onsdag, april 16, 2008

Jurist-juks

Leder Christian Kartnes i Juridisk studentutvalg i Bergen mener jussstudenter som jukser bør få slippe unna med en advarsel, refererer Aftenposten.

Og det er jo klart. Våre fremtidige jurister bør jo raskest mulig lære at det er forskjell på baker og smed, eller skulle jeg si kong Salomo og Jørgen hattemaker... Advarsler er jo ellers mye brukt innen rettsvesenet. Eller ikke? Ikke?

- Utestengelse kan få store konsekvenser når man skal ut i arbeidslivet. Blir man utvist en periode, kan man få problemer med å forklare hva man gjorde det semesteret, sier Kartnes. Dette stiller jeg meg tvilende til. Å forklare at man var utestengt fra Universitetet på grunn av juks kan vel ikke være så vanskelig. Flaut - og kanskje med negative konsekvenser for den tiltenkte lysende karrieren - men ikke vanskelig. På den annen side kan man vel ta seg jobb på McDonalds og slippe hull på CVen. Men det passer seg vel ikke helt det. Nei, tenkte meg det.


Nivået på våre kommende jurister avsløres uansett nådeløst når en representant for standen opplyser på NRK nyhetene at kvaliteten på oppgavene uansett ikke blir så god, og at en har for dårlig tid til å gjøre jobben. Og at det egentlig ikke er så nøye.

Nei - og det er jo faktisk slik at juks og fanteri er bærebjelken i samfunnet etterhvert? Det og raske biler betalt av pappa.

Personlig synes jeg juksepaver innen jussen er like uønskede som pedofile i barnehagen.

Tillegg: Jotakk, jeg vet at det er høyt tempo og arbeidspress på studiet. Jeg vet at oppgavene sjelden leses av lærere. Jeg vet at dette skyldes nok en av idiot-reformene som i kjent sosialist-stil tror en kan vedta kvalitet og at en kan sette i verk tiltak uten å ha ressurser. Men heri ligger hovedproblemet med hele samfunnet. En godtar stilltiende det idiotiske - det rent komisk byråkratiske pjatt og jukser seg heller igjennom systemet isteden for å belyse idiotien. Den har størst suksess som aksepterer galskapen og lar den være i fred. Slik har det alltid vært.

At samfunnet bruker store ressurser på å utdanne mennesker "gratis" er uansett en tragedie. Fordi det gir den inkompetente stat makten over utdanningsinstitusjonene. Som alt annet basert på statlig innblanding blir det da inkompetanse i alle ledd.

12 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Don`t try to understand`em;
Just rope`em rough and brand`em.

Helge Samuelsen sa...

“If you've got them by the balls their hearts and minds will follow.”

John Wayne

Anonym sa...

"det og raske biler betalt av pappa" der mistet du all min respekt for dette innlegget. Går det an å være mer fordomsfull?

Helge Samuelsen sa...

Ja. Tydeligvis.

Her er det klart at en har en holdning som langt på vei smaker av gammeldags elitisme.

At dette ikke gjelder alle jusstudenter er selvsagt, men jeg kommenterte i hovedsak "forsvarstalen" i media. Den smakte av god gammeldags klassesamfunnsbasert arroganse.

Les litt Alexander Kielland og slikt, og se deg rundt i dagens samfunn, så ser du at slikt lever i beste velgående.

Bianca sa...

For en stund siden nå leste jeg en undersøkelse som sa at jusstudiene lå på topp når det gjaldt valg av profesjon for penger. DEt høres sikkert ikke ut som noen revolusjonerende innsikt, men det er i utgangspunktet et krevende studie .... tror jeg, eller jeg ønsker i hvert fall ganske sterkt at det skal være et krevende studie - det bør absolutt være et veldig, veldig krevende studie....og en del av dette studiet burde være å gjøre nettopp slike ting som å jobbe på macer'n, slik at man får et reaistisk innblikk i hvordan rettsystemet (blant annet) fungerer i praksis for folk uten statusjobb. Det er mye dårligere i praksis enn på papiret, noe de fleste vet, men velger å ikke tenke på.

Om jeg hadde vært utdanningsminister (haha), ville jeg ha plapret en hel masse om nytten ved at studenter tok jobber ved siden av studiene, og gjerne lagt til rette for at glassbarna - studentene, skulle kunne finansiere studietiden med arbeid som lagerarbeider, helsearbeider, vaskehjelp, etc, fordi dette ville, tror jeg, minske noe av faren for klasseignoranse og gi studente hardt tiltrengt erfaring.

Jeg kunne plapre skikkelig mye om dette, om jeg hadde vært utdanningsminister. (Og så kunne jeg ha på meg en skikkelig spesiell kjole, slik at avisene gadd å skrive om meg.)
Men poenget er jo at studiene skal finansieres av lån....
Ellers husker jeg videre at jeg leste om jusstudiet i en utdanningskatalog, tror det var UiB, at noe av det forlokkende med å ta jussutdanning var at du ganske sikkert kom til å få en god jobb kort tid etterpå. Men når det er sagt....jeg kjenner idealister som tar jussutdanning også, det er bare det at det er ikke disse jeg tror at vil jukse på prøven.

Bianca sa...

....Ellers hater jeg selvfølgelig MacDonalds, av politiske årsaker.

Helge Samuelsen sa...

Bianca,

Jeg husker at vi på førskolelærerstudiet hadde en masse krav som gikk blant annet på fremmøte og innlevering av oppgaver. Samtlige krav hadde trusselen om å ikke å få ta eksamen. Altså ett helt år bortkastet! Hvorfor det skal være lettere for jusstudenter fatter ikke jeg. Jeg antar vi vanlige dødelige bare skal ta til takke med noen hull på CV-en. Gutteklubben grei liker selvsagt ikke slikt. En skal jo ikke bli for folkelig :)

En kan jo gjerne si at disse menneskene er priviligerte. Og jammen bør de finne seg i vanlige regler som andre må finne seg i. Spesiellt siden de faktisk skal være en del av det rettssamfunn som andre bare må rette seg etter.

"..glassbarna - studentene, skulle kunne finansiere studietiden med arbeid som lagerarbeider, helsearbeider, vaskehjelp, etc, fordi dette ville, tror jeg, minske noe av faren for klasseignoranse og gi studente hardt tiltrengt erfaring."

Ingen dum ide. Det samme kunne sies om politikere. Mye av problemstillingen i klassesamfunnet (for det har vi jo, uansett hva Ap prøver å innbille oss) ligger jo nettopp i det at en ikke fatter at det faktisk ikke står sååå godt til blant "almuen" som en tror. Eller ønsker å tro.

Det er jo bare del av propagandaen som "verdens rikeste land".

Når en ikke har hatt valget mellom å betale regninger eller mat i studietiden engang - ja, da er en heldig. Men ute av stand til å forstå noe som helst av klassejustis.

Helge Samuelsen sa...

Jeg hater McDonalds også. Av kulinariske årsaker ;)

Helge Samuelsen sa...

Forresten. Var det noen andre som reagerte på at Kartnes kegger skylden for jukset på universitetet!!! LOL!

Anonym sa...

For det første tar jeg avstand fra juks. Juks er noe som fører til at man forbedrer sine egne prestasjoner ved hjelp av ikke godkjente midler på bekostning av andre. Det kan ikke forsvarers på noen måter.

Men i denne saken er dessverre ikke slik juks det er snakk om. Fakultet har gjort en media-tabbe av de sjeldne og sendt ut en pressemelding som får dette til å fremstå som juks. Det er her snakk om plagiat på lekser. Også kalt arbeidsgruppeoppgaver. De oppgavene det er plagiert på vil ha null betydning for eksamen. Det er kun for å bedre dine egne kunnskaper innenfor emne at du skal skrive de. Det betyr at en student som skriver om hva som hendte på Hotell Cæsar i går, vil ikke bli anklaget for "juks", mens en som har brukt en medstudents oppgave som mal, blir anklaget for juks.

Det som er alvorlig i denne saken er at det har utviklet seg en ukultur som har medført at det er blitt "akseptabelt" av enkelte studenter og utgi andres arbeid for å være sitt eget. Dette er et klart regelbrudd og jeg skjønner fakultet må aksjonere mot dette. Men å kalle det juks og si at alle jurister er sleipe blir for drøyt.

For det andre kan jeg ikke assosiere meg med at det er et for høyt arbeidspress på jussen. Greit nok at vi har mye og gjøre, og at en gj.snittlig student bruker 35-40 timer i uken på studie, men med en 75 % innleveringsfrist blir det en litt for tynn beskylding.

Det som heller kan trekkes frem er hvorledes studenter aldri får tilbakemelding på det de skriver. Når man bruker 6-12 timer i uken på disse oppgavene til vanlig, blir det fort lite givende, når man aldri får konstruktiv tilbakemelding. Denne såkalte lettvinte løsningen som det her er snakk om kan ha startet som et uskyldig engangstilfelle. Når dette da aldri ble oppdaget, er det ikke vanskelig at en slik holdning har spredd seg som et ondt virus på fakultet. Det blir derfor oppfattet som et brutalt bakhåndsangrep når fakultet nå har bestemt seg for å gå 18 måneder tilbake i tid for å undersøke hva som har skjedd.

For det tredje er det utenfor min videste fatning hvordan fakultet kan legge an sak mot de som bare ha lånt bort oppgaven sin. Du har selv din fulle rett til å bestemme over hva du ønsker å bruke ditt eget arbeidsverk til. Hvis du så ønsker å låne bort dette til en medstudent, har fakultet nærmest oppfordret til dette pga det nære samarbeidet de fokuserer på. Hvis denne medstudenten da gjør det regelbruddet det er og leverer inn din oppgave og utgir den for å være eget verk, må selvsagt han få konsekvenser av dette. Men man kan ikke da skyte den uskyldige medstudent med det samme.

For det fjerde er det skremmende å se hvor lite opplyst og kjeppjagende resten av samfunnet virker til å være. Her er det snakk om over 1600 studenter som aldri har gjort noe galt og levert inn over 20 000 oppgaver hver uke. Dette er hardtarbeidende studenter som ikke fortjener det negative stemplet som blir gitt av fakultet, media, andre jurister og bedrevitere.

For det femte er det synd at ikke UiB tar mer ansvar og prøver å gå i dialog med studentene. Holdningen fra Grønmo % Co er at alle jusstudenter er skurker og at de aldri gjør noe galt. UiB har vært en fantastisk institusjon i lang tid, men de siste dagers hendelser får meg til å vurdere hva det egentlig er som skjer på Nygårdshøyden.

For det sjette. Når det gjelder kommentarer om at jusstudenter er bortkjemte – pappagutter osv, er disse så lite treffende som overhodet mulig. De fleste studentene på jur.fak i Bergen har jobb ved siden av. Og svært få fortjener dette stemplet. Kom hit, så vil du selv oppleve hvilken atmosfære det er her.

God helg!

Helge Samuelsen sa...

Takk for konstruktiv kommentar.

Jeg ser det så absolutt ikke slik at de fleste jusstudenter er pappagutter, som jeg tidligere nevnte så kommenterte jeg først og fremst selve måten en går ut på for å bagatellisere dette. Jeg betviler ikke at det er et hardt studium. At jeg var noe flåsete med noe av det jeg skrev er nok imidlertid sant.

Men all den tid det faktisk er leveringsplikt i mange andre studier, med tilhørende represalier - så ser jeg ikke at en kan forsvare å ta lett på saken. Det vil jo være å lage spesialregler for ett bestemt studium. Og jeg kan ikke se at det skal ha betydning i seg selv om det er dårlig opplegg fra skolens side. Når en går inn på et spesiellt studium, så må man også ta med seg de plikter som følger med, om man liker det eller ikke. Det er faktisk et privilegium å få gå på en så gjennomsubsidiert skole i utgangspunktet!

At disse oppgavene ikke har konsekvens for karakteren er irrelevant. Det gjelder for mange av de regler som er innført. Selv har jeg vært borti studie der to dagers fravær over ett år i fysisk fostring betød stryk. Teit. Unfair. OK - men slik var det, og en kan gjerne klage, men å jukse med fraværet er noe annet. Det var hos oss utvisningsgrunn!

Jeg reagerte altså på måten en her argumenterer. Slike regler er gjengse for norske universiteter på en rekke studier, og en må leve med det. Personlig så jeg helst at disse såkalte kvalitetsreformene ble lagt på permanent is og at det ble åpnet for mer individuelle studier.

At vi har et samfunn som ikke aksepterer at noen har hull på CVen under utdannelsen er imidlertid et større problem enn selve jukset her. At en også snakker om å vurdere studenter fra UiB ekstra hardt er også å gå over streken. Det blir i så fall dobbel straff.

Helge Samuelsen sa...

En annen ting. Slik jeg ser det har ikke UiB mulighet til å straffe kollektivt all den tid en ikke vet hvem som har kopiert og hvem som har lagd originalen.

Dette burde vel også universitetet ha tatt internt før en gikk ut i media.

Dessuten - at slikt får bygge seg opp over tid uten at instituttet klarer å håndtere det, er også et svakhetstegn.

Så strengt tatt så er jeg enig i at her "må" en faktisk bare gi en advarsel.