torsdag, februar 12, 2009

Unyttige idioter

Landets økonomer bør sendes på omskolering. For de har ikke lært faget sitt. Om det skyldes en sosialistisk sammensvergelse med kapitalmafiaen for å kuppe all makt og slavebinde befolkningen i "jobb livet av deg eller dø for andres velstand" er uvisst. Det kan også skyldes total inkompetanse. Det ville ikke være første gang i verdenshistorien at samfunnet styres av inkompetente fjols. For folk flest betyr dette at økonomene er unyttige idioter.

Økonomene ser imidlertid på folk flest som nyttige idioter.

Etter å ha kjørt økonomien i dass uten å forstå det før krisen ikke bare hadde banket på døra, men marsjert inn og satt seg i godstolen, later intelligentsiaen nå som om de har løsningen på problemet. Mer skatter. Spesiellt skatt på bolig. Som om vi ikke har verdens høyeste skatter og avgifter allerede, og som om ikke dette totalt -IKKE- forhindret både bankkriser og pengekriser og hjelpepakker for overbetalte unyttige idioter som VET de blir reddet av skattebetalerne hver eneste gang de driter på draget.

I tillegg har de inkompetente økonomene nå funnet ut det skikkelige økonomer har sagt lenge - hjelpepakkene fungerer ikke. Når skal en høre på de som gang på gang har rett istedet for den gjengen som riktignok slikker staten oppover ryggen, men gang på gang beviselig tar så dundrende feil at normale mennesker ville hatt skjemmevett nok til å finne en riktig mørk krok å stille seg i?

Sentralbanksjefen later nok engang som om det å bo i egen bolig er en inntekt.

-"Boligeiere får altså fradrag for utgifter til inntekts ervervelse, men skatter ikke av fordelen".

Sier denne nincompoopen (engelsk uttrykk, slå det opp) og leker i likhet med middelalderens føydalherrer at en privat eiendom er statens (eller lensherrens) eiendom til å skattlegge som en vil. At dette fungerer på en totalt usosial måte ved at det blir essensiellt å holde en god inntekt for å beholde egen eiendom driter han og alle andre med inntekter godt over gjennomsnittet i. Hvis det blir flere tvangssalg så kan de jo få et lukrativt marked å spekulere i. Og "fattige" mennesker har jo ikke rett til å beholde egen eiendom?

La meg gjøre det klinkende klart: Eiendom som en bor i er forbruk. Om en leier for 10 000 kroner i måneden er dette et forbruk på 10 000 kroner i måneden. Om en betaler 10 000 kroner i lån på et hus er det forsåvidt også forbruk - men her kommer "overraskelsen" - selv om man ikke har lån på et hus er det å bo i et hus som en ellers kunne fått 10 000 kroner i leie for et forbruk på 10 000 kroner.

Dette er skikkelig økonomi. La ikke sjarlatanene lure deg til å tro noe annet!

Politikerne kan ikke økonomi - sentralbanksjefen kan ikke økonomi. Eller så bare lurer de oss for å mele sin egen kake. Take a pick.

Hans Jørgen Lysglimt vet det. Vi blir bedratt. Verden er slik innrettet at å spare til eget forbruk blir beskattet, mens å låne til uhemmet forbruk for de rike blir skjermet.

Problemet idag er at folk flest er for "dumme" til å forstå den kompliserte strukturen som en har laget for å premiere aksjespekulasjon og pengeflytting på bekostning av vanlige folk. Hadde folk forstått problemstillingen ville en tatt frem giljotinen. Istedet lar vi oss rævkjøre år for år. Selvsagt fordi hele systemet er laget nettopp for å lure oss.

Skikkelig økonomi kan du lære her. Helt gratis.
.

10 kommentarer:

kurt sa...

Galskap satt i system. Helt enkelt. Og folk lar seg lure trill rundt.

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette er galskap satt i system. Problemet er at det er så stort at folk ikke fatter det.

henrikwl sa...

Jeg har nylig måttet foreta en "reboot" av mitt politiske ståsted, da kommunismen/sosialismen medførte for mange kompromisser med mitt gunnleggende verdisyn.

Når jeg nå står på bar bakke igjen, finner jeg meg atter en gang trukket mot libertarianismen. Jeg er spesielt fascinert av Samuel Edward Konkin III og hans agorisme, en blanding av markedsanarkisme og anarko-kapitalisme.

Jeg mistenker at våre syn kommer til å konvergere enda mer dersom libertarianismen får skikkelig rotfeste hos meg. ;) Takk for linken, det skal sannelig leses.

Helge Samuelsen sa...

Hyggelig :)

Jeg må si at jeg har sterke sympatier for den sosialistiske TANKE eller ide. Men det fungerer jo aldri slik det var tenkt.

Selv har jeg vandret fra Objektivist til sosialist til libertarianer.

Dog finner jeg mye av tankene bak skattlegging hos moderne libertarianer å være feilaktig og sannsynligvis like usannsynlige til å fungere som mange sosialistiske tanker.

Hazlitt har en viss avslappethet i forhold til å aksepterre virkeligheten istedet for tankekonstruksjoner - og jeg liker tankene hans derfor svært godt.

Uansett hvordan en ønsker å bygge opp samfunnet må en jo alltid ta hensyn til virkeligheten :)

At man av og til må gjøre kompromisser er også klart. Spørsmålet er bare å velge de riktige ;)

henrikwl sa...

Jeg må si at jeg har sterke sympatier for den sosialistiske TANKE eller ide. Men det fungerer jo aldri slik det var tenkt.

Jeg tror det var her jeg snublet. Idéen er god, men for å klare å gjennomføre den så må man foreta seg en del ting som rett og slett kolliderer med mine grunnverdier. Takket være det menneskelige sinns evne til rasjonalisering og kognitiv dissonans ble jeg for en stakket stund blendet.

Dog finner jeg mye av tankene bak skattlegging hos moderne libertarianer å være feilaktig og sannsynligvis like usannsynlige til å fungere som mange sosialistiske tanker.

Agorismen baserer seg tungt på Murray Rothbards teorier, og det jeg har lest av dem virker fornuftig. Nå har jeg ikke lest linken du gav enda, så det kan godt tenkes at jeg endrer mening. ;)

At man av og til må gjøre kompromisser er også klart. Spørsmålet er bare å velge de riktige ;)

Og kanskje viktigst av alt: være bevisst på de kompromissene en gjør, slik at en ikke bare gjør dem uten å tenke over det en gang. :S

Helge Samuelsen sa...

Enkelte tanker hos Konkin anser jeg som "forvirrede" av mangel på et bedre uttrykk. Får komme tilbake til dette senere.

Jeg har en arbeidsteori om at man må ta hensyn til at mennesket ikke bare fungererer som et individ, men har biologiske (eller genetiske om man vil) trekk som også innebærer en flokkmentalitet. Uten å ta hensyn til dette løper man blindt omkring i skogen.

De fleste fokuserer på bare en av delene "individet" eller "flokken". Og det blir meget feil.

Jeg ser det som både nødvendig og ønskelig at en i enkelte spørsmål må se det slik at flokken (definert av meg selv som lokalsamfunnet) må forholde seg til enkelte spørsmål som har betydning for mange. Det er urimelig at individualiteten skal settes så høyt at "anything goes". Jevnfør gjerne ikkevoldsprinsippet.

Skal dette prinsippet tolkes i enhver sammenheng av det enkelte individ blir det det samme som "den sterkestes rett" - fordi enhver da står fritt til å tolke saker til egen fordel (Jeg bruker opp alt vannet i elva til vanning og de nedstrøms får bare forholde seg til det fordi jeg forbruker vannet først...)

Samtidig så bør det jo ideelt være slik at ingen enkeltindivider blir presset til handlinger mot deres vilje.

Men i og med at virkeligheten ikke er i svart/hvitt, må vanlig common sense være med i mange situasjoner.

henrikwl sa...

Jeg er fullstendig med på tanken om at individet ikke kan ses på isolert, men må ses på som del av en flokk. Hvilket er hvorfor illusjonen om sosialismen sprakk.

Når det gjelder ikkevoldsprinsippet, så mener jeg at dette ikke begrenser seg streng til individets tolkning, men også til flokkens selvjustis. For å ta eksempelet ditt med han som bruker alt vannet i elva: tror du at folk i lokalsamfunnet er noe særlig interessert i å handle med ham før han lar være å beslaglegge alle ressursene til sin fordel? Ikketvangsprinsippet tilsier jo at ingen kan tvinges til å selge ham mat, f.eks.

Jeg tror rett og slett at menneskets biologiske flokkmentalitet ville føre til en selvjustis som førte til det beste for alle.

Mulig jeg er i gang med naiv rasjonalisering igjen her, men nå er jeg i det minste oppmerksom på muligheten for at det er det jeg gjør. ;)

Helge Samuelsen sa...

Jeg påberoper meg ingen fasit - men er nok "redd" for at selvjustis desverre får formen at noen oppsøker denne vannmonopolisten en mørk kveld snarere enn å holde seg til ikkevoldsprinsippet. Menneskelig natur må også tas hensyn til.

Derfor aksepterer jeg ikke i utgangspunktet at det er fritt frem for enhver handling med det rasjonale at det går seg til på grunn av at samfunnet vil justere adferden. Snarere oppstår allianser mellom forskjellige grupperinger (du skal få kjøpe billigere korn av meg som jeg dyrker på grunn av at jeg bruker alt vannet hvis du aksepterer at jeg bruker alt vannet, etc ad infinitum...)

Det vil si, en degenerering til den sterkestes rett igjen. Som forsåvidt da legitimerer dagens system - fordi vi aksepterer jo faktisk kollektivt at tingenes tilstand er slik de er! (Gjennom at vi ikke straffer regjering og storting)

Vel, jeg betrakter meg som å være på et nivå der Newton engang hevdet han var: På en strand full av skinnende og vakre stener. Foreløpig har jeg bare snudd på en håndfull ;)

henrikwl sa...

Årsaken til at vi stilltiende aksepterer tingenes tilstand slik de er i dag er fordi samfunnet er en eneste stor hjernevaskemaskin som sørger for å holde oss sløve og apatiske.

Du har så klart all grunn til å frykte at noen vil oppsøke vannmonopolisten i de mørke nattestimer fremfor å overholde ikkevoldsprinsippet. Menneskets natur slik den fremstår i dag gjør en slik frykt godt begrunnet.

Men jeg er da altså av den oppfatning at menneskets natur slik den fremstår i dag er forvridd av den hjernevasken som begynner allerede på skolen, og den hjernevasken som har pågått helt siden de første høvdingene slo seg sammen for å skape den første statsinstitusjon.

Det er en stor strand, med mange stener. Det ville jo vært kjedelig om du og jeg skulle fly rundt og snu på akkurat de samme. ;)

Helge Samuelsen sa...

hehe - så sant :)

Joda, det er nok mulig - men jeg tror menneskets natur sitter dypere enn denne hjernevaskingen. Snarere tror jeg ting er som de er på grunn av at denne utviklingen går MED strømmen, ikke imot.

Det forklarer hvorfor konspirasjonen er så effektiv. Det ER ingen konspirasjon!

Hvis en studerer mennesket før sivilisasjonen - de aller eldste arkeologiske funn - så finner man at vold menneske mot menneske var svært utbredt. Til en viss grad er dette undertrykket informasjon - ihvertfall noe en før ikke snakket så mye om. Idylliseringen av urmennesket har sannsynligvis vært nødvendig for ikke å avsløre sannheten. Og sannheten er jo at man må passe meget godt på for at ikke vold blir resultatet.

Noe sikkert ikke representanter for "foreningen sivilisasjonen er nå perfekt" ønsker at skal komme frem.

Anbefaler boken "Origins of War", Guilaine og Zammit 2005 (engelsk oversettelse) for en dyster innsikt i menneskets pre-historie.