lørdag, desember 11, 2010

Cancun ble en kalkun

Helt som forventet roser delegatene på klimamøtet seg selv for å ha oppnådd "noe". I virkeligheten er avtalen verre enn ingenting, fordi den psykologisk sett forlenger følelsen av ansvarlighet for de involverte.

Dette er imidlertid en total illusjon, fordi det ikke ligger i kortene at virkelige utlippskutt er på trappene. Istedet kan man småflikke, og være såre fornøyd med det.

I klartekst betyr dette at togradersmålet er oppgitt, selv om man kanskje påstår noe annet, og verdens ledere må innse at å gå med jakkepins normalt ikke løser noe som helst. Dog summerer denne overdrevne positivisme godt det manglende gangsyn som leder an i verden idag.

Utslippskutt vil ikke skje ved å innføre noen flere avgifter. Utslippskutt skjer ikke ved å flytte noen utslipp fra et land til et annet. Utslippskutt kan bare skje ved at det satses ubønnhørlig på konkurrerende teknologier til fossilbransjen slik at fossilenergi blir erstattet og utkonkurrert. Alt annet er pjatt.

Og jeg gjentar min påstand - å ta vare på regnskog reduserer ikke de totale utslipp, men gjør i beste fall bare utslippene mindre enn de ellers kunne vært.

Vi kan med stor sikkerhet si at verden styrer mot fire graders temperaturøkning i 2100, ikke to. Og i de neste påfølgende hundreår frem mot 2200 vil nødvendigvis temperaturen stige enda mer. Den vil ikke stabilisere seg av seg selv på noen tusenår, og eventuelle mindre utslippskutt vil ikke gjøre annet enn å forskyve dette scenariet noen år - det vil si - egentlig har vår "handling" ikke større effekt enn å være innenfor selve usikkerheten omkring utviklingen. Alle effekter av klimaendringene tar tid, både temperaturøkning og nedsmelting av is. For oss mennesker skjer dette sakte, i virkeligheten skjer dette raskt i geologisk tidsregning. Jorden vil ubønnhørlig komme i en ny energibalanse.

Det vi med sikkerhet vet er at alle tidligere naturlige klimaforandringer av samme format her på jorden har utløst massedød, og konsekvensene måles i tidsrom som for oss mennesker nesten er uforståelige. At denne menneskeskapte klimaforandringen skal ha en annen utgang er i strid med termodynamikkens lover.

Vår egen Solheim er dog fornøyd. Det er jo spennende å være med på slike internasjonale møter og føle og tro at man gjør en forskjell ...

I virkeligheten er det bare ansvarlighetsillusjonen som er forlenget.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Det var vel ingen forventninger til dette møtet uansett,og det er vel egentlig mangelen på et totalt sammenbrudd de er fornøyd med. Ellers har du jo rett, dette gjør ingen endring.

Det blir ingen endring før konsekvensene blir åpenbare og merkbare, noe som kan skje raskt. Da er det egentlig for sent for endring, målet blir et forsøk på tilpasning til noe vi knapt kan tilpasse oss til.

Helge Samuelsen sa...

Et totalt sammenbrudd hadde vært å foretrekke, for nå blir det mer ord, og lite handling.

Jeg tror at når krisene begynner å inntreffe vil presset blant annet på energimarkedet bli så stort, at vi får et absolutt worst case scenario uansett med full avbrenning av all tilgjengelig fossilenergi.

Og når prisene går opp, blir det jo enda gunstigere å lete de frem. Catch 22.