemet.

Slik går utviklingen, selv om den ofte går så sakte at mange ikke ser det. Og brød og sirkus har alltid sløvet folkets sanser. Imidlertid blir det mer og mer klart at privat eiendom - spesiellt for småfolket - i større og større grad bare er på utlån fra myndighetene.

Og argumentasjonen for skatteøkningene er alltid at velferden for de svakeste må ivaretas. Hvorfor øker da antallet avhengige av bostøtte og andre ordninger? Fordi målet er å trellbinde.

Subsidiært er den politiske ledelse bare så inkompetent i sine blinde visjoner at man ikke ser slikt.

If history could teach us anything, it would be that private property is inextricably linked with civilization. ~Ludwig von Mises

2 kommentarer:

Arve sa...

Hei Helge og Godt nytt år!
Vi er nå kommet hjem fra varmen til vårt iskalde land!
Jeg fulgte med i skattedebatten før jul, og så at gullpensjonistene hylte å skrek om at de fikk en skatteskjerpelse på 6 til 7 tusen i året! Jeg fikk plutselig en skjerpelse på 14000 kroner i året på en pensjon pålydende 200 000. Jeg reiste sporenstreks til skatt midt som de kaller det! De kunne fortelle meg at egentlig var tallet helt korrekt men det hadde skjedd en liten feil! Feilen var at vi ikke skulle merke denne skatteøkningen, sa skatteøkonomen. Skatteskjerpelsen skulle visst skje gradvis over tre år slik at ingen reagerte! Så vi vurdere enda å bare sette igang med garasjesalg og flytte ut av Norge for godt! Det er tross alt bedre å betale 15% kildeskatt enn 20% skatt på en liten pensjon. Alle som kan bør flytte ser det ut som! Det er ihvertfall nå fastslått at de som er nesten fattige skal betale for de aller fattigste!

Helge Samuelsen sa...

Takk i like måte, Arve!

Det ble vel en smule forandring å komme tilbake til gamlelandet, ja :)

Det kan se ut som om Norge prøver å flagge ut de sykeste og økonomisk mest vanskeligstilte, ja. Ofte mot folks vilje, selvsagt.

Helse og økonomi strekker lengre i varmere strøk. Ingen tvil om det.

Bare prøv å overse strømregningen når den kommer. Monstermaster og monsterpriser får vi. For det er jo ikke elverkene sin feil at vi har det kaldt, så prisene må justeres etter sør-europeiske nivåer. hehe

Norge skal forbeholdes de som enten kan betale for gildet, eller de som må støttes og er fornøyde med det.

Alle som helst vil klare seg selv uten å stå med lua i hånden til enhver tid har det nok best i varmere strøk. Det er pokkers så kaldt her hjemmme på flere plan.