mandag, april 07, 2008

Klimadebatt?


Frp snakker mye om miljø. Så mye at en faktisk aner at de ser muligheten for å score politiske poeng på å være skeptikere. Imidlertid avslører de bare at de baserer sin politikk på synsing og rene faktafeil. Et politisk parti som ikke tar hensyn til virkelighetens verden er en potensiell katastrofe. Partiet ville stått seg bedre på å finpusse retorikken sin og underbygge sine påstander før en bedriver høyttenkning.

Per Sandberg og Øyvind Korsberg bedriver istedet billig retorikk på partiets Miljø, klima- og energikonferanse. La meg sitere:

"Selv om Al Gore har fått fredsprisen er det ikke slik at debatten er over".

Nei, det er ikke slik at debatten slutter med Al Gores fredspris. Debatten begynner ikke en gang med Al Gore. Anerkjente vitenskapelige miljø mener vi er på villspor i våre klimautslipp, og at vi står overfor en potensiell verdensomspennende miljøkatastrofe initiert av menneskelige klimagassutslipp. Om Al Gore slutter seg til dette eller ei, eller om filmen hans inneholder feil er uvesentlig. Baserer Frp seg på at sine velgere og tilhengere er så grunne i sin virkelighetsoppfatning a
t de tror Al Gore er bakgrunnen for problemstillingen? Eller er det bare billig retorikk for å misbruke den skepsis som mange har til politikere og politiserte problemstillinger? I så fall kan det likne litt på å skyte seg selv i foten.

"Vi trenger mer forskning og mer kunnskap. Vi vet langt fra nok om klimaendringene."

Det er sant. Vi vet ikke nok. Og vi må gjerne forske mer. Men at vi behøver mer forskning betyr ikke at vi kan tilsidesette den forskning som allerede har foregått. Og det vitenskapelige miljø mener altså at det er overveldende sannsynlig at vi er inne i en ferd mot en ukontrollert oppvarming skapt av menneskelige utslipp. Hvis en ikke aksepterer forskningsresultater i utgangspunktet, er det lite poeng i å rope på mer forskning.

"Det er ikke nok å bruke været som bevis. Været endrer seg hele tiden, det er ikke dermed sagt at det er klimaendinger"

Her kommer populismen fram i all sin ekkelhet. Det er da ingen ansvarlig forsker som baserer seg på en slik "bevisførsel". Alikevel kan en vel ikke kalle en vesentlig svekkelse av jordens ismasser som "vær". Slikt er, uavhengig av årsak, definitivt basert på klimaendringer. Forsøk på å fremstille mangeårig forskning omkring problemstillingen som synsing omkring været blir for drøy. Det belyser bare det faktum at Frp ikke tar virkeligheten alvorlig.

"Satt på spissen vil jeg si at vi er vitne til et meningsdiktatur som ikke hører hjemme i et demokrati. Vi vil forsvare demokratiet"

Vitenskapelige data er ikke underlagt flertallet. Flertallet må gjerne "bestemme" at månen er en gul ost. Virkeligheten er upåvirket av slik menneskelig dårskap. Det står enhver forsker fritt å komme med alternative forklaringsmodeller. At det til dags dato ikke har kommet inn en ny banebrytende teori som ikke har blitt forkastet på vitenskapelig bakgrunn kan tyde på at en slik alternativ teori ikke finnes. Igjen viser Frp at de stoler på synsing. Ikke bare det - de stirrer virkeligheten i øynene - og forkaster den. Deres rett til å komme med alternativer er selvfølgelig. Men like selvfølgelig er det at hvis det dreier seg om tomt prat, vil tendensen være at seriøse miljøer ikke vil ta slikt alvorlig. Ingen grunn til å sutre over det, slikt er da helt naturlig. Verre er det at Frp tydeligvis antar at velgerne sine ikke er i kategorien "seriøse".

"De andre politiske partiene framstår som kunnskapsløse fordi man forholder seg til det som er kommet fram i klimadebatten som opplest og vedtatt"

Jotakk. En er kunnskapsløs når en aksepterer vitenskapelig underbyggede sannheter... En må anta at et Frp i regjering ikke lar seg stanse av fysiske kjennsgjerninger på noe område. Populismen skal gjøres til herre over virkeligheten. Skremmende.

Mitt personlige standpunkt i debatten burde være velkjent. Det forhindrer ikke at jeg er villig til å høre på seriøs argumentasjon. Jeg inviterer derfor til klimadebatt basert på faktisk tilgjengelig forskning snarere enn synsing. Hvorfor tror noen klimaproblemene ikke er menneskeskapte? Hva er datagrunnlaget? Jeg spurte selvbestaltet klimaforsker og klimaskeptiker Per Jan Langerud om datagrunnlaget for en uke siden. Ikke uventet fikk jeg ikke svar. Slikt er ikke holdbart. Påstander fremsatt i offentligheten må underbygges. Spesiellt når en påberoper seg kunnskap som tydeligvis har gått flertallet av menneskehetens forskere og forskningsmiljøer hus forbi.

Men kanskje sannheten er at noen liker seg i grenselandet mellom fantasi og virkelighet?

illustrasjon: Grønnlandsisen smelter. Bob Strong, utsnitt

Debatten tas først og fremst på iNorden

4 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Al Gore har skylden. Det er hans feil. Alt er hans feil.

Helge Samuelsen sa...

Ja, med all den reiseaktiviteten så bidrar nok han mest. Også Jens Stoltenberg, han fyrer ennå med olje vet jeg. Grisen ;)

Admiral_Gringo sa...

Vi danser så lystig og lett på vår felles ferd til helvede :D

Helge Samuelsen sa...

Så når jeg synger denne sang for dig
så er det for at fortælle dig
at livet er kort
og lykken er slidt
men skide vær' med det
for refrainet er da frit.

Spill og dans!