mandag, september 28, 2009

Heading for a fall...

I noen miljøer diskuteres det om CO2 nivået stiger, om jorden blir varmere, om isen smelter, om havet stiger - og om brorparten av verdens forskere er blitt konspiratører for å få penger til forskning.

Alle oss andre forholder oss til vitenskapelige data sam
let inn av verdens ypperste forskningsmiljøer. Og de dataene tegner et dystert bilde. (Klikk på bildene for å få dem opp i full størrelse)


Noen som ser et brudd med naturlige svingninger? Det hersker overhodet ingen tvil om at CO2 nivået stiger.


Selv om skeptikerne kan påstå at det ikke er blitt varmere de siste år, er det heller ingen tvil om at temperaturen jevnt over er stigende. Trenden er klar.


Og selv om de siste års isdekke på grunn av naturlige svingninger ikke er blitt redusert like mye som tidligere år er det ingen tvil om trenden. Statistisk er den jevnt over synkende. Å påstå annet er uansvarlig og uærlig.


Og selvsagt stiger havet.

Dette er virkeligheten. Klimaskeptikerne trekker imidlertid ut tall fra disse grafene som passer dem selv og ut av kontekst. Resten av oss skjønner imidlertid tegningen.

Denne generasjon etterlater oss en klode i krise til kommende slekter.

De vil med stor sannsynlighet oppleve:

*Havstigning på mer enn en meter per tiår.

*Temperaturstigning som betyr større ørkenområder, samt tørke og "dust-bowls" i store områder. Ironisk nok koblet med at andre områder får enorme nedbørsøkninger, noe som vanskeliggjør blant annet landbruk.

*Et verdenshav mettet av CO2 og derfor for surt og oksygenfattig til å opprettholde liv.

Vel - det kan jo rasjonaliseres bort med at det kalles evolusjon. Evolusjon bort fra Ødeleggeren - mennesket.

Situasjon - som vanlig: SNAFU

Fremskrevet situasjon: FUBAR

Illustrasjonene er hentet herfra

21 kommentarer:

kurt sa...

Takk for en grundig og konsis innføring i fakta. Spekulasjon burde nå være overflødig!

Anonym sa...

Hiver meg på. Meget bra måte å avklare saken på. Det hersker ingen tvil om at vi har et problem.

Nemo sa...

Tja, strengt tatt har NASA gjort arbeidet for meg, men takk :)

Hovedpoenget er å se perspektivet, trenden.

Og den er desverre også at politikere ennå leker miljøvern og ikke kan bli enige om annet enn svada.

Anonym sa...

"Selv om skeptikerne kan påstå at det ikke er blitt varmere de siste år,"

Nettopp. det ER ikke blitt varmere de siste år. SÅ hvordan blir dette forklart? Global oppvarming er stoppet opp!!!!

frr sa...

D virker overbevisende, Helge. Men for å følge opp kommentaren over:

""Stock up on fur coats and felt boots!" advises Oleg Sorokhtin, a fellow of the Russian Academy of Natural Sciences and senior scientist at Moscow's Shirshov Institute of Oceanography. "The latest data . . . say that earth has passed the peak of its warmer period, and a fairly cold spell will set in quite soon, by 2012."

Sorokhtin dismisses the conventional global warming theory that greenhouse gases, especially human-emitted carbon dioxide, is causing the earth to grow hotter. Like a number of other scientists, he points to solar activity - sunspots and solar flares, which wax and wane over time - as having the greatest effect on climate."

Og så kommer noe du må forklare oss:

"Given the number of worldwide cold events, it is no surprise that 2007 didn't turn out to be the warmest ever. In fact, 2007's global temperature was essentially the same as that in 2006 - and 2005, and 2004, and every year back to 2001. The record set in 1998 has not been surpassed. For nearly a decade now, there has been no global warming. Even though atmospheric carbon dioxide continues to accumulate - it's up about 4 percent since 1998 - the global mean temperature has remained flat. That raises some obvious questions about the theory that CO2 is the cause of climate change."

Det er Boston Globe som skriver dette.

http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2008/01/06/br_r_r_where_did_global_warming_go/

Nemo sa...

Anonym og frr,

Som dere ser er temperaturen aldri stabil, den varierer, det er velkjent, det er som det skal være, og det har man alltid visst.

Ut ifra tidligere utvikling ser man at man har topper og bunner også tidligere. At man nå er inne i en fase med en ny bunn er som forventet. Poenget er imidlertid at gjennomsnittstemperaturen er gått opp, slik at ny bunn sannsynligvis ikke vil gå under forrige topp (ca 1940). Og etter denne bunnen kommer en ny topp, med overveldende sannsynlighet varmere enn den forrige.

Dette er som forventet. Det er ingen som seriøst ser på temperaturstigningen som en ubrutt stigende kurve. Det interessante er trenden og det at gjennomsnittet stadig går opp.

Dette er tydeligvis vanskelig å forklare, og noe klimaskeptikere klamrer seg til. Imidlertid er det svært enkelt å forstå. Se på grafen for issmelting. Samme poeng - en oppjustering av ismengde de siste år er fremdeles innenfor hva man forventer av naturlig variasjon innenfor en synkende trend. Det er totalt uvitenskapelig å plukke ut slike variasjoner og påstå at trenden er snudd.

Så dermed er global oppvarming overhodet ikke snudd basert på tilgjengelige data.

At MULIGHETEN for at trenden er snudd alikevel er tilstede er en annen sak, men kan altså ikke underbygges per idag. Muligheten er også tilstede for at vi blir truffet av en meteor i dette hundreår, og dermed så er problemet løst :)

Den største fellen lekmenn går i er å ikke innse at fordi noe ikke er umulig, så kan det være sant. selv om det forsåvidt er korrekt på et plan, er slikt ubrukelig innen seriøse vitenskaper. Det er ingenting som tyder på at trenden er snudd idag - inkludert data som viser at temperaturen ikke stiger like hurtig som før - og derfor er en påstand om at trenden er slutt absurd.

Ting er slik de burde forventes å være ifølge rådende teorier om global oppvarming.

Nemo sa...

Når det gjelder Sorokhtin, så har han rett i at solaktivitet begrenser temperaturøkningen idag. Det er jo nettopp derfor vi er inne i en sannsynlig "dump" i grafen. Slike "dumper" er jo nettopp naturlige, og styres av solsykler og banesykler til jorden. Alle slike er velkjente av vitenskapen.

Interessant nok vil nok denne dumpen alikevel ligge over tidligere toppr, nettopp fordi de naturlige trendene ligger "over" trenden av økt drivhuseffekt.

At det finnes forskere som mener det kommer en ny istid mens de fleste andre mener vi står overfor global oppvarming er helt ok. Slik skal det være innen forskningen, og man må vurdere hvem som har rett basert på faktiske data. Til nå er det meget få som er enige med Sorokhtin.

Det er like feil å trekke ut slike anomaliske synspunkter som å trekke frem avvik fra statistiske trender. Dette er noe klimaskeptikerene aldri har forstått, og grunnen til at de tror det ikke eksisterer konsensus omkring global oppvarming. Konsensus er ca 98% i dette faget, og det er større enn i alle andre vitenskapelige fag!

Per definisjon anses et så stort peer-reviewed konsensus som tålelig bombesikkert.

"Like a number of other scientists, he points to solar activity - sunspots and solar flares, which wax and wane over time - as having the greatest effect on climate."

Ja - NOEN tror jo også på kreasjonisme og en flat jord - poenget er at dette ikke er et argument. Fordi NESTEN ALLE ANDRE har konkludert med at Sorokhtins argumenter faller igjennom.

Så kommer man til det punktet der man må se på hva man egentlig kommuniserer til ikke-eksperter. Ingen har påstått at ikke solen påvirker klimaet. Faktisk gjør den selvsagt det, og det er også en komponent av "global oppvarming" som skyldes nettopp solen. Alikevel mener man at denne oppvarmingen i all HOVEDSAK skyldes oppmagasinering av CO2 i amosfæren.

Stanford Solar Center vet med overveldende sannsynlighet hva de snakker om:

http://solar-center.stanford.edu/sun-on-earth/glob-warm.html

"Some uncertainty remains about the role of natural variations in causing climate change. Solar variability certainly plays a minor role, but it looks like only a quarter of the recent variations can be attributed to the Sun. At most."

Nemo sa...

Men det er jo klart at så snart man sier dette, så vil noen komme løpende med at: solen styrer klimaet! Og det gjør den jo forsåvidt i all hovedsak. Men komponenten av global oppvarming som styres av CO2 er konstant økende, og det er dette som er problemet.

Solens sykler varierer opp og ned, og koblet til en generell økt drivhuseffekt vil slike sykler enten FORSTERKE (ikke bra) eller REDUSERE (bra, men selvsagt kortvarig) selve effekten av global oppvarming.

"Given the number of worldwide cold events, etc"

Nei, dette er en feilaktig påstand - se på grafen og man kan ikke gjøre en slik betraktning uten å radbrekke sannheten. Alt tyder på at vi er i en naturlig sykel (selvsagt) som nå ligger på et forhøyet nivå nettopp på grunn av en annen faktor. Det er ikke funnet noen annen faktor enn CO2 som kan forklare dette.

Boston Globe er uansett ikke en vitenskapelig kilde. De kunne underbygget en artikkel om "intelligent design" like godt hvis de hadde ønsket det.

Uansett;

"But a funny thing happened on the way to the planetary hot flash: Much of the planet grew bitterly cold."

Dette er jo en direkte løgn. (Selv om det skrives "much of" og kunne blitt fulgt på med "most of the world did not!) Middeltemperaturen er det som gjelder, ikke enkelte tilfeller. I samme periode er for eksempel havets temperatur økt, en langt bedre indikator enn lokalt vær!

I det hele tatt er det vanlig å rote med sammenblandingen vær/klima. Rammevilkåret for vær er forsåvidt klima, men vær er tålelig kaotisk, og kan knapt meldes for en uke av gangen. Klima har med langsiktige trender å gjøre. Grafen jeg tok med i innlegget om temperatur viser nettopp slik trend, men sier ingenting om vær noe sted på jorden.

ENDELIGE bevis, for den som venter på det, kommer imidlertid ikke før vi har hatt en fire - fem slike sykler som vi ser på grafen (og noen vil sikkert ikke akseptere dette da engang) - problemet er at man ikke opererer med endelige bevis i vitenskapen, man opererer med sannsynligheter. Og sannsynligheten for menneskeskapt global oppvarming er nå overveldende.

At noen alikevel velger å tro på noe annet må aksepteres. Så lenge man har det på det rene at det i så fall er basert på tro uten vitenskapelig sannsynlighetsgjøring. Det som imidlertid IKKE bør aksepteres er at en slik tro fremstilles som sannsynlig (det er den ikke) eller basert på vitenskapelige observasjoner (de finnes ihvertfall ikke idag).

Nemo sa...

Mitt tilsvar delt opp på grunn av begrensninger i blogger.

frr sa...

Helge: Jeg legger meg flat. Hadde gentlig gjort det også påforhånd, du er jo alltid overbevisende. Men jeg ville ikevel ta noe av motargumentasjonen på alvor.

frr sa...

Og så ser jeg at jeg må slutte å sende kommentarer uten korrekturlesing

Nemo sa...

Frr,

Jeg vet at du er fornuftig. Og jeg er enig i at all kritikk skal tas alvorlig - opp til et punkt. Ufornuften ligger eventuellt i å innta en forutinntatt holdning.

Alle (seriøse) motforestillinger mot global oppvarming er jo imidlertid faktisk tatt alvorlig. Man har brukt flere hundre millioner dollar til å etterprøve Lindzens "Iris-effekt" uten resultat som et eksempel.(Lindzen var selv med, om noen kommer trekkende med konspirasjonsteorier :)

Motforestillinger som sådan skal ikke latterligjøres. Heller ikke seriøse hypoteser.

Motforestillinger basert på grov uforstand eller propaganda a la Klimarealistene synes jeg imidlertid fortjener en litt humoristisk nedsettende tone.

Ikke alle er enige, selvsagt - men det tar jeg med ro :)

Korrektur? Legger aldri merke til slikt. Har sikkert korrekturfilter innebygd :)

Anonym sa...

"Ufornuften ligger eventuellt i å innta en forutinntatt holdning."

Med andre ord, du viser et glimrende eksempel på ufornuft!

Nemo sa...

Å innta en holdning basert på tilgjengelige data er ikke forutinntatthet.

Klimaskeptikere er imidlertid mestere i forutinntatthet, fordi de stort sett overser 99,9 prosent av de tilgjengelige data og bruker bare det ekstreme som går i deres favør.

Jeg skal ta all kritikk mot global oppvarming eller alt annet seriøst til etterretning, og vil være blant de første som skifter mening hvis det kommer alvorlige motbevis.

Det betyr IKKE at jeg er usikker per idag. Tvert imot. Nettopp fordi jeg har vurdert dette meget grundig kan jeg si at jeg baserer meg på kjent kunnskap og IKKE forutinntatthet.

Anonym sa...

Anonym:

Se denne: http://www.youtube.com/watch?v=T69TOuqaqXI

Du trenger det.

Nemo sa...

Denne var en klassiker, og meget bra, Henrik.

Anonym sa...

Henrys lov bestemmer at global oppvarming ikke kan forekomme på grunn av CO2. Dette burde kanskje forskerne sette seg inn i. Les forøvrig hva Biolog Per Engene skriver om dette! Litt googling kan være på sin plass.

Anonym sa...

Jeg gir opp... Det synker visst ikke inn.

Tror du, anonym, at et samlet fagmiljø har oversett noe som er så banalt og trivielt at enhver ape med internettilgang kan finne ut av det?

Det kan godt være at denne "Henrys lov" sier det ene eller det andre, men hvorfor setter du din lit til akkurat den og ignorerer vellet av indisier som tilsier det motsatte?

Og når ble biologer plutselig eksperter på storskala meteorologi? Hvorfor skal vi høre på Per Engene i stedet for et samlet, mer kvalifisert vitenskapelig miljø?

Nemo sa...

Henrys lov er nok ofte repetert som et mantra av klimaskeptikere, men er nok som så mye annet misforstått.

Are Olsen, Bjerknessenteret, skriver:

Henrys lov beskriver hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, konsentrasjonen av CO2 i havet, og løsligheten av CO2 i havet henger sammen med hverandre. To effekter av Henrys lov er viktige i denne sammenhengen. For det første, når atmosfærens innhold av CO2 øker vil havets opptak av CO2 øke. For det det andre vil CO2 frigjøres fra havet og til atmosfæren når temperaturen i havet øker, som følge av at løsligheten av CO2 synker.

I dagens verden virker disse effektene mot hverandre, men kritikerne av FNs klimapanel kjører blindt på den siste: Når havet blir varmere, vil havet frigi CO2 til atmosfæren. Faktum derimot, er at for den oppvarming vi har observert i havet, er dette en meget beskjeden effekt, toppen 10 prosent av den observerte økning av CO2 konsentrasjon i atmosfæren kan forklares med dette. Oppvarming av havet kan altså ikke være hovedårsaken til økt innhold av CO2 i atmosfæren.

Det viktige – og totalt styrende – er at forbrenning av kull, olje og gass fører til mer CO2 i atmosfæren, og at dette så fører til at havet tar opp mer CO2. Målinger i alle verdenshav viser at havets innhold av CO2 øker med tiden. Økningen er størst i og nær havets overflate. Dette er i tråd med at havet tar opp CO2 fra luft, og er altså helt i tråd med Henrys lov.

http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?id=1577&kat=113&lang=1

Misforståelsen omkring Henrys lov er basert på nettopp Per Engenes bok om klima, et makkverk uten særlig forankring i virkeligheten.

Per Engene er i tillegg ikke biolog, men pensjonert rektor med biologi som hovedfag. Det er en viss forskjell.

Det neste argumentet etter oppskriften er nå at det har vært mer CO2 i atmosfæren tidligere - dette er faktisk helt sant. Men det var for flere millioner år siden, og jorden var da uten is på polene og havet stod ca 70 meter høyere - akkurat som det advares mot idag. Alt karbonet som dengang ble akkumulert i havet er vi jo i ferd med å slippe ut igjen!

Nemo sa...

Henrik, du kommenterte mens jeg skrev mitt tilsvar.

Tja - hva skal man si? Jeg begynner å bli vandt til mye, men er like rystet over at propagandaen lever videre hver gang - men på den annen side så må jeg etterhvert si at det er en fordel at skeptikersiden følger oppskriften til "Klimarealistene" hver gang.

For alle deres argumenter vet jeg at allerede er tilbakevist grundig :)

Nemo sa...

Ironien i dette er at Henrys lov BEVISER at global oppvarming skyldes økte utslipp av CO2 til atmosfæren...