fredag, september 18, 2009

Innvandrervisa revisited

Stian Karlsen, forfatter av innvandrervisa, har lagt ut en ny versjon av visa her. Denne gang handler det om norske stereotyper, "Sangen om Nordmenn". "Innvandrervisa" kan lastes ned på samme side.

Jeg synes visa er bra - og ironien kommer godt frem. Den opprinnelige innvandrervisa - som ble brukt på en rasistisk måte av blant annet FpU var selvsagt også ironisk ment. I feil setting var det imidlertid vanskelig å se dette - nettopp fordi det finnes mennesker med slike farlige meninger.

Jeg vil anta at ironien vil komme godt frem i de fleste andre sammenhenger, presentasjon og setting er alltid viktig. Selv om jeg opprinnelig var skeptisk til første versjon, fordi den ble brukt rasistisk, ikke fordi den var tiltenkt å være det - synes jeg nå at disse to versjonene tilsammen er et vellykket angrep på fordommer og stereotyper - og et godt innlegg i samfunnsdebatten.

Stian skriver:
Jeg har brukt samme melodi som utgangspunkt, kanskje av latskap, men har ”fornorsket” arrangementet. Jeg synes "latskapen" var et pluss, og setter begge sangene i en sammenheng - de utfyller hverandre.

6 kommentarer:

frr sa...

Hehe, dette var bra

Helge Samuelsen sa...

Lurer på om FrP vil spille "Sangen om Nordmenn"? :)

Anonym sa...

Patetisk av Stian Karlsen. Han har blitt tatt i renspikka rasisme, og prøver nå å dekke over for dette ved å kjøre ut samme sang men med en tekst som skyter etter innlendinger istedet for utlendinger.
Rasister er ikke særlig intelligente...

-k

Helge Samuelsen sa...

Nei, Stian Karlsen skrev innvandrervisa som en ironisk sang - det har jeg sjekket opp. Visa er tidligere brukt i antirasistisk sammenhng.

Dog kritiserte jeg også tidligere visa med at ironien lett kom bort hvis settingen var annerledes - for eksempel på FrP-stand.

Så Stian er nok ikke rasist. Innvandrevisa kan derimot lett bli brukt på en slik måte, og jeg vet at nettopp mange rasister liker denne sangen.

Anonym sa...

Den er like rasistisk når Stian Karslen skrev den som når den ble spilt av FrP.

-k

Helge Samuelsen sa...

Tja, jeg ser helt klart at det kan oppfattes på flere måter.

Fra wikipedia: "Ironi er et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier én ting, men mener noe annet, ofte det motsatte. Ironi kan uttrykkes både i skrift og i tale, og kan oppleves som en uskyldig spøk, men også som spottende hån."

Stian sier det motsatte av det han mener - det får vi tro ham på, all den tid han har engasjert seg i antirasisme tidligere. Og jeg synes ironi skal kunne strekkes langt.

FrP derimot kan IKKE påstå at de brukte visa ironisk - fordi de representerer jo faktisk mye av det som her blir ironisert over.

På den annen side er jeg faktisk av den oppfatning at innvandrevisa meget godt også kan brukes i rasistisk øyemed - derfor er den avhengig av kontekst.