onsdag, januar 26, 2011

Bløffen avslørt?

- Økonomifaget er medskyldig i dårlig håndtering av finanskrisen. Faget skiller ikke mellom finansøkonomi og verdien av reell produksjon, mener økonomen Erik S. Reinert.

Dette har Kompromissløse meninger vært inne på regelmessig. Det er idag en alvorlig ubalanse mellom kapitalen og verdiskapningen.

- Finanskriser skapes når det oppstår et misforhold mellom realøkonomien, produksjonen av varer og tjenester, og finansøkonomien, skriver Reinert, som er professor ved Universitetet i Tallinn, Estland.

Men hvorfor er det slik? Svaret på det ligger i selve manipuleringen av pengesystemet som skjer daglig. Problemet er inflasjon.

Ikke inflasjon slik det er definert av "moderne" økonomer, der økonomi er mer å sammenlikne med alkymi enn vitenskap. Vi snakker ikke om prisstigning. Nei, vi snakker om reell inflasjon, det vil si en økning i pengemassen. Banksystemet med sitt fraksjonsbaserte system, og det politiske system med sine planlagte ekspansjoner i pengemassen og "kvantitative lettelser", er basert på nettopp å skape et misforhold mellom realverdier og finansøkonomien.

Dette fører til at storkapitalen jevnlig blir tilført enorme pengesummer (som i seg selv ikke har verdi, men som kan kjøpe reelle verdier), at andres penger dermed blir redusert i verdi, og at det lønner seg mer med pengeflytting enn verdiproduksjon. Noe som for eksempel gjør det mulig å definere det slik at verdiproduksjonen er størst i papir- og pengeflytter"industrien", mens for eksempel den livsnødvendige matproduksjonen defineres som et rent tapsprosjekt av dem som ikke har oppfattet forskjellen på verdier/ressurser og penger.

Storkapitalen får i virkeligheten jevnlig overført reelle verdier for papirpenger. I tillegg gir det staten myndighet til å skape penger etter behov, betale for diverse prosjekter ved å forringe alle borgeres verdier, og kontrollere verdistrømmen i samfunnet.

Det er dermed ikke vanskelig å forstå hvorfor dette systemet blir støttet av maktgrupperingene i samfunnet. At det rutinemessig skaper finanskriser er uten betydning, fordi det er den jevne borger som må betale prisen, akkurat som det er den jevne borger som betaler for prisstigningen på realverdier som er et direkte resultat av en økning i pengevolumet.

Alt er en nøye iscenesatt illusjon. Den som kontrollerer pengene har all makt. Maktmennesker og opportunister vil aldri gi fra seg denne makten frivillig.

For denne skjevhet i samfunnet har eksistert for lenge, og tjent makten alt for godt til å oppgis.

3 kommentarer:

Canute sa...

Jess. Sånn er det bare med den saken.

Arvid sa...

Utmerket! hadde tenkt å lage eget innlegg om saken, men fant det enklere å henvise til ditt! Kunne jo ikke sagt det bedre selv!

Helge Samuelsen sa...

Canute og Arvid,

Takker :)