onsdag, februar 25, 2009

Klima falleri fallera


Det begynner å bli skikkelig flaut å skrive om klima. På den ene siden har en de som ikke klarer å akseptere vitenskapelige bevis selv om de biter dem i nesen, på den andre siden så har en de som riktignok aksepterer problemstillingen, men som har løsninger som enhver med middels intelligens kunne ha forutsagt at ikke ville fungere på bakgrunn av tidligere erfaringer - men som ennå tror på nettopp disse løsningene. Flaut.

Blant denne siste gruppen finnes våre politikere (bortsett fra frepperne for de er som vanlig som kjerringa mot strømmen og befinner seg i første gruppe). Vi har sett at enorme midler kan brukes til nyinvesteringer i fossilbransjen, vi har sett at enorme pengebeløp kan skapes ut av intet for å redde banknæringen og fråtseri- og forbrukssamfunnet, og vi har sett at når det gjelder å bruke penger på krig og elendighet er vi på denne lille kloden suverene.

Men når politikerne identifiserer et problem i forhold til klima, med sannsynlig dramatisk negativ innvirkning på jordens biosfære, så blir handlingslammelsen absolutt. Flaut.

Joda, en prater og prater og spiser kanapeer og kommer med litt avgifter og kvoter i ny og ne - men dette er ikke handling.

For den som måtte tro at det er det, bør stikke fingeren i jorden. CO2 utslippene i verden stiger, og mengden CO2 i atmosfæren øker raskere enn noen gang. Flaut. Dette funker ikke - verden er på villspor. Norges miljømål kan ikke på noen måte gjennomføres med dagens løsninger uten dramatiske økonomiske og samfunnsmessige følger som med sikkerhet vil bringe FrP til makten og alle andre politikere i gapestokken. Dette lar seg rett og slett ikke gjennomføre i praksis (og knapt teoretisk) - det bør snart aksepteres, selv om de siste kanapeene ikke er spist og de siste møtene ikke er ferdig planlagt. Flaut. Og forpliktelsene var ikke engang så store i utgangspunktet, Norge prøver å ikke øke utslippene med mer enn 1 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Vi klarer det ikke. Flaut.

Men uten politiske konsekvenser? Økonomiske kriser redder valgsakene? Så en slipper å ta de farlige valgene? Flaut.

En leser:
Til tross for verdenssamfunnets bestrebelser for å tøyle utslippene av klimagasser, øker innholdet av klimagassen CO2 i atmosfæren stadig raskere. Hvilke bestrebelser? Man gjør da ingenting vettug for å redusere utslippene? Antallet kullkraftverk i verden øker, man leter desperat etter ny olje og gass. Hvilke bestrebelser? Bestebelsene går i praksis i retning av å øke fossilenergibruken og å slippe mer CO2 og partikler ut i atmosfæren.

Det er på tide at man aksepterer det selvfølgelige. Problemer løses ved å gå til kjernen av problemet, ikke snakke om symptomene, ta to dispril og ringe om et tiår eller to. Kjernen i problemet ligger i fossilenergi, og da må denne fases ut.

Det betyr ikke, som mange tror, at vi kan spare energi og løse problemet. Tallene går ikke opp. Verden kan aldri spare så mye energi uten kollaps. Og når kollapset truer vil man ikke spare, men forbruke. Det er logisk. Men mange fatter ikke det. Flaut.

Man må bygge ut kraft som kan erstatte fossilenergi. Det er eneste vei fremover. Så kan man om nødvendig komme med avgifter for å flytte bruken over til disse alternativene når de finnes. Om nødvendig. Det er mye som tyder på at geotermisk energi direkte kan konkurrere med alle andre energiformer inkludert billig vannkraft. Ingenting kan imidlertid konkurrere med menneskelig dumskap, så det er på tide å få fingeren ut.

Men vi ligger - som Stavangerensemblet engang uttrykte det - langflade på golvet. Kan'kje finna fingen... (those were the days)

Veien fremover krever billigere energi. Synd for alle som har bundet opp tankene sine opp mot at bare dyrere løsninger vil fungere. De gjør ikke det. Drep det memet. Tråkk på det. Slike løsninger har ikke fungert før, og de vil ikke gjøre det noensinne. Reboot hjernen. Bare billig energi kan konkurrere ut det etablerte og samtidig gi et spillerom for videre utvikling som kan både redusere klimautslipp og annen forurensing. Fossilenergi er en av verdens største kilder til forurensning i tillegg til klimagasser. Energi er en forutsetning for å legge om og rense mange industriprosesser. Billig energi kan gjøre det økonomisk mulig å løse klimaspørsmålet samtidig som miljøvern blir praktisk mulig.

Trenger vi ikke energi? Flytt ut i skauen da og ta konsekvensen av det valget. Det i seg selv vil ikke bety noe i det store bildet, men kan kanskje skape rom for en liten nedgang i industriell kraftproduksjon. Tar mange det valget kan vi imidlertid med stor sannsynlighet si takk og farvel til skogene våre. Slutt på søndagsturen, med andre ord. Villmenn i skogene som hogger ned trærne og dreper dyrene. For et syn.

Nå er det ikke sikkert vi trenger mer energi. Men vi vil med stor sannsynlighet ha behov for minst like mye ny energi som vi idag får fra fossile kilder. Det betyr at vi må erstatte 90% av verdens energiforbruk eller nærmere 5 x 1020 J. Og det forutsetter nullvekst. Skal vi la underutviklede land fortsette å utvikle seg blir det mer. Sparer du 90% eller mer av energibruken din er du med stor sannsynlighet død. Så det går ikke an å spare seg bort fra problemene. Gjentar: Det går ikke.

Eneste rasjonelle måte å redusere verdens energiforbruk på blir å redusere befolkningsveksten. Dette vil ta tid. Men vil du bidra slutt å snakke om energiøkonomisering, det er en promilleløsning - få heller færre barn. 2 må være maksimum, ellers er din "miljøinnsats" i minus om du aldri så mye bretter melkekartonger og skrur av lyset på do og tar bussen eller trikken eller sykler eller hva det nå er du gjør.

Det er flaut å ikke innse virkeligheten.

PS. Dette er ikke en oppfordring til å sløse med energien eller brenne bildekk i hagen. Men det er en oppfordring til å slutte å leke at en er med på å redde verden. Slutt med det. Sitt. Flink nå...

PPS. Neste - hvorfor verden bør iverksette en stor innsats på fornybare energikilder nå (helst igår) uavhengig av klimaspørsmålet. Følg med!

(ja, det handler om Peak oil - men det blir verre enn som så)

10 kommentarer:

Anonym sa...

Befolkningsveksten har så vidt jeg vet senket hastigheten i en god stund nå.

Helge Samuelsen sa...

å senke hastigheten er irrelevant for min logikk, selv med et ekvilibrium vil det være vanskelig å redusere energibruken særlig.

Ifølge FN får vi 3000 millioner mennesker fler innen de neste femti år. Det er antatt at naturressursene vil bli satt under et stort press som etter min mening knapt gir overskudd til miljøvern. Alle ressurser vil bli brukt opp så hurtig det lar seg gjøre - det er det vi i praksis gjør idag.

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at jeg ikke argumenterer for en generell nedgang i folketallet i Norge nødvendigvis (på verdesnbasis er det nok nødvendig), jeg konstaterer bare at ønsker en vesentlig mindre energibruk må man innse realitetene.

Alternativet mitt er først og fremst å erstatte fossilenergi med annen energi.

Jassmonsteret sa...

Ja. Vi må nok ta det fra grasrota. Men det trengs mer.

Det er ikke mulig at vi får 3000 millioner mennesker innen de neste femti år. Da må alt fortsette som før, og det vil det ikke.

vekste vekste vekste

Helge Samuelsen sa...

Nei, det er mulig FN tar feil - men jeg tror vi må ta inn over oss at det uansett ikke blir færre mennesker på en stund - og det er nok for min tankerekke. Situasjonen i Norge er jo et eksempel som også er relevant. Vi har fått flere mennesker, men ikke bygd ut fornybar kraft for å kompensere.

Det betyr i klartekst at vi må bruke mer fossilenergi.

Langt smartere hadde vært å innrømme at eneste måte å unngå dette på - samtidig som vi eventuellt skal begynne med elektriske- eller hydrogenbiler - er å innse at vi ikke kan spare oss ut av problemet. Vi trenger faktisk MER fornybar kraft for å fase ut fossilenergi. Det er prioritet nummer en. Alle gode forsetter vil strande hvis vi ikke makter det.

Derfor synes jeg det er en absolutt feil av både politikere og miljøorganisasjoner å fokusere på sparing. Det ser ut for meg som om vi kollektivt da slapper av og tror vi gjør noe.

Det er en lettvindt og i verste fall livsfarlig strategi.

Vi skal ikke engang spare på fossilenergi. Den må bort. Selv en 10% (som er mer enn vi kan forvente) sparing vil ikke gi særlige effekter.

Det viktigste nå er å se på de fysiske forutsetninger. Vi kan ikke tro at vi skal utnytte all drivverdig fossilenergi og møte problemene som kommer når de banker på døra.

Jassmonsteret sa...

Bedre å spare og bruke opp olja sakte, og kanskje rekke å finne alternativer, enn å bruke alt opp så fort som mulig.

OK, for å kvittes fossilenergien, trengs det mer ikke fossil-energi. Men om man hadde brukt mindre energi, trengs det mindre av det også. Du ser poenget.

Sparing vil hjelpe stort, sparing av alt mulig, sløse mindre energi. Men hvordan alt dette skal foregå, vet jeg ikke. Så lenge transport og strøm er såpass billig, er det vel ingen som ser noen vits i det. Avgifter synes å være eneste løsning; hvorfor er du imot avgifter?

Kanskje det vil hjelpe når strøm og olje blir dyrt.

Helge Samuelsen sa...

Nei, dette er hovedpoenget mitt, sparing er en blindvei. Å tro at sparing vil løse noe som helst er en meget farlig tankegang. Spesiellt fordi den leder nettopptil tanken om at vi kan "spare" på bruken av fossilenergi.

Dette skjer ikke. Det er slik at olje, gass og kull omsettes på åpne markeder og det en sparer i ett land blir brukt opp i et annet. Bare hvis sparing hadde ført til nedsatt produksjon ville det hatt en liten marginal effekt, men det skjer ikke.

Dette med å tro at problemet kan løses i fremtiden er ikke i tråd med den kunnskap vi har. Det er med andre ord et substitutt for løsning. det gjør vondt verre, fordi vi slapper av med å tro at vi ihvertfall gjør noe.

Det snakkes mye om IPCC og klimaspørsmålet blant politikere. Det politikerene ikke nevner er at Kyoto forpliktelsene av de samme vitenskapsmennene blir vurdert som insignifikante - uten virkelig effekt.

Det er her bløffen ligger, og det er en politisk - ikke en vitenskapelig bløff.

Når strøm og olje blir dyrt? Vel når olje blir dyrt vil vi bruke mer kull - som er en verre løsning. Når strøm blir dyrere blir det en total katastrofe, fordi vi vil fortsette på den idiotiske økonomiske spiralen som vi allerede er på og som ingen ser ut til å forstå.

Det er ikke prisen på noe som betyr noe, men hvordan økonomien er - hvor mye penger det er og hva pengene er verdt. Tror du virkelig det vil være en løsning at strømmen blir så dyr at vi går over til å brenne ved eller koks eller kull eller gass alle sammen. Dette fører til større miljøplager enn noe annet.

Sjekk historien om hvordan det stod til i verdens storbyer før elektrisiteten kom.

Verdens manglende forståelse for de store linjer er for meg vanskelig å forstå. jeg kan ikke annet enn å konkludere med at vi har hatt en svært dårlig opplæring på skolen, slik at vi idag ikke har forutsetninger for å tenke klart og se hvordan saker og ting henger sammen.

Vi må for all del IKKE ha dyrere strøm. Vi må erstatte fossilenergi ført og fremst med strøm, og det betyr at vi innen de neste 20 år (men helst igår) bør ha en meget storstilet utbygging av fornybar energi i form av strøm. Det betyr at å satse på status quo idag er en garantist for en absolutt katastrofal utvikling.

Dessuten vil vi få så store sosiale forskjeller at alle miljøtiltak er bortimot garantert å bli stemt nord og ned uansett og det skulle ikke forundre meg om at en tok frem giljotinen på et eller annet tidspunkt.

Neste innlegg vil forklare akkurat hvorfor problemet er så stort, og hvorfor miljøproblemene faktisk er vårt minste problem. Når jeg tar meg tid til å skrive dette engang blir dette forhåpentligvis klart som blekk...

kurt sa...

Helt enig i at vi må slutte med å tro at askese fungerer! Vi trenger ny energi som kan fortrenge fossilenergien. Og det skjer ikke ved å håpe på at den kommer, slik enkelte miljøvernere ser ut til å tro!

Helge Samuelsen sa...

Askese - god betegnelse. Ja, det er nok mange som føler at miljøvern skal "rive" og være ubehagelig. Morsomt da at slik strategi for det første ikke fungerer, for det andre tar bort energi og oppmerksomhet omkring det som virkelig nytter.

Slik tenkte jeg også engang, men det er slik at man før eller siden må innse realitetene. For folk flest tror jeg dette avhenger av å se igjennom propagandaen fra petroholikerne.

Jassmonsteret sa...

Det er ubehagelig, det som vil skje om ikke noe gjøres. Selv om det ikke hjelper å skremme folk, uansett som vi finner andre energikilder, bør ikke økonomien og veksten fortsette som i dag. Vekst henger sammen med energi.

DU tenker globalt, på CO2-utslipp, jeg tenker lokalt, nå, først. SE: bruker man mindre olje, må man enten slutte å transportere så mye, og finne andre løsninger. Når strøm og olje blir dyrt, vil ikke ALLE begynne å brenne kull. Før det, vil mange prøve å SPARE. Det finnes MANGE andre løsninger. Seilbåter.

OK, løsning nr. 2: Selge olja dyrt og bruke pengene på investering hjemme.

Selfølgelig må vi spare, bruke mindre elektrisk strøm. Olja er billig arbeidskraft som hverken trenger mat eller husly, når den minker....