onsdag, september 30, 2009

Forakt for individet


Egentlig skulle dette innlegget hatt tittelen "Forakt for guttene".

Men forakt kan gå i alle retninger. Og dette handler egentlig om forakt for menneskers egenart og biologi. Det handler om et misforstått likhetsideal og feilslåtte likestillingsprinsipper, det handler om å påtvinge mennesker et system bekvemmelig for autoritetene, og det handler om at individet skal tilpasse seg systemet istedenfor at systemet skal tilpasses individet.

Det kunne like gjerne handlet om de utallige sosiale og kulturellt betingede overgrep mot kvinner og jenter som har skjedd, og fremdeles skjer i samfunnet.

Men idag skal det handle mest om gutter og tissing - men også om basisen for problemstillingen - i den grad det er en problemstilling. Fordi "alle" er enige i at det skal være likestiling. Men noen tror at det betyr at kvinner bør (i motsetning til kan - hvis de vil) oppføre seg som menn, og at gutter må oppføre seg slik kvinnene vil. Begge deler er selvsagt like hårreisende.

Og dagens institusjoner, fra barnehage, skole og trygdesystemer, er dominert av en kvinnekultur.

En kvinnekultur som er blitt akseptert som politisk korrekt, en kultur der menn ikke lenger får lov til å være seg selv.

"En satsning på rekruttering av menn til skolen må ikke bare begrunnes med gutters såkalte behov for å innlære en allerede etablert mannsrolle. Tvert imot må motivasjonen for et bredt rekrutteringsgrunnlag være å vise at maskulinitet kan ta mange former"

Het det engang det i en meget politisk korrekt kommentar til debatten om at også gutter trenger rollefigurer. Hva menes det her? Skal menn være utstillingsdukker for de ulike rollefigurer? Skal man aktivt søke etter feminine menn?

Er det ikke forakt for menn å påstå at bare "alternative" menn passer i skolen?

Uansett er det allerede etablert at menn og deres kultur er stereotypisk og underlegen. Maskulinitet må ta "mange former" for å aksepteres. Med andre ord - stereotypiske menn er uønskede og de "alternative" menn skal inn.

Men er menn virkelig stereotypiske? I større grad enn kvinner?

Det er vanskelig å argumentere imot at en ikke ønsker Rambo Balboa hverken i barnehaqe eller skole. Men er dette den egentlige stereotypiske mann? Jeg kjenner ingen Rambo. Riktignok kjenner jeg menn som både jakter, skyter, liker biler, snekrer selv - men ingen av disse jeg kjenner er stereotypiske pappfigurer. Tvert imot har alle disse et følelsesliv helt på høyde med de kvinner jeg kjenner. Dog spør ingen av disse gutta om jeg vil være med på heldagsmaraton på IKEA.

Hva er det egentlig vi diskuterer her? Skal kvinnekulturen dominere i den grad at mannskulturen kun skal være politisk korrekt i den grad den bygger opp nettopp omkring kvinnekulturen?

Jeg kjente engang en fenomenal flink og "vanlig" mann som hadde jobbet i barnehage og ville utdanne seg til førskolelærer. Etter noen uker på skolen uttalte han: "Jeg er ikke kommet her for å drive med kniplinger". Alt var basert etter stereotypiske kvinnelige synspunkter. Mange mannlige førskolelærere er gått tapt på grunn av slike systemfeil. Inkludert meg selv. Menn finner noe annet å gjøre når de får servert dritt...

Hvorfor er det ingen som mener at kvinner må slutte å være kvinnelige og at kvinnelighet må "ta mange former" i samfunnet?

Kanskje fordi vi har akseptert at kvinner skal ha rett til å selv definere sin identitet. Å kritisere en kvinne for å være for feminin er ikke politisk korrekt. Å kritisere en kvinne for å være for maskulin er heller ikke politisk korrekt. Heldigvis.

Men menn er best når de utøver andre former av sin maskulinitet. Jotakk.

Debatten har gått før, og av "bekvemmelighet" er det mange som mener at gutter må sitte når de tisser.

Dette er helt feil anatomisk for menn. Og det er derfor menn står når de tisser - ikke for å vise sin maskulinitet eller vise forakt for det kvinnelige. Og det var fordi kvinner anatomisk bør sitte når de tisser at kvinner har tillært seg dette. Og så endte menn opp med bukser og kvinner med kjoler.

Ja, kjolen ble til for at jentene skulle kunne tisse lettere.

Men slikt er ikke akseptert i en kultur som først påstod at alt var tillært - fant ut at det var feil - og idag mener at det alikevel
burde være slik at alt er tillært. Fordi det for pokker er mest politisk korrekt.

Menn tisser stående. Punktum. Gutter bør lære å tisse stående. Punktum.

At de tisser utenfor doskålen er fordi ingen tisser i en doskål i naturen. Derfor er pissoaret oppfunnet. Teknikk bør utformes etter behov - ikke omvendt.

Hvis en ikke skjønner det, får en bare fortsette å vaske pissegulv.

8 kommentarer:

Jorunn sa...

Alle mennesker fungerer på sitt beste når de føler frihet til å leve i samsvar med sin iboende egenart. Dette gjelder jo alle livsformer. Men dette betyr ikke at en ikke kan regulere litt i ytterkant-- klippe av noen villskudd.
Problemet er vel heller at mange ikke føler seg trygge nok til å våge å stå på sitt eget, men forsøker å gå i ett med ytre mønster. Dette gjelder nok også en del menn. De spiller en kunstig machorolle fordi de er redde for å oppfattes som tøffelhelter hvis de viser mykere sider av seg selv.

Hva så med den konkrete hverdagen? Kan menn skylde på genene når det gjelder lørdagsvasken av huset?
Genene har nok ofte vært en nyttig unnskyldning for å slippe kjedelig rutinearbeid.

Men menn og kvinner er opplagt forskjellige også personlighetsmessig.Vi har ikke forandret oss mye siden steinalderen. Menn var jegere som trang speisalkompetanse og kvinner var samlere og administratorer av hjemmet. Jeg tror dette fører til at menn har større envne til å gå i dybden på enkeltområder,mens kvinner lettere ser helheter.

Nemo sa...

Jeg synes det du skriver her er meget fornuftig, Jorunn. Målet er jo aldeles ikke å fremdyrke "super-machomenn". Snarere er vel fakta at disse sjelden eksisterer i virkeligheten.

Men målet kan heller ikke være å fremstille menn som noe som burde være noe annet enn de er.

Når det gjelder lørdagsvasken synes jeg det er en selvfølge idag at slikt deles noenlunde likt - alt etter situasjon i hjemmet. Der har vi menn sikkert noe å lære :)

PS. Ikke for å skryte - men 9 av 10 ganger tar jeg den hjemme hos oss. Rett og slett fordi kona pendler og jeg har mer fritid. Jeg føler ikke dette er feminint overhodet. Snarere tvert imot er ihvertfall støvsugingen litt tøft nå etter at jeg kjøpte en råtass av en Dyson, lol!

Admiral_Gringo sa...

Jeg ser du tar opp litt det samme som meg egentlig; nemlig at biologiske fakta blir underordnet det politisk bekvemme.

Slikt blir det aldri noe godt utav.

YO_)))

Nemo sa...

Har kikket på artikklen din, skal kommentere den når jeg har fått summet meg til å registrere meg.

Ja, vi snakker om det samme, og barnevernet, som du er inne på, opererer jo faktisk med en hel rekke politisk bestemte "sannheter".

kurt sa...

Statens eller systemets kontroll over individet er nok viktigere enn biologi.

Nemo sa...

Det er nok desverre slik at ethvert system uten skikkelige "checks and balances" automatisk øker sin maktbase.

C.Briggs sa...

jaja... så de vil tvinge guttene å stitte mens de tisser. Det har jeg *ingen* tro på. Hvordan har lærerne tenkt å håndheve dette påbudet?

Nemo sa...

Nei, dette er også et viktig poeng. Samfunnet kommer opp med stadig flere regler som ikke kan håndheves, og der det heller ikke er noe offer.

Resultatet blir sannsynligvis mindre respekt for lover og regler, men også et samfunn der man forbryter seg mot skrevne og uskrevne lover konstant. Frihet? Snarere forsøk på adferdskontroll.