mandag, april 21, 2008

Pervers velferd

Kompromissløse meninger har kommentert dette før, men gjør det gjerne igjen - det finnes mer hjelp for overgripere og kriminelle i Norge enn slitere og syke.

Mens en som offer, kronisk syk og gjeldsslave blir møtt med mistro og sparekniv i samfunnet, finner en stadig budsjetter for å hjelpe kriminelle.

Ikke misforstå - en må gjerne hjelpe kriminelle ut av den karusellen - men det får være måte på skjev fordeling av omsorgen. Her er ingen Bettong-Hanssen som tordner om at en skal stå opp om morran og følge krava eller få så en knapt kan overleve - her skal en istedet skaffe både skolegang, jobbavtale og bolig til alle løslatte fanger.

Den yngre generasjon som sliter på boligmarkedet får nå unike muligheter. (Spesiellt hvis en ønsker å ta noen fag opp igjen og står uten jobb). Det er usikkert hvor lenge en skal ha denne boligen - men i verste fall får en jo spe på med litt ny aktivitet sånn innimellom. Usikkert er det også om boligen skal være subsidiert, i så fall kan en fort spare store penger på slikt. Og da mener jeg store penger. Snylting på trygda blir jo rene barnematen i forhold.

Garantert kommer denne ordningen til å koste mer enn "storsatsingen" for å få sosialklienter i arbeid også. Med andre ord så har en en litt feil vinkling i valgflesket sitt. DA er det populært å hjelpe uforskyldte fattige - realiteten er en ganske annen.

Hver tredje fange er bostedløs når soningen starter heter det. Dette avslører ikke annet enn at velferdssamfunnet ikke klarer å skaffe alle mennesker bolig - kan det være en ende å begynne i også? Jeg har intet imot at forbrytere blir forsøkt rehabilitert - men skal det være nødvendig å gå gjennom fengselet for å få rettigheter?

Men hva menes egentlig med at løslatte skal skaffes bolig? Hvor lenge skal de disponere den? Skal den disponeres helt uten inntekt også, og være gratis? Eller skal en trekkes i eventuell sosialtrygd? (samma faen for den som fortsetter sin kriminelle løpebane - slikt er jo svarte penger uansett) Skal en betale markedspris? En slik ordning blir i så fall raskt mer enn for eksempel en lovlydig narkoman kan bære. Skal en påtvinges boliger en ikke har råd til? Blir standarden bedre enn de mini-leilighetene som mange unge er låst til idag? Spørsmålene er flere enn svarene foreløpig.

Et interessant spørsmål for taktisk kriminelle kan da også være: Får man mulighet for hjemmesoning i den nye leiligheten? Og spanderes det i så fall en Wii eller X-box? Eller katt? Kanskje en Boa Constrictor?

Ellers registreres at muligheten for gjeldssoning forsvinner. Å ha gjeld er med andre ord mindreverdig det å være kriminell. I en tid da bøtene etterhvert er blitt så store at økonomisk svake mennesker lett kan bli gjeldsslaver - finnes altså ikke lenger muligheten for å betale med soning. Interessant nok var jo en slik ordning frivillig - selv om en kaller det "gjeldsfengsel for de svakeste" - men er ikke hele poenget at hvis en ER økonomisk svak, så kan en ikke betale for seg uansett, og at det ofte var årsaken til å velge fengsel? Samfunnet tar nå uansett i sin visdom avgjørelsen for folk. Har du ikke råd til boten får du heller slite med gjelden. Fengselet er forbeholdt de som er verdige å sone.

6 kommentarer:

Arve sa...

Helt enig Helge! Jeg er også for at vi skal ha et humant straffesystem som rehabiliterer og fører folk raskt tilbake til et så godt og lovlydeig liv som mulig! Det jeg lure på er hvorfor straffedømte skal få bolig og gjeldsslette mens en aom har ført et langt liv som lovlydig og som har slitt i snart 20 år med gjeld skal forfølges og så å si fratas muligheten til å bo skikkelig! Jeg har vært snyt heldig som fant meg en flott bolig med god standard til billig leie! Det skal jeg selvfølgelig straffes for! At jeg og min kone har kuttet utgiftene våre ned til beinet i 17 år får vi nå straff for! Det fører til at de trekker så mye at vi snart må flytte eller kutte vekk viktige ting som medisin og transport! Mat har vi allerde kuttet ned slik at vi ikke har skikkelig mat hele måneden! Dette får vi skryt for av hjelperne eller de som vil rydde oss vekk fra denne verden! EN saksbehandler sier at hun ikke forstår hvordan vi har klart det? Altså så mener hun egnetlig at vi har jukset eller lignende? Poenget mitt er at hvis jeg for eksempel har kjørt på noen med min 26 år gamle bil som va ruten forsikring så har de mest sannsynlig tatt hele pensjonen min! Det er greit det at hvis jeg har gjort noe så dumt så skal det koste! Men hvis en forbyter skal få gjeldslette for erstatning han må ut med fordi han har slått ned en person og skadet han for resten av livet så kan vel en som har fått litt gjeld etter en personlig konkurs for gjeldslette? Nei det vil virke støtende på de som har råd til å betale for seg er svaret jeg får fra hele sosialkomiteen på tinget? Det samme svaret får jeg hos byråkratene i Politiet som har presset oss til å søke gjeldsanering for 3. gang! Jeg tror ikke jeg får noe slette fordi det kun er kreditor som har makt til å stoppe det! Kreditor var stat og kommune men nå har kommunen solgt restgjelden fra husbanken til Lindorff! Lindorff og Aktiv Kapital kan klare å stoppe alt slik at vi blir presset ut av leiligheten vi bor i nå! De liker faktsik ikke at vi ha skaffet oss en skikkelig leilighet med meget lavt strømforbuk til 3500 i månden! Jeg forstår ingenting! Det eneste jeg har fått opfatning av er at jeg blir forfulgt fordi jeg har vært for aktiv med å kritisere gjeldsoffersystemet! Jeg har ikke ytringsrett fordi jeg vet for mye! Jeg skulle gjerne vært kriminell hvis jeg måtte men jeg liker å føre et liv på rett side av loven! Systemet er feil! Byråkratene og politikerne som lager lovene driver bare med fordommer og tøv og vas er min mening! De klarer ikke å sette sammen 2+2 en gang! de makter ikke å sette sammen enkle tankerekker? Trist men sant!

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette er trist, men sant. Din historie beviser bare en ting, Arve - og det er at millimeter- rettferdigheten i velferdssystemet ikke henger på greip. Samme prinsipp som med veiene. En står på for å få til nye dyre prosjekter, men har ikke penger til vedlikehold av de gamle.

Noen nye grupper skal tydeligvis prioriteres innen velferden, mens andre skal gå for lut og kaldt vann. Det er umulig å styre slikt politisk må være lærdommen. Politikerne kan aldri klare å styre slikt på en noenlunde fornuftig måte. Det blir på samme måte som alt annet. Dyrt og inneffektivt.

Eneste løsning er en borgerlønn - en minsteinntekt som er stor nok til å betale en basis-leie i dagens samfunn pluss mat og klær og noget attåt. Alt annet vil bli fokka opp av politikerne. En slik ordning vil bli selvfinansierende på grunn av mindre byråkrati.

Jeg leste en blogger for en tid tilbake (glemte ut hvem det var) som hadde regnet ut at med omkostningene til byråkratiet innen trygdesystemet alene kunne en betale ut 250 000 til en million mennesker! Mulighetene finnes. Men det passer ikke kontrollfrikene! De må ha saker! De kan aldri bestemme selvregulerende fungerende systemer. Fordi de da blir nærmest uten jobb selv!

Sigrun sa...

Enig!

Overgripere og konemishandlere får behandling.

Krisesentrene for voldtatte og mishandlede gir det ikke. Vold- og voldtektsmottakene gir behandling i inntil tre måneder, og bare for dem som har opplevd dette nylig.

Fire av ti av dem som tvanginnlegges i psykiatrien, mangler et hjem.

For noen år siden så jeg på NRKs PULS en funksjonshemmet kvinne som bodde hos slekt og venner. Hun hadde ikke råd til egen leilighet, pga lav uføretrygd. DET VERSTE VAR at det ble ingen debatt i etterkant av programmet med utgangspunkt i hennes situasjon.

Snakk om prioritering!
Dersom kriminelle skal FÅ et hjem - noe de færreste andre får - er vi nok mange som vil reagere sterkt.

Helge Samuelsen sa...

Voldtatte og mishandlede, funksjonshemmede og andre lider helt klart av at samfunnet ikke prioriterer dem! En kan lure på om det skyldes det politiske system. Hvem taler deres sak?

At kriminelle har en minister "på laget" gir dem tydeligvis slagkraft. Men det går så definitivt på bekostning av andre grupper.

Da får vi andre kjempe for de glemtes sak sak så godt vi kan.

Admiral_Gringo sa...

Dersom standarden på de kriminelles nye boliger er i samsvar med det offentlige Norges generelle "raushet" så blir neppe disse rottereirene noe å misunne skurkene.

Dersom (mot formodning) bandittboligene/røverhulene overgår i standard det arbeidsfolk kan realistisk klare å oppnå, må kanskje den norske arbeider for fremtiden velge nye strategier for å oppnå sin velferd.

Vil du ha hus?
Bli kriminell?

Man skal vel gjerne ikke undervurdere politikeres toskeskap?

Helge Samuelsen sa...

nei, dette kan fort vise seg å bli et tveegget sverd uansett.

Men jeg antar at det ikke vil være mulig å gå lenger ned i standard enn det en legger seg på i forhold til kommunale boliger?

En snakker nok ikke om direkte luksus - men her er det jo sikkert flere borgere som vil se en slik bolig som helt ok. Vi snakker ofte om mennesker som er fanget i fattigfella uansett.

Politikeres toskeskap? Vel - det har jo vist seg før at en vedtar så mangt uten å ha oversikt over konsekvensene. Om det er toskeskap eller ren inkompetanse kan diskuteres.