mandag, desember 13, 2010

Martyren Assange

Julian Assange og Wikileaks er allerede martyrer. I sin iver etter å skjule sine feil og løgner, har myndighetene i USA, avslørt som reneste forrædere av egen grunnlov, brukt metodikk og retorikk som i virkeligheten avslører dem selv.

Akkurat som Kina avslører sin intoleranse, sin sammenblanding av begreper og sin totalitære holdninger i kritikken av fredsprisen.

Utenriksminister Clintons departement har forsøkt å bortforklare den harde tonen mot Assange med at han "ikke er journalist".

???

Har de lest 1984? Aner de betydningen av nytale? Problemet er at de fleste i den vestlige verden er kjent nettopp med dette begrepet, og Makta er avslørt for lenge siden.

For det første er dokumenter publisert gjennom Wikileaks i samarbeid med flere anerkjente aviser, inkludert amerikanske. For det andre er det ikke staten som definerer hvem som er journalist annet enn i totalitære stater. Dog er slikt selvsagt fristende, fordi slik definisjonsrett også gir kontroll.

Jeg nevnte Kina. Kina har beveget seg i riktig retning i mange år, og kritikken mot fredsprisen er bare en påminnelse om at det er langt igjen til et Kina styrt av kinesere, og ikke et selvbeskyttende føydalistisk regime uten evne til å tåle kritikk.

USA har beveget seg i feil retning i minst like mange år. Forskjellen er altså at Kina gradvis beveger seg mot demokrati, mens USA beveger seg bort fra det. Likheten er at den politiske elite og de store kapitalinteressene arbeider mot å styrke egen makt og kontroll i begge land.

I Kina taper føydalherrene gradvis, i USA er de i ferd med å vinne.

USA spiller alikevel et risikabelt spill. Hvem tror Julian Assange virkelig står bak voldtekter i Sverige? Hvordan vil verden reagere hvis Assange blir utlevert til USA og eventuellt henrettet, slik mange av føydaleliten har krevd? Hvor lite troverdighet tror USA at de kan leve med?

Assange er allerede en martyr. Et slikt scenario vil gjøre ham til en enda større martyr. Tør nobelkomiteen å gi ham neste fredspris? Trenger de det? Vil ikke verdens befolkning ha sett lyset uansett?

Noen problemer i forhold til amerikansk rett og denne saken - skulle føydalherrene få det som de vil:

Selv om USA skulle definere Assange som ansvarlig for kriminelle handlinger, er han ikke alene. Også amerikanske og europeiske redaktører bør ha et delansvar. Tør USA ta opp dette? Lekkasjene skjedde imidlertid uansett ikke på amerikansk territorium, og USA har ikke nødvendigvis jurisdiksjon. En Australsk borger opererende totalt utenfor amerikansk territorium er ikke underlagt amerikansk lov. Assange eller wikileaks har heller ikke bedrevet ulovlig spionasje. "Federal law prohibits espionage when it jeopardizes the national defense or benefits a foreign nation" (18 U.S.C.A. § 793). Det som avsløres er av almenn interesse fordi det omhandler et bedrag av befolkningen av myndighetene. Interessant nok er fokus hos nettopp disse myndighetene ikke egne feil, men å "ta" de som avslører dette.

Wikileaks fungerer dermed slik god journalistikk bør. Ikke bare avsløres myndighetenes feil, men også deres manglende interesse for å stå ansvarlige for folket.

USA avslører at de idag styres av et regime som gjerne ønsker å være verdensledende i spionasje, og åpent har organisasjoner som bedriver dette - men ønsker at folket ikke skal ha kjennskap til hva regimet foretar seg.

Men det USA aller mest avslører er at deres myndigheter har sunket så dypt at de ikke forstår at det bare er korrupte og udemokratiske regimer som holder hemmeligheter for folket og som har behov for å innskrenke ytringsfriheten. Sunne regimer har aldri, og vil aldri få behov for slikt.

Og derfor har allerede Assange avslørt sykdommen i systemet. Og desto større agressivitet som utøves mot ham, desto større blir hans martyrstatus.

Det verste er at de mest blodtørstige haukene faktisk har upatriotiske mennesker som stemmer på dem. Det bør bekymre oss.

The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions that I wish it to be always kept alive.

Thomas Jefferson

7 kommentarer:

Arvid sa...

Godt sagt, som vanlig! Jeg har brukt en del tid på WikiLeaks på egen blogg. Ser at det er mange meninger om Assange. Noen vil til og med ha det til at han er agent for de krefter han arbeider mot. Ikke lett å orientere seg i virkeligheten om dagen...

Helge Samuelsen sa...

Og desinformasjonskampanjene fungerer da også godt. Memet om at dokumenter helt ukritisk er sluppet ut er ment å male et bilde av ukritisk uansvarlighet.

Skal sjekke ut dine innlegg.

Canute sa...

Datalagringsdirektivet vil gjøre kildevern umulig innen journalistikken; desto viktigere er alternativer som Wikileaks.

Datalagringsdirektivet innføres ellers av myndighetene våre for å overvåke akkurat de samme islamistene som myndighetene først slipper uhindret inn i landet, under asylparaplyen.

Nå smalt det nettopp i Sverige; det kom som bestilt.

Fred Rune Rahm sa...

Det mest interessante hittil er ikke hva som har kommet frem i lekkasjene, som om vi ikke visste hva som foregår bak gardinene, men nettopp det du peker på: Reaksjonen fra USA, ytringsfrihetens høyborg, eller noe slikt.

Ellers blir det neppe noen fredspris på Assange. Ikke det at han burde hatt det heller, men fredsprisene har en tendens til å være slik at de støtter opp under amerikanernes verdensbilde. Slik synes jeg at en viktig pris etterhvert mister mer av sin betydning. Jeg støtter årets tildeling, men jeg ser at prisen i økende grad kan oppfattes som en eksport av vestlig samfunnssystem, et system som ikke er det det som sies i festtalene, slik Wikileaks-saken nå viser.

Makthavere er makthavere over alt, og de liker ikke å bli sett i kortene. Det tragiske er at de alle er enige i at slik må det ikke være, - til de selv er valgt og blir en del av det samme maktapparatet.

Helge Samuelsen sa...

Beklager sent svar, har vært uten nett noen dager (skrekk & gru)

Canute, Jeg synes det er svært interessant at myndighetene vil kontrollere befolkningen, men ikke ønsker kontroll av seg selv. Dog er jo norske myndigheter i særklasse, fordi de skyter seg selv i foten relativt ofte.

Her skulle vært en smiley, men det er jo ikke egentlig morsomt, heller tragisk.

Fred Rune,

Jeg synes så absolutt ikke Assange fortjener fredsprisen, heller ikke noen av de siste som har fått den - rett og slett fordi fredsprisen ifølge Nobel skulle gå til de som aktivt arbeidet mot krig - ikke de som arbeidet for menneskeretigheter eller opposisjonelle.

Men ifølge nåtidens fortolkning KUNNE Assange fått den - hvis han var kineser ...

Viktig det du sier om eksport av vestlig samfunnssystem. Det burde vi være oss mer bevisst.

Ellers er det vel slik at det er lett å tro at en selv bare handler til alles beste uansett når en havner opp i en maktsituasjon. Det er jo DE ANDRE som alltid må passes på ...

Canute sa...

Det som skjer med Assange er en absurd prosess, og Dagbladet er i sitt vanlige sprø hjørne.

Der kjører de nå en kampanje for å gjøre sexen man hadde om til voldtekt når forholdet tar slutt.

Ja de sier det naturligvis ikke på denne måten da, for alle innser jo hvor feil det er når et samtykke til sex skal kunne omgjøres med tilbakevirkende kraft.

Så skrullete har femi-nazismen faktisk blitt.
Dagbladet er globalistenes nyttige idioter.

Helge Samuelsen sa...

Verden er gal.

Og det er fordi det finnes så mange voldelige mennesker.

Vold er ikke bare fysisk, og feministene er jævlig gode på ikke-fysisk vold.

Det står jeg ved, inntil feministiske organisasjoner tar avstand fra dette pisset.

La det være helt klart - å "trekke tilbake" samtykke og gå til anmeldelse er vold av verste sort.