torsdag, april 03, 2008

Huset i forfall


Lønnsoppgjøret har foreløpig:

A) Sikret de mennesker som per idag sitter i forhandlingsposisjon på bekostning av de yngre som altså ikke har vært med på å bestemme

B) Sørget for at staten og LO sikrer sin makt over akkurat dine penger

C) Dermed bevist en gang for alle at vi lever i en skjult kommunist-stat basert på flertallsdiktatur

D) Sikret en videre inflasjon og degradering av nettopp dine penger som i fremtiden vil nødvendiggjøre økte skatter subsidiært dårligere offentlige tilbud, sannsynligvis begge deler

E) Sikret en større klasseforskjell mellom de som skal ha og de som ikke skal ha

La meg gjøre det klinkende klart. Vi har ikke problemer med at vi mangler penger i dette samfunnet. Vi har problemer med at pengeverdien raseres. Det er årsaken til at når vi år for år bevilger mer penger til offentlige tjenester, så går alikevel kjøpekraften på disse områder ned. Huset er i forfall. Følg med videre når satsing fortsetter å bli reduksjon. Følg med videre når byrden for systemet legges over på de som allerede har minst.

En ønsket utvikling bør være at pensjonspenger automatisk kobles til inntekt med privat råderett. Og fratas eliten som en del av spillet.

7 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Alle oppgjør har vinnere og tapere.
Sånn er det bare.

Alle som deltok ved forhandlingsbordet smilte etterpå, og var fornøyde med resultatet av oppgjøret.

Ut i fra prinsippet om at 2+2 fortsatt er 4 (så fortiet dette prinsippet nå enn måtte være i Norge 2008) vil altså taperne av oppgjøret være noen som ikke var representert ved forhandlingsbordet.

Spenningen ved oppgjøret knytter seg altså til hvem som blir tynt mest av de urepresenterte menneskene.

Alt er med det gamle...

Helge Samuelsen sa...

Ja alt er ved det gamle.

Hovedpoenget her er at vi alle blir trukket et beløp enten vi vil det eller ei. Vi antar at det skal brukes til vår pensjon.

Noen har imidlertid tilranet seg råderetten over disse pengene uten at det blir stillet spørsmål ved.

Slik fungerer alt. Og det kalles demokrati. I virkeligheten er det adelen som skalter og valter som før. Bortsett fra at det er andre som har skaffet seg posisjoner idag.

Statens pensjonsfond utland? Var det virkelig noen som trodde det skulle brukes til pensjoner?

Nei, staten horder penger. Kontrollerer penger. Og trykker opp stadig mer penger slik at pengene VÅRE blir mindre verd. Veksten vår er bygget på dette bedraget.

frr sa...

Om ikke kommunistisk, så i alle fall korporativt, der mine skattepenger brukes til pensjoner hos LO-pamper. Som Bråthen sier det: Jeg har ordnet for vår generasjon, det blir generasjonene etter som må ordne for seg. Vel vitende om at vår rikdom ikke vil vare ved.
Dette er et ekstremt egoistisk LO staen nå bøyer av for, - med våre skattepenger.

Helge Samuelsen sa...

Norge den siste sovjetstat, og slikt... jo, det er litt spekulativt, men sentralstyringen begynner å bli direkte plagsom.

Jeg er ennå i villrede om hvorfor oljefondet heter "statens pensjonsfond - utland". Skal det ikke brukes til pensjoner? I så fall kan en se hvorfor fastlandsnorges verdiskapning i seg selv ikke kan bære vekten av vår koloss av en byråkratstat!

På et eller annet tidspunkt kan vi ikke lenger bære vår velstand - og regningen sendes altså til de som kommer etter det store Gildet. Jotakk. En er seg selv nærmest ;)

Anonym sa...

Slik skulle GRO bygge det norske hus! Hun kom bare til grunnmuren som kun var laget av sand og vann! Nå er grunnmurene regnet vekk sammen med murpussen på alle offentlig bygninger! Flertallet smiler like bredt enda! Ingen reagerer! Bare enkeltpersoner reagerer etter hvert som de faller ut av det gode fellesskapet og oppdager hvor lite de har igjen å leve av! Med partiboka i handa og en lønn på godt over 500 000 så klarer eliten seg godt i fremtiden og kan nyte sitt otium i et billig ferieparadis som valutaflyktninger! Håpet vårt er at krona faller rett i dass for da må politikere begynne å tenke produksjon i eget land!! Alle vi andre kan begynne å lete etter smulene! De lavtlønnede får ikke smuler en gang! For ikke å snakkke om de som blir syk!
Arve:!

Amos Keppler sa...

Huset har vel allerede rast sammen. Det bare innbiller seg at det fortsatt står.

Ja, afp-ordningen er grunnleggende usolidarisk. De som har makten og æren og pengene forsterker sin posisjon og de fattiges blir enda verre, og det er pakket inn i fagre ord. Fagbevegelsen var viktig i en periode for å lønnen opp for de fattige, men den tiden er forlengst forbi. De ble en del av systemet, undertrykkelsen nokså hurtig.

Det er ikke et kommunistisk, men korporativt samfunn, der undertrykkelsen settes minst like mye i system som ellers i verden. gjennomsnittslønnen er vel nå rundt 312000, men store deler av befolkningen har ikke mer enn halvparten og knapt nok det. Alt snakk om lavtlønnsoppgjør er som vanlig sprøyt.

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja - de svakeste ofres. Men folk blir stort sett svake fordi de blir knust av systemet som deler ut merkede kort!

Amos,

Huset holdes nok bare sammen med den gaffa-tape som propagandaen kan fremskaffe. Den tapen rakner når økonomien rakner og vi får slum - vold og det motsatte av det sosialismen lovte - nemlig et samfunn med enorme klasseskiller. Som vi forsåvidt allerede har.

Amos og forsåvidt Fred Rune,

Joda, jeg er godt kjent med at i prinsippet har vi en liberal korporatisme i Norge. Men å kalle en spade for en spade er ikke alltid like riktig.

Min bruk av ordet kommunisme er basert på den modell som en har utviklet for demokratiet som nok har mange likhetstrekk med kommunisme:

Fellesløsninger er dominerende

Eierskapet til produksjonsmidlene ligger faktisk i stor grad hos staten

I teorien tilstrebes det klasseløse samfunn (det vil si retorisk og i det jeg vil kalle propaganda)

Statsmakten er i Norge som i kommunistiske land nærmest allmektig

Korporatismen eksisterer, men bedriver i økende grad planøkonomi

Som i kommunistiske systemer opprettes en overklasse som er "mer lik enn andre"

Riktignok finnes det mange forskjeller mellom dette opplegget og "virkelig" kommunisme, men det finnes også mange forskjeller mellom vårt system og den opprinnelige fascistiske korporatisme. Og det var jo heller ingen "virkelige" kommunistiske stater som noensinne holdt seg til eller holder seg til rent teoretisk "korrekt" kommunisme.

At kapitalismen står sterkt også i Norge er et uttrykk for blandingsøkonomi - men det er heller ikke noe i veien for å innføre det i kommunistiske stater - bare eliten ser seg tjent med det.

Flertallsdiktaturet er imidlertid det viktigste problemet. Tanken om at et flertall kan skalte og valte med andres ressurser bare i makt av sitt flertall er farlig. Og i mine øyne totalt uønsket.