onsdag, september 16, 2009

Drypp - Eiendomsskatt

En kommunestyrepolitiker for SV i Søgne kommune har fått 31 000 kroner i eiendomsskatt etter at han selv var med på å innføre ordningen.

"Jeg har nok ikke hatt nok informasjon om hvordan eiendomsskatten slår ut,"er kommentaren. Tenk det. Og jeg som trodde at det hadde politikere, og at de uansett ikke kunne ta personlige hensyn i generelle saker.

Familien sliter nå økonomisk fordi eiendommen er taksert til 20 millioner. Hvis kommunen velger å øke skatten fra dagens lave "begynnernivå" likt nivået i nabokommunen Kristiansand, vil eiendomsskatten for denne familien med vanlig inntekt øke til 140 000 kroner. Per år.

Det betyr at familien etterhvert bare får selge og finne seg et rimeligere sted å bo. For det er slik eiendomsskatten fungerer - eier du mer enn du kan betale for av din nåværende lønn - for eksempel ved at du har arvet store verdier, eller ved at inntekten din er redusert ved sykdom eller ved at du er blitt pensjonist - så er det bare å selge til noen som har inntekt høy nok til å betale for seg.

Slik kan landets kapitalister kjøpe opp kremen av eiendommene, politikerne får inn skattene, og maktapparatet blir fornøyde.

12 kommentarer:

kurt sa...

Dette viser bare at eiendomskatten er galskap og at politikerne skatter folk fra hus og hjem. Dette likner ikke grisen!

Nemo sa...

Nei, det likner ikke grisen. Helt korrekt.

Anonym sa...

Men det er jo ikke mange som har eiendommer verdt 20 millioner, da!

Lise

Nemo sa...

Nei, og mennesker med vanlig lønn kan heller ikke nå arve slike eiendommer. Ihvertfall ikke for å sitte med dem.

Denne politikeren får ta ansvaret og selge unna så fort han kan - det er nemlig konsekvensen av egen politikk. Føydalsamfunnet er langt på vei innført igjen. Det er staten som har eiendomsrett over alt land, og borgerne leier bare "egen" eiendom.

En annen sak er at bønder generellt har denne verdien i eiendommen - dog er de ennå mer eller mindre fritatt pga stort bunnfradrag. Mens for eksempel reineiere må betale, noe de er drittsure på oppe i nord.

Med god grunn.

Ellers slipper stort sett ennå småbruk å betale, eller ihvertfall er bunnfradraget meget stort, slik at de som sitter på gårder, men som ikke drifter har store skattemessige fordeler.

Og noen sa en ønsket skatter som ikke var vridende?

Uansett vil eiendomsskatten bare øke med dagens idiotpolitikk, og man får bare innse at for eksempel vanlige pensjonister får legge seg inn på aldershjem etter hvert enten de vil eller ei.

Jorunn sa...

Jeg forstår det prinsipielt betenkelige med eiendomsskatt. Men staten må trekke inn mye penger for å dekke fellesgodene,og de rike har sine teknikker for å gjemme bort penger slik at de unndrar seg direkte beskatning. Hva synes du om dette forslaget:
Fjern eiendomsskatten og trekk heller inn pengene i form av avgifter på CO2. Da kunne en i tillegg oppnå at rene energikilder ble lønnsomme.

Nemo sa...

Jorunn,

Tja - for det første er det jo slik at eiendomskatten per idag "biter" mest for alle uten kapitalinntekter uansett, og for det andre er det slik at det faktisk er slik at de mest kapitalsterke kjøper nettopp hytter og luksus slik at de kan oppta lån (og de har ingen problemer med å betjene slike lån) slik at eiendomsskatten styrer de fleste av de rikeste unna hvis de gidder. Også den smarteste delen av middelklassen kjører dette spillet.

Så selve konseptet å skattlegge de rike med denne type skatt er feil i utgangspunktet.

CO2 avgifter er der jo allerede, uten at det har hatt effekt. Imidlertid er jeg sikker på at hvis de er høye nok, så vil de ha effekt, så langt er jeg med.

Men da forsvinner jo skattegrunnlaget idet man går over til ny teknologi. Det er litt som med el-biler som nødvendigvis må miste sine skattemessige fordeler idet de blir populære.

Dessuten er det fremdeles slik at det er de mest kapitalsterke som kan skatteplanlegge med denne type avgifter uansett. Nei, jeg er mer for politisk styrt overgang til nye teknologier, fordi dette er mest sosialt.

Med ditt system vil de som rammest sterkest være en hardt arbeidende familie som i dagens system ikke har råd til ny bil eller ny teknologi i huset, og må vente til teknologien blir økonomisk tilgjengelig - med det resultat at Norge har en av verdens eldste bilparker per idag som en god indikator på at dette ikke funker.

Det vil i praksis bare være inflasjonsdrivende.

Nei, skal en skattlegge de rikeste må man skille mellom privat forbruk og næringsforbruk, slik man gjør i landbruket for eksempel. No big deal, selv om man prøver å la det synes ut som om det er for vanskelig å gjennomføre. Det er selvsagt ikke det.

Har man et forbruk på x antall hundretusen i året, minus et kraftig bunnfradrag, så bør man skatte for det uavhengig av skattetriks. Klarer man ikke det, lever man over evne.

Samme problemstilling med å leve over evne har man idag - men de rammer de økonomisk svakeste! Så jeg aksepterer ikke at de rikeste sutrer for en slik ordning istedet :)

Når det gjelder avgifter er jeg i prinsippet imot - det gir aldri resultater i virkelighetens verden uten at det finnes likeverdige alternativer. Og per idag er det myndighetenes politikk å kjøre på med fossilenergi - den politikken må snus uten å straffe borgerne for denne politikken og manglende evne til nysatsing.

Jeg er faktisk av den oppfatning at øko-avgifter slik det vil virke idag er en ekstraskatt som gjør det lettere for myndighetene å late som om de gjør noe nettopp fordi de skattlegger. Egentlig er det bare pengeflytting, fordi pengenes verdi er ikke knyttet til verdien trykket på sedlene, men til de underliggende verdier de representerer. Mer avgifter gjør med andre ord pengene mindre verd i en ønsket inflassjonstyrt økonomi som nettopp er basert på forbruk og lån.

Ja, nå fikk du meg gående her - men sammenhengene er mer innfløkte og djevelsk utstuderte enn folk flest innser :)

For øvrig mener det er en enormt innsparingsmulighet i det enorme byråkratiet i Norge, som gjør at jeg vet at staten ikke trenger mer penger i det hele tatt. Staten bør lære seg å leve med mindre penger. Mye mindre penger.

frr sa...

Egentlig skulle jeg ønske at flere politikere fikk føle på kroppen hva de vedtar. For desverre: Politikere er enten sløve, eller de forstår ikke hva de driver med i mange saker.

Før jeg endte i bystyret engang så en gammel ringrev av en politker til meg at bystyret kunne bruke to timer på å diskutere plassering av en utedass på bygda, mens saker på flere millioner kunne gå gjennom uten et sukk fordi ikngen skjønte noe som helst. Jeg erfarte at han nesten hadde rett.

Nemo sa...

Jeg er motløs. Det er sikkert mye i det du her forteller, Frr.

Ihvertfall er det slik at penger skal inn uansett resultat, mens byråkratiet grunder mye over bagateller.

Når det gjelder forståelse av saker tror jeg du har helt rett. Lokale saker blant annet omkring eiendomsskatt har vist et sammensurium uten like, feil grunnlag, feil saksbehandling - og ettergivenhet for nesten samtlige som har ressurser til å motsi makta.

Kompetansen til å forstå innviklede saker er nok heller ikke tilstede, som du nevner. Og jeg har inntrykk av at den som driver en sak hardt sjelden får saklig motbør av politikere - er det motbør er det snarere pga politisk synsing enn saklighet.

Jeg har inntrykk av at ingen egentlig ønsker eiendomsskatt - men at man "må". Et alternastiv er jo å reise til Oslo og fortelle at enten må overføringene øke, ellers så må standarden reduseres. Det er så enkelt, men ingen tør. Partipisken har makt i Norge. Og jobben er viktigere enn integriteten ser det ut som.

Anonym sa...

Sosialistenes politikk virker bakvendt! LOL!

Nemo sa...

Det er min "bakvendtland-teori"!

Man ønsker en effekt, men får det motsatte pga inkompetanse og politisk blindhet.

Admiral_Gringo sa...

Jeg er imponert av deg min gode mand :)

Flott at du orker å fortsatt vifte med fana akkurat nå.
Valgdepresjonen har nok dessverre tatt meg :)

Over til business (smalltalk be damned Sire) aye:

Tror du sentrums utradering kom på grunn av Venstres harde linje mot Frp eller på grunn av Krf sin myke linje?

Alt jeg vet er at nederlaget kan ikke skyldes begge deler.

Eller kan det?

Tid for grubling...

Nemo sa...

Tja, Gringo - slik går no dagan. Gi opp kan man jo saktens føle er på sin plass, men jeg holder en knapp på Springsteen som sier:

We made a promise we swore we'd always remember
No retreat no surrender
Like soldiers in the winter's night with a vow to defend
No retreat no surrender

Valgkommentarer er ikke min sterkeste side - jeg tror ikke jeg helt forstår hva som foregår i Kari og Olas hode. Saken er vel heller den at sentrum ikke så ut som noe alternativ, og mange var redde for FrP og gikk til AP.

Det tyder jo også SV's tilbakegang på.

Å blokkere FrP er jo et edelt motiv - men Ap er knapt bedre i mine øyne. Vel kanskje hakket.

At ikke småpartiene gjorde det bedre er forståelig, men uheldig.