onsdag, desember 01, 2010

Fryser Norge til?

At vi her i nord har det kaldt om vintrene er ingen nyhet, og effekten av global oppvarming er ikke stor nok til at vi ikke opplever kalde vintre. Men ER det blitt kaldere? November i år var den kaldeste siden 1919 - 3,57 grader under normalen. Riktignok skyldes dette kald luft som har strømmet ned fra Sibir og Arktis, men er andre effekter inne i bildet?

Det er det umulig å si noe sikkert om, fordi klimatiske variasjoner kan være store. Vi kan ikke være sikre på om vårt område er inne i en langsiktig kaldere trend før vi har observasjoner over lang tid. Det er selvsagt dilemmaet, fordi vi da vil stå over et fait accompli.

Imidlertid har det lenge vært indikasjoner på at golfstrømmen svekkes. Dette er en forutsagt effekt av global oppvarming, fordi drivkreftene bak denne prosessen vil svekkes hvis nordområdene blir varmere, og hvis mer is smelter. Vitenskapen har advart mot dette en stund.

Det er heller ingen hemmelighet at golfstrømmen holder Nord-Europa og Storbritannia varmere enn det ellers ville vært. Vann fra det karibiske hav strømmer nordover drevet av en naturlig "pumpe" styrt av at kaldt og saltmettet vann synker til bunns i nordområdene og strømmer ned mot sydatlanteren. Spesiellt Norge nyter godt av dette, da den varme havstrømmen på overflaten følger Norges kyst nordover. Golfstrømmen frakter på det meste femti ganger mer energi enn menneskehetens totale energiforbruk, og temperaturen om vinteren i Norge er opptil tyve til tretti grader varmere på grunn av golfstrømmen enn den ellers ville vært.(!) Stanser golfstrømmen helt opp er det altså en katastrofe. Svekkes den, kan det også ha store konsekvenser.

Jeg gjentar at det ennå er for tidlig å si om vi er inne i en langvarig kaldere trend i våre områder. Og forskerene er heller ikke sikre på om golfstrømmen vil være varig svekket. Sannsynligheten for at systemet stanser opp er ifølge de nyeste dataene liten. Imidlertid burde selv indikasjoner på svekkelse av golfstrømmen bekymre oss. For global oppvarming er påvist med hundre prosent sikkerhet. Svekkelse av golfstrømmen er også påvist, og er en naturlig konsekvens av global oppvarming. Kaldere klima i områdene omkring nordatlanteren er derfor en naturlig og forventet konsekvens av global oppvarming. At slike indikasjoner kanskje begynner å vise seg burde derfor være en del av den offentlige klimadebatten i Norge.

Det finnes ingen indikasjon overhodet på at vi er i stand til å kutte vesentlig i utslipp av CO2 eller andre drivhusgasser, så det slaget må anses tapt. I tillegg til å måtte forberede oss på å flytte alle kystbyene, må vi altså også forberede oss på å potensiellt bli et vesentlig kaldere land.

Dette kan raskt bety at landbruk ikke lenger vil være mulig i Norge i fremtiden. Det vil bety at energiforbruket vil gå vesentlig opp. Det vil bety at vi må bruke enorme ressurser på infrastruktur og driftsomkostninger. Og det vil i ytterste konsekvens bety at grunnlaget for bosetning vil reduseres vesentlig.

Om noen generasjoner kan altså Norge være rasert som nasjon.

Dette burde man diskutere, fordi det er viktigere enn å redde regnskogen. Regnskogen er irrelevant så lenge forbruket av fossilenergi fortsetter i samme tempo som før. Og selv om golfstrømmen ikke stanser opp, vil en svekkelse kunne være alvorlig i seg selv. Kuldeperioder i områder direkte påvirket av slike svekkelser er altså ikke - som fornekterne påstår - en indikasjon på at global oppvarming ikke skjer - men snarere en påminnelse om at effektene av global oppvarming allerede kan ha begynt å gjøre seg gjeldende.

Tillegg:

Den lille istiden skyldes sannsynligvis en kortvarig svekkelse av golf strømmen.

Det finnes indikasjoner på at områder direkte knyttet til golfstrømmen blir kaldere.

Ingen kommentarer: